× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Yalçın KANBAY

Yardımcı Doçent Dr. Yalçın KANBAY

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
Ofis
Telefon 2116
E-Posta yalcinkanbay@hotmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, , Yardımcı Doçent, 2014 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı Ve Psikoklojisi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2004 - 2013

Bildiriler

 1. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Hemşirelerde Mobbing Algısı Ve İlişkili Etmenler, Kılıç Nurhayat,kanbay Yalçın,ışık Elif,dağ Mukaddes,aslan Özgür,tahtalı Fatma,ispirli Nil, Vı. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, ,
 2. Uluslararası, Poster, Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Kılıç Nurhayat,kanbay Yalçın,ışık Elif,dağ Mukaddes,aslan Özgür,tahtalı Fatma,ispirli Nil, Vı. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, ,
 3. Uluslararası, Poster, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri Ve Depresyon Düzeyleri, Kılıç Nurhayat,iskender Hatice,dokumacıoğlu Eda,kanbay Yalçın, Iv. Uluslararası Ve Vııı. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, ,
 4. Ulusal, Sözlü Bildiri, İskebe Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği İskebe Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, Kanbay Yalçın,aslan Özgür,ışık Elif, 2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi, , Türkiye

Deneyimler

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2005 - 2007
 2. Sağlık Bakanlığı Kars/selim Hacı Cihangir Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı, Diğer, 2004 - 2004
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2004 - 2005
 4. Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2007 -

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 4
2013-2014 Sağlık Sosyolojisi Türkçe 2

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Bşk., Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, , 2014, 2015

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Assessment Of Despair And Self Esteem Adolescents Who Live İn Orphanages, Google Scholar, Öztürk Şenay,kanbay Yalçın, International Journal Of Multidisciplinary Research And Development, 2016, , , İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, Examination Of Self Respect İn Nurses, Google, Işık Elif,kanbay Yalçın,aslan Özgür, Iosr Journalof Nursing And Health Science (ıosr-jnhs), 2016, , , İngilizce
 3. Uluslararası, Hakemli, Child Abuse And Neglect, Scopemed, Kanbay Yalçın,aslan Özgür,ışık Elif, International Journal Of Health Sciences And Research (ıjhsr), 2016, , , İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Hope And Dispair, Google, Kanbay Yalçın,aslan Özgür,ışık Elif, International Journal Of Recent Advances İn Multidisciplinary Research, 2016, , , İngilizce
 5. Uluslararası, Hakemli, Examination Of Sexual Attitudes Of Students İn A University İn Turkey, Scopemed, Aşcı Özlem,gökdemir Fulya,kanbay Yalçın, International Journal Of Health Sciences And Research (ıjhsr), 2016, , , İngilizce
 6. Ulusal, Hakemli, Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Görüş Ve Tutumları, Google, Kanbay Yalçın,ışık Elif,yavuzaslan Mümine,keleş Sümeyye, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal Of Health Sciences, 2012, 1, 2, Türkçe
 7. Ulusal, Hakemli, Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme Ve Eleştirel Düşünme Becerileri, Doaj, Kanbay Yalçın,aslan Özgür,ışık Elif,kılıç Nurhayat, Yükseköğretim Ve Bilim Dergisi, 2013, 3, 3, Türkçe
 8. Ulusal, Hakemli, Aile Hekimliği Birimine Başvuran Bireylerde Obezite Sıklığı Ve İlişkili Etmenler Artvin Örneği, Endekste Taranmıyor, Elif Işık, Yalçın Kanbay, Özgür Aslan, Kevser Işık, Sevil Çınar, Florence Nightingalehemşirelik Dergisi, 2013, 21, 2, Türkçe
 9. Ulusal, Hakemli, Kars Ve Artvin İllerinde Hemşirelerin İş Ortamı İle İlgili Stresörleri Ve Kullandıkları Baş Etme Yöntemlerinin İncelenmesi, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini,türk Tıp Dizini, Kanbay Yalçın,üstün Besti, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2009, 2, 4, Türkçe
 10. Uluslararası, Hakemli, An Analysis Of Nursing Students Communication Skills, Pubmed, Kanbay Yalçın,ışık Elif,aslan Özgür, International Journal Of Current Research, 2015, 7, 12, İngilizce
 11. Uluslararası, Hakemli, Investigation Of First Aid Knowledge Level Of University Students And The Factors Affecting This, Scopemed, Işık Elif,kanbay Yalçın,aslan Özgür,çiçekoğlu Ebru,ersoy Medine, International Journal Of Health Sciences And Research, 2015, 5, 12, İngilizce
 12. Uluslararası, Hakemli, Investigation Of Personal Hygiene Behaviors Of Nursing Students, Scopemed, Işık Elif,aslan Özgür,kanbay Yalçın,ersoy Medine,çiçekoğlu Ebru, International Journal Of Health Science And Research, 2015, 5, 9, İngilizce
 13. Uluslararası, Hakemli, Factors Influencing The Career Choice Of Nursing Students, Ebsco,, Işık Elif,kanbay Yalçın,aslan Özgür, Gstf Journal Of Nursing And Health Care, 2015, 2, 2, İngilizce
 14. Ulusal, Hakemli, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Tavuk Eti Tüketim Tercihleri, Medline,ulakbim, İskender Hatice,kanbay Yalçın,dokumacıoğlu Eda, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 2015, 29, 1, Türkçe
 15. Ulusal, Hakemli, Akademik Personelde Eleştirel Düşünme Eğiliminin İncelenmesi, Endekste Taranmıyor, Kanbay Yalçın,ışık Elif,aslan Özgür,özdemir Handan, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012, 1, 3, Türkçe
 16. Uluslararası, Hakemli, Nursing Course Of Vocational Principles And First Clinical Practice From The Students Viewpoints, Scirus,index Copernicus, Işık Elif,kanbay Yalçın,aslan Özgür, Global Journal For Research Analysis, 2015, 4, 5, İngilizce
 17. Uluslararası, Hakemli, Investigation Of Self Esteem İn University Students, Copernicus,, Kanbay Yalçın,aslan Özgür,ışık Elif, Journal Of Internatıonal Academıc Research For Multıdıscıplınary, 2015, 3, 7, İngilizce
 18. Uluslararası, Hakemli, Determination Of Maternal Paternal Attitudes Of Undergraduate Students, Wiev Of Publisher, Karabulut Emrah,kanbay Yalçın,aslan Özgür,ışık Elif, Educational Research International, 2015, 4, 4, İngilizce
 19. Uluslararası, Hakemli, Determination Of The Stress Cophing Techniques Employed By Nurses, İndex Copernicus, Bilmiş Gülten,kanbay Yalçın,ışık Elif,aslan Özgür, Academic Research International, 2015, 6, 5, İngilizce
 20. Uluslararası, Hakemli, Evaluation Of Nursing Students Empatic Tendencies, Cite Factor,, Kanbay Yalçın,aslan Özgür,ışık Elif, International Journal Of Information And Rewiev, 2015, 2, 10, İngilizce
 21. Uluslararası, Hakemli, Investıgatıon Of The Depressıon Of Nurses, Citefactor, Kanbay Yalçın,aslan Özgür,ışık Elif,kılıç Nurhayat, Global Journal Of Advanced Research, 2015, 2, 10, İngilizce
 22. Ulusal, Hakemli, Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Klinik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Endekste Taranmıyor, Küçükgüçlü Özlem, Kanbay Yalçın, Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011, 14, 3, Türkçe
 23. Ulusal, Hakemli, Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi, Endekste Taranmıyor, Işık Elif, Karabulutlu Özlem, Kanbay Yalçın, Aslan Özgür, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2012, 5, 3, Türkçe
 24. Ulusal, Hakemli, Aile Hekimliği Birimlerine Başvuran Bireylerde Obezite Sıklığı Ve İlişkili Etmenler Artvin Örneği, Endekste Taranmıyor, Işık Elif, Kanbay Yalçın, Aslan Özgür, Işık Kevser, Çınar Sevil, Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2013, 21, 2, Türkçe
 25. Ulusal, Hakemli, Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Endekste Taranmıyor, Kanbay Yalçın, Işık Elif, Aslan Özgür, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2011, 2, 3, Türkçe
 26. Ulusal, Hakemli, Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Tıp Dizini İle Türk Atıf Dizini, Elif Işık, Özlem Karabulutlu, Yalçın Kanbay, Özgür Aslan, Deuhyo Ed, 2012, 5, 3, Türkçe

Öğrenim

 1. Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 1999 - 2003
 2. Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 2009 - 2013
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği (yl) (tezli), 2005 - 2007

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Diyabetik Sıçanlarda Kuersetin Ve Hesperidin Uygulamasının Sitokin Seviyesine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 31.12.2015 - 28.12.2016
 2. Ulusal, Tamamlandı, Tiroidektomi Sonrası Dren İle İlişkili Yaşanan Ağrı Kontrolünde Soğuk Uygulamanın Etkisi Randomize Kontrolü Çalışma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 31.05.2016 - 28.12.2016
 3. Ulusal, Tamamlandı, Kadına Yönelik Şiddet Tutumları Ölçeği Geliştirme Çalışması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.04.2016 - 22.10.2016
 4. , Tamamlandı, Doğum Sonrası Özürlülüğe Neden Olabilecek Durumlarla İlgili Üniversite Öğrencilerine Farkındalık Eğitimi, Diğer, Araştırmacı, -

Üyelikler

 1. Türk Hemşireler Derneği, Üye, 2006 - 2011
 2. Psikiyatri Hemşireliği Derneği, Üye, 2006 - 2011