× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Zehra EMİNAĞAOĞLU

Yardımcı Doçent Dr. Zehra EMİNAĞAOĞLU

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 6065
E-Posta eminagaoglu_zehra@msn.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2016 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2005 - 2016
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 1995 - 2005

Bildiriler

 1. Uluslararası, Özet Bildiri, Basic Design Education İn Landscape Architecture, Eminağaoğlu Zehra,çıldır Zekiye, 5th World Conference On Deasign And Arts, Skopje, Makedonya
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Kentsel Yaşam Alanlarının Kalitesi Ve Yeterliliğinin Ölçülmesi Artvin Örneği, Eminağaoğlu Zehra,yaman Yasin Kültiğin, 27. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye
 3. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kırsal Yerleşmelerde Ekolojik Planlama, Eminağaoğlu Zehra, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu Iıı, Kocaeli, Türkiye
 4. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Main Factor The Sustainability Of Rural Settlements Case Of Artvin Provience, Çevik Sonay, Eminağaoğlu Zehra, Livable Environments & Architecture, Trabzon, Türkiye
 5. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Nature Effective Architecture Settlements, Çevik Sonay, Eminağaoğlu Zehra, Bak Erşen Funda, Livable Environments & Architecture, Trabzon, Türkiye
 6. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kırsal Yerleşme Dokularının Doğal Çevre Faktörleri Etkisindeki Oluşumu İlgili Politikalar, Eminağaoğlu Zehra, Çevik Sonay, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırsal Alanda Ulaşım Yerleşim Sorunları Ve Çözümleri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye
 7. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Barajların Etkilediği Mevcut Ve Yeni Yerleşmeler İçin Üretilen Politika Ve Stratejiler Artvin Kent Örneği, Eminağaoğlu Zehra, Planlamada Yeni Politika Ve Stratejiler Riskler Ve Fırsatlar, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu,, İstanbul, Türkiye
 8. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin Kentinde Yeşil Alanların Yeterlilik Açısından İncelenmesi, Eminağaoğlu Zehra, Tmob, Hkmo, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemler Kongresi, Trabzon, Türkiye
 9. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Artvin Ili Yerleşimlerinin Yerel Kimlik Açısından Değerlendirilmesi, Eminağaoğlu Zehra, Özen Hamiyet, The 1st International Symposium Green Age, ,
 10. Uluslararası, Özet Bildiri, Visual And Functional Usage Of Plant İn Neighbourhood Of Resident İn Rural Settling, Eminağaoğlu Zehra, Eminağaoğlu Özgür, Yaman Yasin, The Role Of Botanical Garden İn Conversation Of Plant Diversity, Batum, Gürcistan
 11. Uluslararası, Özet Bildiri, Visual And Functional Usage Of Plant İn Neighbourhood Of Resident İn Rural Settling, Eminağaoğlu Zehra, Eminağaoğlu Özgür, Yaman Yasin, The Role Of Botanical Garden İn Conversation Of Plant Diversity, Batum, Gürcistan
 12. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Çoruh Vadisinin Hatırlattıkları Belleğimizdeki Kırsal Yerleşmeler, Eminağaoğlu Zehra, Bellek Ve Kültür Sempozyumu, Ankara, Türkiye
 13. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kentsel Yeşil Alanların Planlanması Ve Tasarımını Etkileyen Faktörler Artvin Ili Örneği, Eminağaoğlu Zehra, Yavuz Ayşe, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, , Türkiye

Deneyimler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Diğer, 1995 -

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 KIRSAL YERLEŞMELERDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Türkçe 2
2013-2014 KONUT VE YAKIN ÇEVRESİ MEKAN TASARIMI Türkçe 2
2013-2014 PROJE-1,2,3,4,5 Türkçe 6
2013-2014 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ Türkçe 2
2013-2014 MİMARİ VE KENTSEL MEKAN KİMLİĞİ Türkçe 2
2013-2014 TEMEL TASARIM Türkçe 4
2013-2014 MİMARLIK BİLGİSİ Türkçe 2
2012-2013 PROJE-1,2,3,4,5 Türkçe 6
2012-2013 MİMARİ VE KENTSEL MEKAN KİMLİĞİ Türkçe 2
2012-2013 MİMARLIK BİLGİSİ Türkçe 2
2012-2013 TEMEL TASARIM Türkçe 4
2012-2013 ÇİZİM VE GRAFİK ANLATIM TEKNİKLERİ Türkçe 4
2012-2013 KONUT VE YAKIN ÇEVRESİ MEKAN TASARIMI Türkçe 2
2012-2013 KIRSAL YERLEŞMELERDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Türkçe 2
2012-2013 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ Türkçe 2
2011-2012 MİMARİ VE KENTSEL MEKAN KİMLİĞİ Türkçe 2
2011-2012 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ Türkçe 2
2011-2012 ÇİZİM VE GRAFİK ANLATIM TEKNİKLERİ Türkçe 4
2011-2012 MİMARLIK BİLGİSİ Türkçe 2
2011-2012 TEMEL TASARIM Türkçe 4
2011-2012 KONUT VE YAKIN ÇEVRESİ MEKAN TASARIMI Türkçe 2
2011-2012 PROJE-1,2,3,4,5 Türkçe 6
2011-2012 KIRSAL YERLEŞMELERDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Türkçe 2
2010-2011 KIRSAL YERLEŞMELERDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Türkçe 2
2010-2011 ÇİZİM VE GRAFİK ANLATIM TEKNİKLERİ Türkçe 4
2010-2011 MİMARLIK BİLGİSİ Türkçe 2
2010-2011 PROJE-1,2,3,4,5 Türkçe 6
2010-2011 MİMARİ VE KENTSEL MEKAN KİMLİĞİ Türkçe 2
2010-2011 KONUT VE YAKIN ÇEVRESİ MEKAN TASARIMI Türkçe 2
2010-2011 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ Türkçe 2
2010-2011 TEMEL TASARIM Türkçe 4
2009-2010 KONUT VE YAKIN ÇEVRESİ MEKAN TASARIMI Türkçe 2
2009-2010 KIRSAL YERLEŞMELERDE EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Türkçe 2
2009-2010 MİMARLIK BİLGİSİ Türkçe 2
2009-2010 PROJE-1,2,3,4,5 Türkçe 6
2009-2010 MİMARİ VE KENTSEL MEKAN KİMLİĞİ Türkçe 2
2009-2010 TEMEL TASARIM Türkçe 4
2009-2010 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ Türkçe 2
2009-2010 ÇİZİM VE GRAFİK ANLATIM TEKNİKLERİ Türkçe 4
2008-2009 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ Türkçe 2
2008-2009 TEMEL TASARIM Türkçe 4
2008-2009 PROJE-1,2,3,4,5 Türkçe 6
2007-2008 PROJE-1,2,3,4,5 Türkçe 6
2007-2008 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ Türkçe 2
2007-2008 TEMEL TASARIM Türkçe 4

Editörlükler

 1. Ulusal, Dergi, Yrd. Editör, Artvin Kampüs Artvin Çoruh Üniversitesi Bülteni, Eminağaoğlu Zehra, Türkçe, 2015
 2. Ulusal, Dergi, Yrd. Editör, Artvin Kampüs Artvin Çoruh Üniversitesi Bülteni, Eminağaoğlu Zehra, Türkçe, 2014
 3. Ulusal, Dergi, Yrd. Editör, Artvin Kampüs Artvin Çoruh Üniversitesi Bülteni, Eminağaoğlu Zehra, Türkçe, 2013
 4. Ulusal, Dergi, Yrd. Editör, Artvin Kampüs Artvin Çoruh Üniversitesi Bülteni, Eminağaoğlu Zehra, Türkçe, 2012
 5. Ulusal, Dergi, Yrd. Editör, Artvin Kampüs Artvin Çoruh Üniversitesi Bülteni, Eminağaoğlu Zehra, Türkçe, 2011
 6. Ulusal, Dergi, Yrd. Editör, Artvin Kampüs Artvin Çoruh Üniversitesi Bülteni, Eminağaoğlu Zehra, Türkçe, 2010

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Kastamonu, Ulakbim, Ebsco, 2016
 2. Ulusal, Dergi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe, Türkiye, , Ebsco, 2016

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı, 2012, 2014
 2. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Bşk., Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, , 2009, 2012
 3. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı, 2007, 2010
 4. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Bşk., Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, , 2006, 2009

Kitaplar

 1. Ulusal, Araştırma (tez Hariç) Kitabı, Bir Varmış Bir Yokmuştoplumsal Bellek, Mekan Ve Kimlik Üzerine Araştırmalar, Bölüm(ler), Eminağaoğlu Zehra, Türkiye, , Koç Üniversitesi Yayınları, Türkçe, 2017
 2. Ulusal, Bilimsel Kitap, Yusufeli Barajının İlçeye Etkileri, Bölüm(ler), Eminağaoğlu Zehra, Türkiye, Samsun, Türker Matbaacılık, Türkçe, 2015

Makaleler

 1. Ulusal, Hakemli, Borçka Barajı Gölü Ve Çevresi Rekreasyonel Alan Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi, Scopus, Eminağaoğlu Zehra,surat Hilal,yavuz Özalp Ayşe,yaman Yasin Kültiğin, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016, 16, 2, Türkçe
 2. Uluslararası, Hakemli, Artvin İli Kırsal Yerleşmelerinde Konut Ve Yakın Çevresi, Cab, Çevik Sonay,eminağaoğlu Zehra, Arkitekt, 2000, 67, 3, Türkçe
 3. Uluslararası, Hakemli, Kırsal Yerleşmelere İlişkin Tasarım Ve Planlama Politikalarının Bölgesel Ölçek İçinde Değerlendirilmesi, .., Eminağaoğlu Zehra, Planlama Dergisi, 2005, 32, 2, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Kırsal Yerleşmelere İlişkin Tasarım Politikaları Ve Araçlar, Scı-expanded, Eminağaoğlu Zehra,çevik Sonay, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 2007, 22, 1, Türkçe
 5. Ulusal, Hakemsiz, Farklı Bir Pencereden Baraj Gölleri, , Eminağaoğlu Zehra, Artvin Kampüs Artvin Çoruh Üniversitesi Bülteni, 2010, , 4, Türkçe
 6. Uluslararası, Hakemli, Faced Typologies Of The Rural Housing The Case Of Artvin Kırsal Konutun Cephe Tipolojleri Artvin Örneği, Akademik Dizin, Drji, Ebsco Host Art, Eminağaoğlu Zehra,çevik Sonay, Uluslararası Hakemli Tasarım Ve Mimarlık Dergisi, 2015, , 05, Türkçe
 7. Ulusal, Hakemli, Doğa Kırsal Yerleşmeler Birlikteliği, Cab, Eminağaoğlu Zehra,çevik Sonay, Açü Orm.fak.der., 2006, 7, 1, Türkçe
 8. Ulusal, Hakemli, Artvin Kent Dokusunda Yeşil Alanların İncelenmesi, Cab, Eminağaoğlu Zehra,yavuz Özalp Ayşe, Açü Orm.fak.der., 2005, 6, 1-2, Türkçe
 9. Uluslararası, Hakemli, Yaşam Kültürü Olarak Kır Konutu Çevresi Artvin Örneği, Ulakbim, Ebsco Host Art, Doaj, Icaap, Eminağaoğlu Zehra,çevik Sonay, Turkish Studies, 2015, 10, 6, Türkçe
 10. Ulusal, Hakemsiz, Artvin De Yerel Mimari Taş Ve Ahşabın Uyumu, , Eminağaoğlu Zehra, Artvin Kampüs Artvin Çoruh Üniversitesi Bülteni, 2010, , 1, Türkçe
 11. Ulusal, Hakemsiz, Çok Okuyup Çok Gezen, , Eminağaoğlu Zehra, Artvin Kampüs Artvin Çoruh Üniversitesi Bülteni, 2010, , 3, Türkçe
 12. Ulusal, Hakemsiz, Artvin De Kültür Varlıkları, , Eminağaoğlu Zehra, Artvin Kampüs Artvin Çoruh Üniversitesi Bülteni, 2010, , 2, Türkçe

Öğrenim

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (dr), 1999 - 2004
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık (yl) (tezli), 1995 - 1998
 3. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1989 - 1993

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Deriner Baraj Gölü Ve Yakın Çevresinde Suya Dayalı Rekreasyonel Faaliyetlerin Planlanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 28.01.2014 - 30.12.2016
 2. Ulusal, Tamamlandı, Yeni Yusufeli Yerleşkesinde Mimari Yapı Tiplerine İlişkin Fikir Projeleri, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Yürütücü, 16.04.2013 - 15.06.2015
 3. , Tamamlandı, Artvin Kültür Evi Çevresinin Peyzaj Projesi, Diğer, Proje Danışmanı, -
 4. Ulusal, Tamamlandı, Borçka Barajı Gölü Ve Çevresi Rekreasyonel Alan Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Yönünde Planlama Ve Tasarım Politikalarının Oluşturulması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 05.04.2012 - 11.10.2013
 5. , Tamamlandı, Artvin İli Ve İlçelerinde Tarihi Mezarlıklar Ve Mezar Taşları Konusunda Yüzey Araştırması, Diğer, Araştırmacı, -
 6. , Tamamlandı, Kırsal Yerleşme Amaçlı Politikaların Oluşturulması Bileşenleri Ve Öğeleri, Diğer, Araştırmacı, -

Sertifikalar

 1. Ulusal, Çalıştay, Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi Projesi”
 2. Ulusal, Kurs, Camili Biyosfer Rezerv Alanında Kırsal Turizm Odaklı Biyoçeşitlilik Eğitimi