× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Zeynep TEMİZ

Yardımcı Doçent Dr. Zeynep TEMİZ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Ofis
Telefon 2134
E-Posta
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2015 -
 2. İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2011 - 2015
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, , Araştırma Görevlisi, 2009 - 2011

Bildiriler

 1. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Acil Birimlerde Çalışan Sağlık Bakım Profesyonellerinin İntihar Girişiminde Bulunan Bireylere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, Temiz Zeynep,tohumat Şerife Gözde,karaman Ahmet,ayoğlu Tulüha,öztekin Seher Deniz, International Congress On Disaster And Emergency Medicine, ,
 2. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Travma Sonrası Isıtma Yöntemlerinin Hemodinami Ve Ağrı Üzerine Etkisi, Temiz Zeynep,ayoğlu Tulüha,özgüven Görkem,öner Gizem, International Congress On Disaster And Emergency Medicine, ,
 3. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Determining The Safety Attitudes Of Operating Room Nurses, Özbaş Ayfer,tohumat Şerife Gözde,çavdar İkbal,temiz Zeynep,öztürk Didem,kanan Nevin,kasımi Tennur, 7th Eorna Congress, ,
 4. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Determining The Perception Of Patient Safety Culture Among Operating Room Nurses, Özbaş Ayfer,temiz Zeynep,çavdar İkbal,tohumat Şerife Gözde,ayoğlu Tulüha,akyüz Nuray,özbay Suna, 7th Eorna Congress, ,
 5. Ulusal, Poster, Eksülsere Triple Üçlü Negatif Meme Kanserli Hastanın Yaşam Modeline Göre İncelenmesi Olgu Sunumu, İşçi Şura,ayoğlu Tulüha,temiz Zeynep, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, , Türkiye
 6. Ulusal, Özet Bildiri, Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Etik Duyarlılıkları, Temiz Zeynep,öztürk Didem,ünver Seher,tohumat Şerife Gözde,akyolcu Neriman,kanan Nevin,nur Fethiye, 19. Ulusal Cerrahi, 14. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, , Türkiye
 7. Ulusal, Poster, Tiroidektomi Sonrası Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Temiz Zeynep,öztürk Didem,altun Uğraş Gülay,öztekin Seher Deniz,emel Şengül, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, , Türkiye
 8. Ulusal, Poster, Farklı Beden Kitle İndeksine Sahip Olmanın Ameliyat Sonrası Hastaların Hareketlilik Düzeylerine Etkisi, Ayoğlu Tulüha,temiz Zeynep,akyolcu Neriman,demir Necla,kaşkaya Kamer, 19. Ulusal Cerrahi, 14. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, , Türkiye
 9. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Dört Farklı Ağrı Ölçeği İle Karşılaştırılması Ve Bazı Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisinin İncelenmesi, Çelik. Z, Özer. N, 7. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, , Türkiye
 10. Ulusal, Poster, Nöroşirurji Ve Rehabilitasyon Hemşireliği, Temiz. Z, Öztekin. D, 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, , Türkiye
 11. Ulusal, Poster, Kafa Travması Sonrası Gelişen Akciğer Komplikasyonlarının Yönetiminde Hemşirenin Rolü, Temiz. Z, Yüksel. S, 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, , Türkiye
 12. Uluslararası, Poster, Nutrition İn The Management Of Traumatic Brain İnjury Patients İn The Neurosurgical Critical Care Unit, Temiz. Z, Öztekin. D, 9th Asian Congress Of Neurological Surgeons And The 2nd Neurosurgical Nursing Congress, ,
 13. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Ameliyathane Uygulamasına Çıkan Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar, Ayoğlu Tulüha,akyüz Nuray,temiz Zeynep,özbaş Ayfer,çavdar İkbal,tennur Kasımi, 8. Ulusal Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, , Türkiye
 14. Ulusal, Poster, Prostat Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Uyku Kalitesinin İncelenmesi, Öztürk Didem,temiz Zeynep,özbaş Ayfer,çavdar İkbal,alkay Nadiye, 23. Ulusal Üroloji, 6. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi,, , Türkiye
 15. Uluslararası, Poster, Satısfactıon Levels Of Patiıent İn Surgıcal And Internal Department, Karabulu. N, Çelik. Z, Sarıtaş. S, 1st International Congress On Nursing Education, Research & Practice, ,
 16. Uluslararası, Poster, Determine The Attıtudes On Productivity Of Nurses Working In The Intensive Care Units, Tohumat Şerife Gözde,temiz Zeynep,süheyla Güneş,özdoğan Nagihan,öztürk Didem,akyüz Nuray, 6th European Federation Of Critical Care Nursing Associations Congress, ,
 17. Uluslararası, Poster, Determine The Teamwork Attıtudes Of Healthcare Professionals Working In The Intensive Care Units, Temiz Zeynep,tohumat Şerife Gözde,özoğul Nagihan,aydın Tuba,özbaş Ayfer,çavdar İkbal, 6th European Federation Of Critical Care Nursing Associations Congress, ,
 18. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Travma Sonrası Isıtma Yöntemlerinin Hemodinami Ve Ağrı Üzerine Etkisi, Temiz Zeynep,ayoğlu Tulüha,öner Gizem,özgüven Görkem, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, , Türkiye
 19. Uluslararası, Poster, Sleep Quality İn Individuals With Urostomy, Çavdar İkbal,temiz Zeynep,özbaş Ayfer,can Gülbeyaz,yıldız Fındık Ümmü, 3rd Horatio European Festival Of Psychiatric Nursing, ,

Deneyimler

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 palyatif bakım Türkçe 1
2015-2016 cerrahi hastalıkları ve hemşireliği Türkçe 18
2015-2016 ilkyardım Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Başkan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, , 2016,

Kitaplar

 1. Ulusal, Bilimsel Kitap, Nöroşirurji Hemşireliği, Bölüm(ler), Öztürk Didem,temiz Zeynep,öztekin Seher Deniz, Türkiye, , Nobel Tıp Kitapevleri, Türkçe, 2015

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Determination Of Patient Learning Needs After Thyroidectomy, Im: Index Medicus, Temiz Zeynep,öztürk Didem,altun Uğraş Gülay,öztekin Seher Deniz,şengül Emel, Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, 2016, 17, 3, İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, Sleep And Quality Of Life İn People With İleal Conduit, Scı-expanded, Çavdar İkbal,temiz Zeynep,özbaş Ayfer,can Gülbeyaz,tarhan Fatih,yıldız Fındık Ümmü,kutlu Fatma Yasemin,akyüz Nuray, Scandinavian Journal Of Urology, 2016, 50, 6, İngilizce
 3. Ulusal, Hakemli, Artvin Devlet Hastanesine Başvuran Zehirlenme Olgularının Retrospektif Analizi, Ebsco, Gale/cengage, Cınahl, Doaj, Proquest, Ulakbım/turkish Medical Index, Turkiye Citation Index, Karabulut Neziha,temiz Zeynep,atalay Canan, The Eurasian Journal Of Medicine, 2007, 39, , Türkçe
 4. Ulusal, Hakemli, Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Dört Farklı Ağrı Ölçeği İle Karşılaştırılması, Ulakbim, Temiz Zeynep,özer Nadiye, Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015, 18, 4, Türkçe
 5. Ulusal, Hakemli, Böbrek Nakli Sonrası Üriner İşlevlerin İzlemi, Endekste Taranmıyor, Temiz Zeynep, Sağlıkla Dergisi, 2015, , 2, Türkçe
 6. Ulusal, Hakemli, Dahili Ve Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeyleri, Endekste Taranmıyor, Karabulut Neziha,temiz Zeynep,sarıtaş Serdar, Hastane Ve Yaşam Dergisi, 2009, 5, 49, Türkçe

Öğrenim

 1. Atatürk Üniversitesi, Erzurum Sağlık Yüksekokulu, , 2003 - 2007
 2. İstanbul Üniversitesi, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 2011 - 2015
 3. Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2007 - 2010

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Tiroidektomi Sonrası Dren İle İlişkili Yaşanan Ağrı Kontrolünde Soğuk Uygulamanın Etkisi Randomize Kontrollü Çalışma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 31.05.2016 - 28.12.2016

Sertifikalar

 1. Ulusal, Araştırma, Ürostomili Hastalarda İdrar Yolu İnfeksiyonlarının Önlenmesinde Hemşire Tarafından Verilen Eğitimin Ve Kızılcık (cranberry)'ın Etkisi

Üyelikler

 1. Nöroşirurji Hemşireler Derneği, Üye, 2013 -
 2. Üroloji Hemşireliği Derneği, Üye, 2009 -