× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Ufuk DEMİRCİ

Araştırma Görevlisi Ufuk DEMİRCİ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Ekonomisi Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 1179
E-Posta
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2009 -

Bildiriler

 1. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Pes Mechanisms As Financing Source For Forest Resourcemanagement And Their Applicability İn Turkey, Demirci Ufuk,öztürk Atakan,aydın İnci Zeynep, International Forestry Symposium (ıfs 2016), Kastamonu, Türkiye
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Examination Of Protected Areas İn Turkey İn The Context Ofnational Forestry Program, Aydın İnci Zeynep,öztürk Atakan,türker Mustafa Fehmi,demirci Ufuk, International Forestry Symposium (ıfs 2016), Kastamonu, Türkiye
 3. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Ekoturizm Yönetimi Ölçüt Ve Göstergelerinin Ülkemiz Açısından İrdelenmesi, Aydın İnci Zeynep,öztürk Atakan,demirci Ufuk, Iı. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Antalya, Türkiye
 4. Uluslararası, Poster, An Investigation Of Effects Of Physical Damage Arising From Logging By Man Power On Price Of The Fir Log Abies Nordmanniana Stew Spach, Eroğlu Habip,öztürk Atakan,demirci Ufuk,yılmaz Rahmi, Forest Engineering: Making A Positive Contribution 48th Symposium On Forest Mechanization, Linz, Avusturya
 5. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Bölmeden Çıkarmadan Kaynaklanan Fiziksel Zararların Tomruk Satış Fiyatlarına Etkisi, Eroğlu Habip,öztürk Atakan,yılmaz Rahmi,demirci Ufuk, Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Çankırı, Türkiye
 6. Ulusal, Özet Bildiri, Korunan Alanlarda Yürütülen Ekoturizm Etkinliklerinin Sürdürülebilirlik Açısından İrdelenmesi, Öztürk Atakan,aydın İnci Zeynep,demirci Ufuk, Xıı. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Muğla, Türkiye
 7. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Bioenergy İn The Black Sea Basin Countries Status Prospects And Possibilities, Akbaş Selçuk, Temiz Ali, Demirci Ufuk, Tufan Mürşit, Güleç Türker, International Caucasian Forestry Symposium, ,
 8. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Applicability Of Just İn Time Production Approach İn State Forest Enterprises, Ardıç Muhammed, Öztürk Atakan, Demirci Ufuk, International Caucasian Forestry Symposium, ,
 9. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Sustainable Ecotourism Management İn Protected Areas, Öztürk Atakan, Aydın İnci Zeynep, Demirci Ufuk, International Caucasian Forestry Symposium, ,
 10. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, The Usability Of Voluntary Carbon Markets As A Financial Instrument İn Turkish Forestry Sector, Demirci Ufuk, Öztürk Atakan, Aydın İnci Zeynep, International Caucasian Forestry Symposium, ,
 11. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Orman Mühendislerinin 5531 Sayılı Yasa Kapsamında İstihdamına İlişkin Bir Araştırma Artvin İli Örneği, Öztürk Atakan, Aktan Ümit, Türker Mustafa Fehmi, Demirci Ufuk, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 12. Ulusal, Tam Metin Bildiri, İklim Değişikliği İle Mücadelede Karbon Piyasaları Ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Öztürk Atakan, Demirci Ufuk, Türker Mustafa Fehmi, I. Akdeniz Çevre Ve Orman Sempozyumu, , Türkiye
 13. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Orman Köylülerinin Kalkındırılması İçin Yapılan Çalışmalar Ve Yapılan Çalışmalara Bir Çözüm Olarak Ekoturizm Etkinliklerinin İrdelenmesi, Türker Mustafa Fehmi, Öztürk Atakan, Aydın İnci Zeynep, Demirci Ufuk, Iı. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, , Türkiye

Deneyimler

 1. Eğitim Bir Sen, Artvin Şubesi Başkan Yrd., Sivil Toplum Kuruluşu, 2014 - 2017

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Public Opinion About Effects Of Energy Investments İn Artvin, Turkey, Escı: Emerging Sources Citation Index, Demirci Ufuk,çavdar Burak,yıldırımer Saim, Internationaljournal Of Ecosystems And Ecology Science(ıjees), 2017, 7, 2, İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, Applicability Of Payments For Ecosystem Services Mechanism İn Water Resources Protection İn Turkey, Escı: Emerging Sources Citation Index, Yıldırımer Saim,demirci Ufuk, International Journal Of Ecosystems And Ecology Sciences, 2017, 7, 2, İngilizce
 3. Uluslararası, Hakemli, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Nde Orman İşletme Şeflerinin Orman Amenajman Planlarının Hazırlanması Ve Uygulanması Süreçlerine İlişkin Görüşleri, Cab Direct, Yolasığmaz Hacı Ahmet,çavdar Burak,yılmaz Rahmi,demirci Ufuk,aydın İnci Zeynep, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016, 17, 2, Türkçe
 4. Uluslararası, Hakemli, İki Farklı Yönteme Göre Karbon Birikiminin Tahmin Edilmesi Artvin Orman İşletme Şefliği Örneği, Cab Abstracts, Yolasığmaz Hacı Ahmet,çavdar Burak,demirci Ufuk,aydın İnci Zeynep, Turkish Journal Of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 2016, 17, 1, Türkçe
 5. Uluslararası, Hakemli, Serbest Ormancılık Bürolarının Mevcut Durumu Ve Orman Mühendisi İstihdamına Etkisi, Cab Abstract, Öztürk Atakan, Aktan Ümit, Demirci Ufuk, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2014, 15, 1, Türkçe
 6. Uluslararası, Hakemli, Serbest Ormancılık Bürosu Sahiplerinin 5531 Sayılı Yetki Yasası Ve Uygulanma Sürecine İlişkin Görüşleri, Cab Abstract, Öztürk Atakan, Aktan Ümit, Demirci Ufuk, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2014, 14, 1, İngilizce
 7. Uluslararası, Hakemli, Carbon Markets As A Financial İnstrument İn The Forestry Sector İn Turkey, Scı-expanded, Demirci Ufuk,öztürk Atakan, International Forestry Review, 2015, 17, 2, İngilizce
 8. Ulusal, Hakemli, İklim Değişikliği İle Mücadelede Karbon Piyasaları Ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Endekste Taranmıyor, Öztürk Atakan, Demirci Ufuk, Türker Mustafa Fehmi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 2011, , , Türkçe

Öğrenim

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği (dr) (tezli), 2012 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009 - 2012
 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2002 - 2007

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, 5531 Sayılı Kanunla Kurulan Serbest Ormancılık Büroları Ve Orman Mühendisi İstihdamı Mevcut Durum Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.06.2011 - 29.05.2013
 2. Ulusal, Tamamlandı, Orman Depolarındaki Ürünlerde Üretimden Kaynaklanan Fiziksel Zararların Ve Neden Oldukları Ekonomik Etkilerin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.06.2011 - 29.05.2013
 3. Ulusal, Tamamlandı, Tomruk Ve Kağıtlık Odun Açık Artırmalı Satış Fiyatları Üzerine Üretim Yılının Etkisinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.06.2011 - 08.04.2015
 4. Ulusal, Tamamlandı, Ormancılık Sektöründe Finansman Aracı Olarak Karbon Piyasalarının Kullanılabilirliği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.06.2011 - 15.06.2012