× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Ümit KUL

Yardımcı Doçent Dr. Ümit KUL

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Ofis 205
Telefon 2327
E-Posta kulumit58@gmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr., Yardımcı Doçent, 2015 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2015 - 2015
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2014 - 2015

Bildiriler

 1. Uluslararası, Özet Bildiri, Usıng Bloom’s Renewed Taxonomy To Analyse Learnıng Outcomes In Mıddle School Mathematıcs Currıcula, Çelik Sedef,kul Ümit,çalık Uzun Selcen, International Conference On Research İn Education And Science (ıcres), ,
 2. Uluslararası, Özet Bildiri, Eğitsel Amaçlı Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması, Birişçi Salih,kul Ümit,aksu Zeki,akaslan Dursun,çelik Sedef, 11. Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, ,
 3. Uluslararası, Özet Bildiri, Trends In Master's And Doctoral Thesıs In Turkısh Mathematıcs Educatıon: 2012-2017, Çalık Uzun Selcen,aksu Zeki,kul Ümit,çelik Sedef, International Conference On Education İn Mathematics, Science & Technology (ıcemst), Aydın, Türkiye
 4. Uluslararası, Özet Bildiri, Pre-servıce Mathematıcs Teachers' Conceptual Knowledge Of Bınary Operatıon, Aksu Zeki,konyalıoğlu Alper Cihan,kul Ümit, International Conference On Education İn Mathematics, Science & Technology (ıcemst), Aydın, Türkiye
 5. Uluslararası, Özet Bildiri, Assessment Of Mathematıcs Textbooks’ Questıons Accordıng To The Cognıtıve Process Levels Of Bloom’s Revısed Taxonomy, Kul Ümit,aksu Zeki, International Conference On Education İn Mathematics, Science & Technology (ıcemst), Aydın, Türkiye
 6. Uluslararası, Özet Bildiri, The Impact Of Concrete Materıal Use In Mathematıcs Educatıon On Students’ Achıevement: A Meta-analytıc Revıew, Kul Ümit,çelik Sedef,aksu Zeki, International Conference On Research İn Education And Science (ıcres), Aydın, Türkiye
 7. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Logo Programlama Sürecinde Öğretmen Adaylarının Karşılaştıkları Hatalar Üzerine Bir Nitel Çalışma, Kul Ümit,birişçi Salih, 3. Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Afyon, Türkiye
 8. Uluslararası, Özet Bildiri, Pre Servıce Mathematıcs Teachers Self Evaluatıon In Mathematıcs Related Problem Solvıng And Theır Solutıons, Kul Ümit,çelik Sedef, International Conference On Social Sciences And Education Research, Antalya, Türkiye
 9. Uluslararası, Özet Bildiri, The E Learnıng Readıness Of Pre Servıce Teachers, Akaslan Dursun,kul Ümit, International Conference On Social Sciences And Education Research, Antalya, Türkiye
 10. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Professıonal Development Of Turkısh Mathematıcs Teachers Wıthın A Computer Supported Learnıng Envıronment Changes In Belıefs, Kul Ümit, British Society For Research İnto Learning Mathematics, Oxford, İngiltere
 11. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Explorıng The Relatıonshıp Between Pre Servıce Teachers Mathematıcal Belıefs And Theır Inıtıal Teachıng Practices Wıthın Real Classroom Settıng, Kul Ümit,çelik Sedef, International Conference On Education İn Mathematics, Science & Technology, Muğla, Türkiye
 12. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Reflectıons Of Mathematıcs Teachıng Applıcatıons In Real Classroom Settıng, Çelik Sedef,kul Ümit, International Conference On Education İn Mathematics, Science & Technology, Muğla,
 13. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Effects Of Dynamıc Geometry Software Integrated Workshops On Mathematıcs Teachers Belıefs, Kul Ümit, International Teacher Education Conference, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
 14. Uluslararası, Özet Bildiri, Analysıng The Personal Experıences And Vıews Of Pre Servıce Teachers On E Learnıng, Akaslan Dursun,kul Ümit, 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye
 15. Uluslararası, Özet Bildiri, Effects Of Mathematıcal Software Integrated Professıonal Development Course On Prımary Mathematıcs Teachers, Kul Ümit, 13th International Congress On Mathematical Education, Hamburg, Almanya
 16. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, An Examınatıon Of Pre Servıce Teachers Experıences And Confıdence Wıth Ict, Kul Ümit,akaslan Dursun, 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye

Deneyimler

 1. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Memur, Kamu, 2013 - 2014

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ Türkçe 2
2016-2017 MATEMATİK VE YAŞAM Türkçe 2
2016-2017 GENEL MATEMATİK I Türkçe 4
2016-2017 TEMEL MATEMATİK I Türkçe 2
2016-2017 TEMEL MATEMATİK II Türkçe 2
2016-2017 GENEL MATEMATİK II Türkçe 4
2015-2016 GENEL MATEMATİK II Türkçe 4
2015-2016 GENEL MATEMATİK I Türkçe 4
2015-2016 BİLGİSAYAR I Türkçe 4
2015-2016 BİLGİSAYAR II Türkçe 4
2014-2015 SOYUT MATEMATİK Türkçe 3

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, International Education Studies, İngilizce, Kanada, Toronto, Journals Indexed İn Eric, 2017
 2. Uluslararası, Dergi, International Journal Of Research İn Education And Science, İngilizce, , , Journals Indexed İn Eric, 2017
 3. Uluslararası, Dergi, The International Review Of Research İn Open And Distributed Learning, İngilizce, Kanada, Athabasca, Sscı, 2017

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Bşk., Artvin Çoruh Üniversitesi, Rektörlük, , , 2017,
 2. Yurt İçi, Türkiye, Kalite Kurulu Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, , , 2017,
 3. Yurt İçi, Türkiye, Erasmus Koordinatörü, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, , , 2016,
 4. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 2017,

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Turkish Mathematics Teachers Experiences With Geogebra Activities Changesi İn Beliefs, Escı: Emerging Sources Citation Index, Kul Ümit, Research İn Mathematics Education, 2012, 14, 3, İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, Matematik Ders Kitabı İçeriklerinin Teknolojik Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi Ortaokul Örneği, Tr Dizin, Sevimli Eyüp,kul Ümit, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2015, 9, 1, İngilizce
 3. Uluslararası, Hakemli, Pre Service Mathematics Teachers Self Evaluation İn Mathematics Related Problem Solving And Their Solutions, Oajı- Open Academic Journals Indexgoogle Scholar Ras- Russian Academic Sciencetei-turkish Education Index, Kul Ümit,çelik Sedef, International Journal Of Social Science & Education Research (ıjsser), 2015, 1, 2, Türkçe
 4. Uluslararası, Hakemli, Effects Of Dynamic Geometry Software Integrated Workshops On Mathematics Teachers Beliefs, Journals Indexed İn Eric, Kul Ümit, The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2016, , , İngilizce
 5. Uluslararası, Hakemli, Exploring Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge İn The Context Of Knowledge Of Students, Journals Indexed İn Eric, Aksu Zeki,kul Ümit, Journal Of Education And Practice, 2016, 7, 30, İngilizce
 6. Uluslararası, Hakemli, Exploration Of Pre Service Teachers Beliefs İn Relation To Mathematics Teaching Activities İn Classroom Based Setting, Journals Indexed İn Eric, Kul Ümit,çelik Sedef, International Journal Of Research İn Education And Science, 2017, 3, 1, İngilizce
 7. Uluslararası, Hakemli, Türkiye Singapur Güney Kore Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Pedagojik Alan Bilgisi Bileşenleri Bağlamında Karşılaştırılması, Tr Dizin, Kul Ümit,aksu Zeki, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016, 18, 2, İngilizce

Ödüller

 1. Ylsy, Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı, 2007,

Öğrenim

 1. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Öğretmenliği (yl) (tezsiz), 2005 - 2007
 2. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2001 - 2005
 3. Unıversıty Of Leıcester, School Of Education, , 2009 - 2013

Projeler

 1. Ulusal, Devam Ediyor, Öğretmen Adaylarının E İçerik Geliştirme Tecrübelerinden Yansımalar Öğrenme Yönetim Sistemi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.05.2016 -

Sertifikalar

 1. Ulusal, Kurs, Tübitak 2237-proje Egitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Kapsamında Yenilikçi Ve Uygulanabilir Projeler Hazırlama Ve Sürdürülebilir Ar-ge Farkındalığı Egitim

Üyelikler

 1. Young European Researchers İn Mathematics Education, Üye, 2012 -
 2. International Group For The Psychology Of Mathematics Education, Üye, 2010 -
 3. Biritish Society For Learning Mathematics, Üye, 2009 -