× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Yener OĞAN

Öğretim Görevlisi Yener OĞAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
Ofis
Telefon 3416
E-Posta
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Arhavi Meslek Yüksek Okulu - Arhavi/ARTVİN

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, Seyahat-turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Pr., Öğretim Görevlisi, 2010 -

Bildiriler

 1. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Turizm Eğitimi Alan Melsek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-ekonomik Profili Ve Mesleki Beklentileri, Oğan Ela,akyol Ceyhun,oğan Yener, I. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, ,
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Örnek Bir Ekoturizm Bilgilendirme Eğitimi Projesinin Bölge Halkı Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi, Oğan Yener,akyol Ceyhun,oğan Ela, I. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi, Batum, Gürcistan
 3. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri Panel Eşbütünleşme Ve Nedensellik Analizi, Kamacı Ahmet,oğan Yener, International Conference On Eurasian Economies, ,

Deneyimler

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Turizm Ekonomisi Türkçe 3
2016-2017 Yiyecek İçecek Hizmetleri II Türkçe 6
2016-2017 Turizm Coğrafyası Türkçe 3
2016-2017 Karşılayıcı Acente Türkçe 3
2016-2017 Örgütsel Davranış Türkçe 2
2016-2017 Yiyecek İçecek Hizmetleri I Türkçe 6
2016-2017 Dosyalama ve Arşivleme Türkçe 4
2016-2017 Ziyafet Servisi Yönetimi Türkçe 2
2016-2017 Anadolu Uygarlıkları Türkçe 2
2016-2017 Servis Uygulamaları Türkçe 3
2015-2016 Turizm Ekonomisi Türkçe 3
2015-2016 Turizm Coğrafyası Türkçe 3
2015-2016 Yiyecek İçecek Hizmetleri I Türkçe 6
2015-2016 Anadolu Uygarlıkları Türkçe 2
2015-2016 Yiyecek İçecek Hizmetleri II Türkçe 6
2015-2016 Karşılayıcı Acente Türkçe 3
2014-2015 Konaklama İşletmeleri Muhasebesi Türkçe 4
2014-2015 Karşılayıcı Acente Türkçe 4
2014-2015 Acente Muhasebesi Türkçe 3
2014-2015 Turizm Coğrafyası Türkçe 4
2013-2014 Anadolu Uygarlıkları Türkçe 2
2013-2014 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Türkçe 2
2013-2014 Yiyecek İçecek Hizmetleri Türkçe 6
2013-2014 Kalite Yönetim Sistemleri Türkçe 2
2013-2014 Dosyalama ve Arşivleme Türkçe 3
2012-2013 Rehberlik Hizmetleri Türkçe 2
2012-2013 Kalite Yönetim Sistemleri Türkçe 2
2012-2013 Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkçe 6
2012-2013 Tur Programları Türkçe 6
2012-2013 Karşılayıcı Acente Türkçe 4
2012-2013 Reklamasyon Türkçe 2
2011-2012 Temel Hukuk Türkçe 2
2011-2012 Örgütsel Davranış Türkçe 2
2011-2012 Klavye Teknikleri Türkçe 4
2011-2012 Temel Hukuk Türkçe 3
2010-2011 Mesleki Çalışma ve Seminer Türkçe 4
2010-2011 Dış Ticarette Standardizasyon Türkçe 2
2009-2010 Örgütsel Davranış Türkçe 2
2009-2010 Dosyalama ve Arşivleme Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 Turizm ve Hizmet Ekonomisi Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, , , 2015, 2017
 2. Yurt İçi, Türkiye, Erasmus Koordinatörü, Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, , , 2010,

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Otel İşletmelerinde Kalite Maliyet Sistemleri, Assos Index, Index Copernicus, Sobiad Index, Proquest, Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Factor, Journalseek, Cab Abstracts, Science Library Index,, Oğan Yener,özulucan Abitter, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, 10, 1, Türkçe
 2. Uluslararası, Hakemli, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Kalitemaliyet Sistemi Hakkındaki Görüşleri, Germany National Library, Abl Universitat Bibliothek Leipzig, German Institute Ofglobal And Area Studies Gıga, Wissenschaftzentrum Berlin Für Sozialforschung Wzb,biblitoek Hamburg, Elektronische Zeitschriftten Bibliotek Ezb, Google Scholar,academic Keys, Research Bible, Sosyal Bilimler Atıf Dizini Sobiad, Oğan Yener,oğan Ela, Researcher: Social Science Studies, 2017, 5, 9, İngilizce
 3. Uluslararası, Hakemli, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Hayatına Hazırbulunuşluklarının Belirlenmesi, Assos, Arastırmax, Oğan Ela,oğan Yener,kamacı Ahmet, Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 1, 14, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Kırsal Alanların Turizm Potensiyelinin Belirlenmesi Artvin İli Arhavi İlçesi Örneği, Ulakbim, Akyol Ceyhun,güner Sinan,oğan Yener,aydın Ekrem, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, 18, 1, İngilizce

Öğrenim

 1. Gazi Üniversitesi, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, 2004 - 2008
 2. Niğde Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2011 - 2015

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Arhavi Ekoturizm Bilgilendirme Eğitimleri, Kalkınma Bakanlığı, Danışman, 02.02.2017 - 03.04.2017
 2. Ulusal, Tamamlandı, Artvin Çoruh Üniversitesinin Kobiler Üzerine Etkisi Artvin Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.05.2016 - 28.12.2016
 3. Ulusal, Tamamlandı, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.06.2016 - 28.12.2016
 4. Ulusal, Tamamlandı, Arhavi İlçesinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkartılmas, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.06.2011 - 01.06.2012
 5. Ulusal, Tamamlandı, Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin İş Hayatına Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.05.2014 - 30.12.2014
 6. Ulusal, Tamamlandı, Yüncülerden Kaçkarlara Alternatif Trekking, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Eğitmen, 15.04.2011 - 15.04.2011
 7. Ulusal, Tamamlandı, Eko Turizmi Geliştirmeye Yönelik Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Eğitmen, 01.09.2010 - 01.09.2011
 8. Ulusal, Tamamlandı, Ormanların Ekoturizm Amaçlı Kullanımı İçin Bilinçlendirme Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Eğitmen, 12.12.2010 - 15.12.2010

Sanatsal Faaliyetler

 1. Ulusal, , Karadeniz Turizm Ağı Etik Çalıştayı, Türkiye, Giresun, Türkçe, Workshop /, , 17.04.2012 - 18.04.2012
 2. Ulusal, , Karadeniz Turizm Ağı İmaj Çalıştayı, Türkiye, Giresun, Türkçe, Workshop /, , 17.01.2012 - 18.01.2012
 3. Uluslararası, , South Caucausus Trans-boundary Tourism, Gürcistan, Batum, İngilizce, Workshop /, , 27.11.2013 - 29.11.2013