× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Temel GÖKTÜRK

Doçent Dr. Temel GÖKTÜRK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi
temel.gokturk@artvin.edu.tr 4142 -veya- 4104 __
Ofis
Telefon 4142 -veya- 4104 __
E-Posta temel.gokturk@gmail.com
Websitesi
Facebook https://www.facebook.com/temel.gokturk
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Seyitler Yerleşkesi 08000 ARTVİN

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi Ve Koruma Anabilim Dalı, Doçent, 2012 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi Ve Koruma Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2002 - 2012
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi Ve Koruma Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 1997 - 2002

Bildiriler

 1. Uluslararası, Özet Bildiri, The Effect Of Forest Road Networks On Wildlife İn The Protected Areas, Göktürk Temel,mıhlı Ahmet,acar Mustafa, 1st International Symposium Of Forest Engineering And Technologies Fetec 2016, Bursa, Türkiye
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, The Role And Importance Of Forest Road Networks In The Fıght Agaınst Bark Beetles, Göktürk Temel,mıhlı Ahmet,acar Mustafa, St International Symposium Of Forest Engineering And Technologies Fetec 2016 “forest Harvesting And Roading İn Environmentally Sensitive Areas”, Bursa, Türkiye
 3. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Gürcistan Cumhuriyeti Kazbegi Milli Parkında Zarar Yapan Tortrix Viridana L Lepidoptera Tortricidae Nın Morfolojisi Zararı Ve Mücadelesi, Göktürk Temel,yaşar Aksu,medea Burjanadze,archıl Supatashvılı, Türkiye I. Orman Entomolojisi Ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Türkiye
 4. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin İli Sınırlarında Yenebilen Mantarlar, Anşin Rahim,eminağaoğlu Özgür,göktürk Temel, Türkiye Vı. Yemeklik Mantar Kongresi, İzmir, Türkiye
 5. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Bark Beetle Fauna Coleoptera Curculionidae Scolytinae Of The Coniferous Forest İn Eastern Black Sea Region Of Turkey, Göktürk Temel,aksu Yaşar, Internatıonal Conference "applıed Ecology: Problems, Innovatıons", Tiflis-batum, Gürcistan
 6. Ulusal, Özet Bildiri, Artvin İli Ve Çevresindeki Ormanlarda Tehdit Unsuru Olan Türler Ve Mücadelesi, Göktürk Temel,mıhlı Ahmet, Iı. Ulusal Botanik/bitki Bilimi Kongresi, Afyonkarahisar, Türkiye
 7. Ulusal, Özet Bildiri, Artvin İli Ve Çevresindeki Önemli Yaban Hayvanlarının Sosyo Ekonomik Zararları, Mıhlı Ahmet,göktürk Temel, 1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, Van, Türkiye
 8. Uluslararası, Özet Bildiri, Can Bird S Nest Boxes Hanged İn Batumi Botanical Garden, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, Proceeding Of The International Scientific Practical Conference Dedicated To 100th Anniversary Of Batumi Botanical Garden, Batum, Gürcistan
 9. Uluslararası, Özet Bildiri, Potential Insects That Cause Damaging İn Batumi Botanical Garden, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, Proceeding Of The International Scientific Practical Conference Dedicated To 100th Anniversary Of Batumi Botanical Garden, Batum, Gürcistan
 10. Uluslararası, Özet Bildiri, Potential Insects That Cause Damaging In Batumi Botanical Garden, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, The Role Of Botanıcal Gardens In Conservatıon Of Plant Dıversıty, Batum, Gürcistan
 11. Uluslararası, Sözlü Bildiri, The Effects Of Bacillus Thuringiensis And Neemazal On Larvaes Of Hypantria Cunea Drury Lepidoptera Arctiidae Damaging On Leafed Trees, Göktürk Temel, Kaya Ömer Naci, Aksu Yaşar, 4th Internatıonal Partıcıpatedentomopathogens And Mıcrobıal Control Symposıum, Artvin, Türkiye
 12. Uluslararası, Özet Bildiri, Damage And Management Of The Spruce Bark Beetle Pstypographzs İn The Eastern Black Sea Region Of Turkey, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, Current Challenges Of Sustainable Forest Management In Caucasus, Tiflis, Gürcistan
 13. Uluslararası, Özet Bildiri, Damage And Management Of The Spruce Bark Beetle Ips Typographus İn The Eastern Black Sea Region Of Turkey, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, International Scientific Practical Conference, Current Challenges Of Sustainable Forest Management İn Caucasicus, Tiflis, Gürcistan
 14. Uluslararası, Sözlü Bildiri, The Historical Development Of The Struggle Against Insects İn Spruce Forests Of Artvin, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye
 15. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, The Historical Development Of The Struggle Against Insects İn Spruce Forests Of Artvin, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, International Caucasia Forestry Symposium, Artvin, Türkiye
 16. Ulusal, Sözlü Bildiri, Hatıla Milli Parkında Tespit Edilen Lepidoptera Türleri, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, Türkiye Iı. Orman Entomolojisi Ve Patolojisi Sempozyumu, Bartın, Türkiye
 17. Ulusal, Sözlü Bildiri, Tarım Ve Orman Alanlarında Zarar Yapan Ricania Simulans Walker 1851 Hemiptera Ricaniidae Un Morfolojisi Biyolojisi Ve Zararı, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, Türkiye Iı. Orman Entomolojisi Ve Patolojisi Sempozyumu, Bartın, Türkiye
 18. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Use Of Plant Essential Oils Against Insects, Göktürk Temel, Scientific And Technological Cooperation İn The Field Of Plant Diversity And Biotechnology Between Turkey And Germany, Artvin, Türkiye
 19. Ulusal, Sözlü Bildiri, Şavşat İlçesindeki Artvin Turkey Bazı Önemli Halk İlaçları, Özgür Eminağaoğlu, Temel Göktürk, Güven Aksu, Hayal Akyıldırım Beğen, Emrah Yüksel, Ulusal Botanik Bitki Bilimi Kongresi, İstanbul, Türkiye
 20. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Some Important Folk Medicines İn Artvin, Eminağaoğlu Özgür, Göktürk Temel, Özkaya Mimar Sinan, Yüksel Emrah, Iı. Internatıonal Non-wood Forest Products Symposıum, Isparta, Türkiye
 21. Uluslararası, Sözlü Bildiri, The Distribution Status Biology Damage And Struggle Ofpityokteınes Spinidens Reitter 1894 Coleoptera Curculionidae İn The Abies Forests Of Artvin, Göktürk Temel, Aksu Güven, Aksu Yaşar, The 14th Iufro Lnternational Fir Symposium, Kastamonu, Türkiye
 22. Ulusal, Özet Bildiri, Artvin İlinin Faunistik Zenginliği, Göktürk Temel, Bucak Faruk, Binbir Renk Tek Renk Olmadan, Ankara, Türkiye
 23. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Sınır Ötesi Böcekler Ve İklim Değişikliklerinin Böcekler Üzerindeki Etkisi, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, Earth-natural Disasters And Forest International Conference, , Gürcistan
 24. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Effectiveness Of Bacillus Thuringiensis Var Kurstaki On Hyphantria Cunea Drury Lepidoptera Arctiidae İn Autonomous Republic Of Adjara Georgia, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, International Scientific Conference Biological Plant Protection, Problems And Contemporary Achievements, Batum, Gürcistan
 25. Uluslararası, Sözlü Bildiri, The Use Of Pheromone Traps For Control Of Lpstypographus L İn Turkey, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, International Scientific Conference Biological Plant Protection, Problems And Contemporary Achievements, Batum, Gürcistan
 26. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Causes Of The Anthracnose Diseases İn Artvin Turkey, Eminağaoğlu Özgür, Göktürk Temel, Tserodze Miranda, International Scientific Conference Biological Plant Protection, Problems And Contemporary Achievements, Batum, Gürcistan
 27. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Without Border İnsects And İmpact Of Climate Change On İnsect, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, Earth-natural Disasters And Forest. International Conferance, Adjara- Georgia., Batum, Gürcistan
 28. Uluslararası, Özet Bildiri, Some Important Folk Medicines İn Artvin, Eminağaoğlu Özgür, Göktürk Temel, Özkaya Mimar Sinan, Yüksel Emrah, . Iı.ınternational Non-wood Forest Products Symposium., Isparta, Türkiye
 29. Uluslararası, Özet Bildiri, The Distribution Status Biology Damage And Struggle Of Pityokteines Spinidens Raitter 1884 Coleoptera Curculionidae İn Abies Forest Of Artvin, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, The 14 Th. International Fir Symposium., Kastamonu, Türkiye
 30. Uluslararası, Özet Bildiri, Effectiveness Of Bacillus Thuringiensis Var Kurstaki On Hypantria Cunea Drury Lepidoptera Arctidae İn Autonomous Republic Of Adjara Georgia, Göktürk Temel, Aksu Yaşar, Biological Plant Protection, Problems And Contemporary Achievements., Tiflis, Gürcistan
 31. Uluslararası, Özet Bildiri, T Gokturk F Temel M Ozalp Influence Of Climate Change On The Level Of Ips Typographus Damage On Picea Orientalis Forests İn Atila Valley National Park Artvin Turkey, Göktürk Temel, Iufro Spruce 2009: Spruce İn The Context Of Global Change: Ecology, Silviculture, Forest Products, Management Risks And Conservation Practices., Halmstad, İsviçre
 32. Uluslararası, Özet Bildiri, Ips Typographus Coleoptera Scolytidae Control Measures İn Oriental Spruce Forests İn Artvin Turkey, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, Fatih Temel, Iufro Spruce 2009: Spruce İn The Context Of Global Change: Ecology, Silviculture, Forest Products, Management Risks And Conservation Practices., Halmstad, İsviçre
 33. Uluslararası, Özet Bildiri, Use Of Bacillus Thuringiensis Var Kurstaki Within Struggle Against The Insects That Cause Harm İn Georgian Republic Qazbegi National Park, Temel Göktürk, Medea Burjanadze, Yaşar Aksu, Archill Supatashvılı, Batumi Spring International Conferance & Exhibition,, Batum, Gürcistan
 34. Uluslararası, Özet Bildiri, Damage And Control Of Fall Webworm Hyphantria Cunea İn Adjara, Temel Göktürk, Archill Murvanıdze, Yaşar Aksu, Modernization Of Agriculture İn The Conditions Of Globalization,, Batum, Gürcistan
 35. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Pests Of Tea İn Turkey And Georgian, Temel Göktürk, Miranda Tserodze, Ministery Of Education And Science Of Georgia. Materials Of International Scientific Conference “problems Of Subtropical Agriculture And Processing Industry” Decired To 80th. Anniversary Of Foundation The Institute. Institute Of Tea, Subtropical Crops And Tea Industry, Subtropical Crops, Kobuleti, Gürcistan
 36. Uluslararası, Özet Bildiri, A Damaging Insect Without Border Along The Turkey Georgia Borderland Ips Typographus, Temel Göktürk, Medea Burjanadze, Yaşar Aksu, Archill Supatashvılı, Batumi Spring International Conferance & Exhibition, Batum, Gürcistan
 37. Uluslararası, Özet Bildiri, Major Threats To The Plant Diversity Of Artvin Turkey, Ozgur Eminagaoglu, Temel Göktürk, Mehmet Özalp, Funda Erşen Bak, Emrah Yüksel, Modernization Of Agriculture İn The Conditions Of Globalization,, Batum,
 38. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Gürcistan Adjara Özerk Cumhuriyeti Nde Yapraklı Ağaçlarda Zarar Yapan Hypantria Cunea Drury Lepidoptera Arctiidae Nın Morfolojisi Biyolojisi Zararı Ve Mücadelesi, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, Sözlü Bildiri, Antalya, Türkiye
 39. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Feromon Tuzaklarının Asılma Yüksekliklerinin Böcek Yakalama Oranı Üzerine Etkiler Iıı Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, Mimar Sinan Özkaya, Sözlü Bildiri, Artvin, Türkiye
 40. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kabuk Soyum Tekniklerinin Kabuk Böcekleri Mücadelesindeki Rolü Iıı Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, Mimar Sinan Özkaya, Kemal Çetiner, Sözlü Bildiri, Artvin, Türkiye
 41. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Yeniden Yakalama Yöntemi Kullanılarak Feromon Tuzaklarının Etkinliğinin Belirlenmesi Iıı Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Temel Göktürk, Medea Burjanadze, Yaşar Aksu, Archil Subatashvili, Sözlü Bildiri, Artvin, Türkiye
 42. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kolleksiyon Tekniklerinde Yenibir Metod Polyester İçine Hapsetme Iıı Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, Sözlü Bildiri, Artvin, Türkiye
 43. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Sarıkamış Kars Ormanlarında Sarıçam Pinus Sylvestris L Ve Titrek Kavak Populus Tremula L Da Zararlı Coleoptera Türleri Iıı Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Göksel Tozlu, Temel Göktürk, Levent Gültekin, Sözlü Bildiri, Artvin, Türkiye
 44. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Thanasimus Formicarius Coleoptera Cleridae Un Laboratuar Şartlarında Üretimi Ve Biyolojik Mücadele Uygulamalarında Kullanılması Olanakları Üzerine Araştırmalar Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Ladin Sempozyumu, Mustafa Meydan, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, Sözlü Bildiri, Artvin, Türkiye
 45. Ulusal, Tam Metin Bildiri, F Temel T Göktürk Z Ölmez Y Aksu Zevkler Ve Renkler Ips Typographus Artvinde Saldıracağı Ağaçları Renklerine Göremi Seçiyor Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Ladin Sempozyumu, Fatih Temel, Temel Göktürk, Zafer Ölmez, Yaşar Aksu, Sözlü Bildiri, Trabzon, Türkiye
 46. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kabuk Böceklerinin Artvin Ormanlarında Oluşturduğu Servet Kaybı Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Ladin Sempozyumu, Temel Göktürk, Bülent Eldemir, Sözlü Bildiri, Trabzon, Türkiye
 47. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Rhizophagus Depressus Coleoptera Rhizophagidae Un Laboratuar Şartlarında Üretimi Ve Biyolojik Mücadele Uygulamalarında Kullanılması Olanakları Üzerine Araştırmalar Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Ladin Sempozyumu, Mustafa Meydan, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, Sözlü Bildiri, Trabzon, Türkiye
 48. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Mantis Religiosa Linnaeus 1758 Dictyoptera Mantidae Mantinae Nın Morfolojisi Biyolojisi Ve Beslenme Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Iı Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Göktürk Temel, Sözlü Bildiri, Artvin, Türkiye
 49. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Triturus Vittatus Ophrytıcus Berhold 1846 Şeritli Semender Un Ekolojisi Morfolojisi Ve Biyolojisi Üzerine Araştırmalar Iı Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Temel Göktürk, İsmail Cuhadar, Sözlü Bildiri, Artvin, Türkiye
 50. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin De Ceviz Ağaçlarında Zarar Yapan Böcekler Türkiye I Ulusal Ceviz Sempozyumu Sempozyum, Göktürk Temel, Sözlü Bildiri, Tokat, Türkiye
 51. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin Yöresi Ormanlık Alanlarında Tespit Edilen Önemli Böcek Türleri Cumhuriyetin 75 Yılı Ormancılığımız Sempozyumu, Temel Göktürk, İsmail Cuhadar, Sözlü Bildiri, İstanbul, Türkiye
 52. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin Atila Hatilla Vadisi Milli Parkı Nda Yaşayan Bazı Kuş Ve Memeli Türlerinin Tanıtımı Cumhuriyetin 75 Yılı Ormancılığımız Sempozyumu, İsmail Cuhadar, Temel Göktürk, Sözlü Bildiri, İstanbul, Türkiye

Deneyimler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Akademisyen, Diğer, 1997 -

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Orman Zararlılarının Yönetimi Türkçe 2
2013-2014 Faydalı Böcek Üretimi Türkçe 2
2013-2014 Orman Patolojisi Türkçe 2
2013-2014 Bilgisayar Türkçe 3
2013-2014 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2012-2013 Zooloji Türkçe 2
2012-2013 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2012-2013 Orman Zararlılarının Yönetimi Türkçe 2
2012-2013 Faydalı Böcek Üretimi Türkçe 2
2012-2013 Orman Patolojisi Türkçe 2
2012-2013 Bilgisayar Türkçe 3
2011-2012 Orman Zararlılarının Yönetimi Türkçe 2
2011-2012 Orman Patolojisi Türkçe 2
2011-2012 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2011-2012 Bilgisayar Türkçe 3
2011-2012 Zooloji Türkçe 2
2011-2012 Faydalı Böcek Üretimi Türkçe 2
2010-2011 Bilgisayar Türkçe 3
2010-2011 Orman Patolojisi Türkçe 2
2010-2011 Zooloji Türkçe 2
2010-2011 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2010-2011 Orman Zararlılarının Yönetimi Türkçe 2
2010-2011 Faydalı Böcek Üretimi Türkçe 2
2009-2010 Orman Zararlılarının Yönetimi Türkçe 2
2009-2010 Orman Patolojisi Türkçe 2
2009-2010 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2009-2010 Faydalı Böcek Üretimi Türkçe 2
2009-2010 Bilgisayar Türkçe 3
2009-2010 Yaban Hayatı Türkçe 2
2009-2010 Zooloji Türkçe 2
2008-2009 Zooloji Türkçe 2
2008-2009 Orman Patolojisi Türkçe 2
2008-2009 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2008-2009 Yaban Hayatı Türkçe 2
2008-2009 Bilgisayar Türkçe 3
2007-2008 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2007-2008 Zooloji Türkçe 2
2007-2008 Bilgisayar Türkçe 3
2007-2008 Orman Patolojisi Türkçe 2
2007-2008 Yaban Hayatı Türkçe 2
2006-2007 Zooloji Türkçe 2
2006-2007 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2006-2007 Orman Patolojisi Türkçe 2
2006-2007 Yaban Hayatı Türkçe 2
2006-2007 Bilgisayar Türkçe 3
2005-2006 Zooloji Türkçe 2
2005-2006 Bilgisayar Türkçe 3
2005-2006 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2005-2006 Yaban Hayatı Türkçe 2
2004-2005 Zooloji Türkçe 2
2004-2005 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2004-2005 Yaban Hayatı Türkçe 2
2003-2004 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2003-2004 Yaban Hayatı Türkçe 2
2002-2003 Yaban Hayatı Türkçe 2
2002-2003 Orman Entomolojisi Türkçe 3
2002-2003 Zooloji Türkçe 2
2000-2001 Orman Entomolojisi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Memeli Popülasyonlarında Yoğunluk Tahmin Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Yaban Hayvanlarında Biyolojik Çeşitlilik Türkçe 3
2013-2014 Zararlı Böceklerle Mücadele Türkçe 3
2012-2013 Odun Zararlıları Türkçe 2
2012-2013 Yaban Hayvanlarında Biyolojik Çeşitlilik Türkçe 3
2012-2013 Zooloji Türkçe 2
2012-2013 Orman Entomoloji Türkçe 3
2012-2013 Zararlı Böceklerle Mücadele Türkçe 3
2011-2012 Zararlı Böceklerle Mücadele Türkçe 3
2011-2012 Odun Zararlıları Türkçe 2
2011-2012 Yaban Hayvanlarında Biyolojik Çeşitlilik Türkçe 3
2011-2012 Zooloji Türkçe 2
2011-2012 Orman Entomoloji Türkçe 3
2010-2011 Orman Entomoloji Türkçe 3
2010-2011 Yaban Hayvanlarında Biyolojik Çeşitlilik Türkçe 3
2010-2011 Zooloji Türkçe 2
2010-2011 Zararlı Böceklerle Mücadele Türkçe 3
2010-2011 Odun Zararlıları Türkçe 2
2009-2010 Zooloji Türkçe 2
2009-2010 Odun Zararlıları Türkçe 2
2009-2010 Zararlı Böceklerle Mücadele Türkçe 3
2009-2010 Yaban Hayvanlarında Biyolojik Çeşitlilik Türkçe 3
2008-2009 Yaban Hayvanlarında Biyolojik Çeşitlilik Türkçe 3
2008-2009 Odun Zararlıları Türkçe 2
2008-2009 Zararlı Böceklerle Mücadele Türkçe 3
2007-2008 Zooloji Türkçe 2
2007-2008 Yaban Hayvanlarında Biyolojik Çeşitlilik Türkçe 3
2007-2008 Zararlı Böceklerle Mücadele Türkçe 3
2006-2007 Zararlı Böceklerle Mücadele Türkçe 3
2006-2007 Zooloji Türkçe 2
2006-2007 Yaban Hayvanlarında Biyolojik Çeşitlilik Türkçe 3
2005-2006 Yaban Hayvanlarında Biyolojik Çeşitlilik Türkçe 3
2005-2006 Zararlı Böceklerle Mücadele Türkçe 3
2005-2006 Zooloji Türkçe 2
2004-2005 Zooloji Türkçe 2
2004-2005 Zararlı Böceklerle Mücadele Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Feromon Teknolojisi ve Kullanımı Türkçe 3
2013-2014 Böceklerin Toplanması, Preprasyonu ve Teşhisi Türkçe 3
2012-2013 Feromon Teknolojisi ve Kullanımı Türkçe 3
2012-2013 Böceklerin Toplanması, Preprasyonu ve Teşhisi Türkçe 3
2011-2012 Feromon Teknolojisi ve Kullanımı Türkçe 3
2011-2012 Böceklerin Toplanması, Preprasyonu ve Teşhisi Türkçe 3
2010-2011 Böceklerin Toplanması, Preprasyonu ve Teşhisi Türkçe 3
2010-2011 Feromon Teknolojisi ve Kullanımı Türkçe 3
2009-2010 Böceklerin Toplanması, Preprasyonu ve Teşhisi Türkçe 3
2009-2010 Feromon Teknolojisi ve Kullanımı Türkçe 3
2008-2009 Böceklerin Toplanması, Preprasyonu ve Teşhisi Türkçe 3
2008-2009 Feromon Teknolojisi ve Kullanımı Türkçe 3
2007-2008 Böceklerin Toplanması, Preprasyonu ve Teşhisi Türkçe 3
2007-2008 Feromon Teknolojisi ve Kullanımı Türkçe 3
2006-2007 Böceklerin Toplanması, Preprasyonu ve Teşhisi Türkçe 3
2006-2007 Feromon Teknolojisi ve Kullanımı Türkçe 3
2005-2006 Böceklerin Toplanması, Preprasyonu ve Teşhisi Türkçe 3
2005-2006 Feromon Teknolojisi ve Kullanımı Türkçe 3
2004-2005 Böceklerin Toplanması, Preprasyonu ve Teşhisi Türkçe 3
2004-2005 Feromon Teknolojisi ve Kullanımı Türkçe 3

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, International Journal Of Bartın Faculty Of Forestry, Türkçe, Türkiye, Bartın, Ormancılık, 2016
 2. Uluslararası, Dergi, Kastamonu University Journal Of Forestry Faculty, Türkçe, Türkiye, Kastamonu, , 2016
 3. Uluslararası, Dergi, Turkish Jaurnal Of Zoology, İngilizce, Türkiye, Ankara, Scı-expanded,
 4. Uluslararası, Dergi, Anadolu Journal Of Agricultural Science, Türkçe, Türkiye, Samsun, ,
 5. Uluslararası, Dergi, Journal Of Agarian, İngilizce, Gürcistan, Tiflis, Endekste Taranmıyor,
 6. Ulusal, Dergi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Artvin, Endekste Taranmıyor,
 7. Ulusal, Dergi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, İstanbul, Endekste Taranmıyor,

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Başkan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, , 2012,
 2. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi Ve Koruma Anabilim Dalı, 2000, 2009
 3. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Başkan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, , 2005, 2006
 4. Yurt İçi, Türkiye, Enstitü Müdür Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Bölümü, , 2008, 2008
 5. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Başkan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, , 2010, 2012

Kitaplar

 1. Ulusal, , Entomolojik Terimler Sözlüğü, , Göktürk Temel, , , Maya Akademi, Türkçe, 2009

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Artvin İlinde Orman Ağaçlarında Yaşayan Coleoptera Insecta Türleri, Endekste Taranmıyor, Göktürk Temel, E-journal Of New World Sciences Academy Ecological Life Sciences, 2007, 1, 1, İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, The Effec T Of Pyrethr Um Andbacillus Thuringie Nsis Against Ricaniasimulan S Walker 1851 Hemiptera Ricanida E İn Turkey, Open Acces, Göktürk Temel,mıhlı Ahmet, Annals Of Agrarian Science, 2016, 14, 4, İngilizce
 3. Uluslararası, Hakemli, Biological Control Of Pine Sawfly Diprion Pini L And Molecular Characterisation Of Effective Strains, Sscı, Dadaşoğlu Fatih,kotan Recep,tozlu Göksel,göktürk Temel,karagöz Kenan, Romanian Biotechnological Letters, 2016, 21, 2, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Doğu Karadeniz Sahil Şeridinin Önemli Zararlısı Ricania Simulans Walker 1851 Hemiptera Ricaniidae Un Mücadelesi Üzerine Araştırmalar, Cab Abstracts, Göktürk Temel,mıhlı Ahmet, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 16, 1, Türkçe
 5. Uluslararası, Hakemli, New Contrıbutıons To Scarabaeıdae Insecta Coleoptera Fauna Of The Artvın Provınce In Turkey, Endekste Taranmıyor, Göktürk Temel,mıhlı Ahmet, Annals Of Agrarian Science, 2015, 13, 1, İngilizce
 6. Uluslararası, Hakemli, Lepidoptera Fauna İn Artvin İn North Black Sea Region Of Turkey, Sscı, Göktürk Temel, Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2011, 10, 15, İngilizce
 7. Uluslararası, Hakemli, Insectıcıdal Effects Of Essentıal Plant Oıls Agaınst Larvae Of Great Spruce Bark Beetle Dendroctonus Mıcans Kugelann Coleoptera Curculıonıdae Scolytınae, Sscı, Göktürk Temel,kordali Şaban,çalmaşur Önder,tozlu Göksel, Fresenius Environmental Bulletin, 2011, 20, 9, İngilizce
 8. Uluslararası, Hakemli, Nature Enemies Predator Pathogens And Parasitic Nematodes Of Bark Beetles İn Hatila Valley National Park İn Turkey, Endekste Taranmıyor, Göktürk Temel,medea Burjanıdze,yaşar Aksu,archıl Supatashvili, Proceedings Of Georgian Academy Of Sciences. Biological Series B, 2010, 1, 8, İngilizce
 9. Uluslararası, Hakemli, The Animal Diversity Of Tekkale Cevreli And Cemketen Villages Yusufeli Artvin, Jmat - Journals Chronicle (2007-...), Göktürk Temel, Bulletin Of Batumi Botanical Garden, 2009, 33, 1, İngilizce
 10. Uluslararası, Hakemli, Mammalian Fauna Of Artvin, Scı, Temel Gokturk, Faruk Bucak, Taner Artvınlı, African Journal Of Agricultural Research, 2011, 6, 6, İngilizce
 11. Uluslararası, Hakemli, Investigations Of Cryhonectria Parasitica Murrill Barr, Endekste Taranmıyor, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, Annal Of Agrarian Science, 2010, 1, 8, İngilizce
 12. Ulusal, Hakemli, Avifauna Of Artvin, Endekste Taranmıyor, Temel Göktürk, Taner Artvinli, Faruk Bucak, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 1, 9, Türkçe
 13. Ulusal, Hakemli, Enfekteli Şeker Pancarı Yapraklarından İzole Edilen Cercospora Beticola Sacc Nın Morfolojik Özellikleri Ve Besi Ortamındaki Gelişiminin Belirlenmesi, Endekste Taranmıyor, Temel Göktürk, M Timur Döken, Bitki Koruma Bülteni,, 2001, 40, 1, Türkçe
 14. Ulusal, Hakemli, Ips Typographus L Scolytidae Coleoptera Un Mücadelesinde Ipsowıt Ipstyp Ve Typosan Feromon Preparatlarının Etki Oranlarının Karşılaştırılması, Endekste Taranmıyor, Temel Göktürk, Erol Akkuzu, Yaşar Aksu, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi,, 2006, 1, 6, Türkçe
 15. Uluslararası, Hakemli, Use Of Pheromone Traps Against Tomicus Piniperda Andtomicus Minor İn The Kazbegi National Park Georgianrepublic, Scı, Temel Gokturk, Yasar Aksu, African Journal Of Agricultural Research, 2011, 6, 10, İngilizce
 16. Ulusal, Hakemli, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Da Ladin Ormanlarını Tehdit Eden Sekiz Dişli Kabukböceği Ips Typographus L Coleoptera Scolytidae Nın Feromon Tuzakları Kullanılarak Kitle Yakalanması Üzerine Çalışmalar, Endekste Taranmıyor, Iraklı Goradze, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, Aytekin Ayden, N Kızıldağ, T Balta, T Köstekçi, E Gerçek, Orman Ve Av, 2008, 6, 6, Türkçe
 17. Ulusal, Hakemli, Artvin İli Ormanlık Alanlarında Tespit Edilen Callitera Pudibunda Linneaus 1758 Nın Lepidoptera Lymantridae Morfolojisi Biyolojisi Ve Beslenme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Endekste Taranmıyor, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, Tabiat Ve İnsan, 2005, 1, 1, Türkçe
 18. Ulusal, Hakemli, Euproctis Chrysorrhoe Linneaus 1758 Lepidoptera Lymantridae Altın Kelebeğin Morfolojisi Biyolojisi Beslenme Özellikleri Ve Mücadelesi Üzerine Bir Araştırma, Endekste Taranmıyor, Temel Göktürk, Yaşar Aksu, Orman Ve Av Dergisi, 2005, 1, 2, Türkçe

Ödüller

 1. Teşekkür, Türkiye, Orman Ve Su Islerı Bakanlıgı, 2012,
 2. Teşekkür, Türkiye, Orman Ve Su Islerı Bakanlıgı, 2011,
 3. Teşekkür, Türkiye, Gürcistan Adjara Orman Genel Müdürlüğü, 2013,
 4. Uluslararası Yayın 2.si, Türkiye, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2012,

Öğrenim

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 1996 - 2002
 2. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (dr), 1990 - 1993
 3. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1986 - 1990

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Ricania Simulans Walker 1851 Hemiptera Ricanidae İle Biyolojik Mücadelede Entomopatojen Bakteri Ve Fungusların Kullanım İmkanlarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 12.05.2014 - 26.12.2016
 2. Ulusal, Tamamlandı, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Ve Odun Dışı Orman Ürünleri Veri Tabanı Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Danışman (yürütücü Tüzel Kişi İse), 01.01.2015 - 31.12.2015
 3. Ulusal, Tamamlandı, Artvin İlinin Karasal Ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme Projesi, Özel Kuruluşlar, Danışman (yürütücü Tüzel Kişi İse), 01.02.2015 - 28.10.2015
 4. Ulusal, Tamamlandı, Yukarı Maden Sahası Çevresel Temel Veri Toplama Projesi Floristik Ve Faunistik Karakterizasyon Raporu, Özel Kuruluşlar, Danışman (yürütücü Tüzel Kişi İse), 06.07.2015 - 14.10.2015
 5. Ulusal, Devam Ediyor, Hatila Vadisi Milli Parkı Doğu Ladini Dikili Kurularını Tercih Eden Elateridae Ve Cerambycidae Türleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 31.12.2015 -
 6. Ulusal, Devam Ediyor, Hatila Vadisi Milli Parkı Doğu Ladini Ormanlarının Saproksilik Coleoptera Türleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 13.06.2014 -
 7. Ulusal, Tamamlandı, İklim Değişimi Temelli Doğa Eğitimi, Tübitak Projesi, Yönetici, -
 8. , Tamamlandı, Gürcistan Adjara Özerk Cumhuriyeti Batum İli Ve Çevresinde Trım Alanlarında Amerikan Beyaz Kelebeği İle Mücadele, Diğer, Uzman, -
 9. Ulusal, Tamamlandı, Polyester Kaplama Yöntemi İle Entomoloji Laboratuvar Örneklerinin Hazırlanması, Bap, Yönetici, -
 10. Ulusal, Tamamlandı, İklim Değişimi Temelli Doğa Eğitimi, Tübitak Projesi, Yönetici, -
 11. , Tamamlandı, Gürcistan Adjara Özerk Cumhuriyeti Batum İli Ve Çevresinde Orman Zararlıları İle Mücadele Projes, Diğer, Uzman, -
 12. , Tamamlandı, Gürcistan Da Kabuk Böcekleri İle Mücadele Çalışmaları, Diğer, Uzman, -
 13. , Tamamlandı, Gürcistan Adjara Özerk Cumhuriyeti Batum İlinde Kestane Dal Kanseri Hastalığı İle Mücadele Projesi, Diğer, Uzman, -
 14. Ulusal, Tamamlandı, Kaçkar Dağları Ve Hatila Vadisi Milli Parklarında Doğa Eğitimi Ix, Tübitak Projesi, Araştırmacı, -
 15. , Tamamlandı, Gürcistan Adjara Özerk Cumhuriyeti Batum İlinde Amerikan Beyaz Kelebeği İle Mücadele Projesi, Diğer, Uzman, -
 16. , Tamamlandı, Gürcistan Tiflis Kazbegi Sarıçam Ormanlarında Zarar Yapan Tomicus Piniperda Coleoptera Scolytidae İle Mücadele Projesi, Diğer, Uzman, -
 17. Ulusal, Tamamlandı, Kaçkar Dağları Ve Hatila Vadisi Milli Parklarında Doğa Eğitimi Ix, Tübitak Projesi, Araştırmacı, -
 18. , Tamamlandı, Gürcistan Adjara Özerk Cumhuriyeti Batum İlinde At Kestanesi Yaprak Oyucusu Cameraria Ohridella Kelebeği İle Mücadele Projesi, Diğer, Uzman, -
 19. , Tamamlandı, Gürcistan Tiflis Kazbegi Milli Parkındaki Entomolojik Sorunlar Ve Mücadelesi, Diğer, Uzman, -
 20. , Tamamlandı, Gürcistan Adjara Özerk Cumhuriyeti Batum İli Ve Çevresinde Amerikan Beyaz Kelebeği İle Mücadele Projesi, Diğer, Uzman, -

Sertifikalar

 1. Ulusal, Araştırma, Biyod (biyolojik Çeşitlilik Ve Odun Dışı Orman Ürünleri)
 2. Ulusal, Araştırma, Artvin İlinin Karasal Biyoçeşitlilik Ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanterle İzleme İşi

Tez Danışmanlıkları

 1. Üniversite Dışı, Türkiye, Artvin Hatila Milli Parkının Carabidae Türleri Üzerine Bir Araştırma, Devam Ediyor, Alim, , , ,
 2. Üniversite Dışı, Türkiye, Fırtına Deresi Vadisinin Kelebek Çeşitliliği, Devam Ediyor, Sedat, , , ,
 3. , , Hatila Vadisi Milli Parkı’nda Doğu Ladini (picea Orientalis) Dikili Kurularını Kullanan Saproksilik Kınkanatlılar, Devam Ediyor, Ahmet, , , ,
 4. Yurt İçi, Türkiye, Artvin Ormanlarında Ips Typographus L.'un Konukçu Özelliklerine Göre Zarar Durumu, Tamamlandı, Bülent, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005
 5. Yurt İçi, Türkiye, Artvin Orman İşletme Müdürlüğü Zeytinlik İşletme Şefliği Ormanlarındaki Pityokteines Curvidens (germ.) (büyük Göknar Kabuk Böceği = Eğri Dişli Kabuk Böceği)'in (coleoptera: Scolytidae) Biyolojisi Üzerine Araştırma, Tamamlandı, Mutlu, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008
 6. Yurt İçi, Türkiye, Gümüşhane İli Torul İlçesi Ormanlık Alanlarında Zarar Yapan Ips Sexdentatus'un Zararı,biyolojisi Ve Mücadelsi Üzerine Araştırmalar, Tamamlandı, Bilal, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011
 7. Yurt İçi, Türkiye, Oltu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Yaban Keçisi Capra Aegagrus Erxleben, 1777 Popülasyonları Üzerine Çalışmalar, Tamamlandı, Mehmet Akif, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007
 8. Yurt İçi, Türkiye, Erzurum Orman Fidanlığı'ndaki Zararlı Ve Faydalı Böcek Türleri, Tamamlandı, Muhsin Göksel, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007
 9. Yurt İçi, Türkiye, Artvi̇n İ̇li̇ Hati̇la Vadi̇si̇ Ve Çevresi̇ndeki̇ Carabidae Fami̇lyasi Üzeri̇ne Çalişmalar, Tamamlandı, Alim, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016

Üyelikler

 1. Artvin Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneği, Üye, 2007 -