× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Sinan GÜNER

Doçent Dr. Sinan GÜNER

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Silvikültür Ana Bilim Dalı
Ofis 04662151000
Telefon 4141
E-Posta sinan_guner@hotmail.com
Websitesi https://obs.artvin.edu.tr/oibs/akademik/index.aspx
Facebook https://facebook.com/sinan.guner.7121
Twitter https://twitter.com/guner_sinan
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Lojmanları B Blok 8 numara -Artvin

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Silvi Kültür Anabilim Dalı, Doçent, 2013 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Silvi Kültür Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2002 - 2012
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Silvi Kültür Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2000 - 2002
 4. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Silvi Kültür Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 1999 - 2000
 5. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Silvi Kültür Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 1994 - 1999

Bildiriler

 1. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Preparation Of Olur Planning Unit S Silviculture Plan, Yolasığmaz Hacı Ahmet,güner Sinan, International Forestry Symposium (ıfs 2016), Kastamonu, Türkiye
 2. Uluslararası, Özet Bildiri, Short Term Effect Of Forest Rehabilitation Aktivities On Soil Respiration And Microbial Respiration, Güner Sinan,küçük Mehmet,göktürk Aşkın, Internatinal Forestry Symposium (ıfs 2016), Kastamonu, Türkiye
 3. Uluslararası, Özet Bildiri, Effects Of Soil Fertility Of Forest Rehabilitation Black Alder Use, Küçük Mehmet,güner Sinan,göktürk Aşkın,duman Ahmet, International Conference Of Ecosystem Ice 2016, Tiran, Arnavutluk
 4. Uluslararası, Özet Bildiri, Managemenet Methods İn Turkey Forest According To The Stand Structure, Uğur Tufekçioğlu,güner Sinan,kılıç Yakup, International Scienific Forum Rehabilitation&restoration For Degraded Forests, Astana, Kazakistan
 5. Uluslararası, Özet Bildiri, Rehabilitation İn Turkey Forest, Güner Sinan,kılıç Yakup,uğur Tüfekçioğlu, International Scientific Forum Rehabilitation &restoration Of Degraded Forest, Astana, Kazakistan
 6. Uluslararası, Özet Bildiri, Restoration Of Site Affected Form Acid Rain İn Murgul Artvin Turkey, Tüfekçioğlu Aydın,güner Sinan,küçük Mehmet, International Scientific Forum, Rehabilitation& Restoration Of Degraded Forests, Astana, Kazakistan
 7. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Doğu Ladini Picea Orientalis L Link Ormanlarının Sürdürülebilirliği Darboğazlar Ve Çözüm Önerileri, Güner Sinan, Tilki Fahrettin, 150th Anniversary Of Forestry Education İn Turkey Proceedings Of International Symposium. Bottlenecks, Solutions, And Priorities İn The Context Of Functions Of Forest Resources, İstanbul, Türkiye
 8. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Climate Change End Oriental Spruce Picea Orientalis Ecosiystems İn Eastern Blaksea Region Of Turkey, Tüfekçioğlu Aydın,güner Sinan, 4th International Conference On Ecological Protection Of The Planet Earth, Trabzon, Türkiye
 9. Uluslararası, Özet Bildiri, Impotance Of Alder Alnus Glutinosa Subsp Barbata For Forest Rehabilitation And Its Use To Support Forest Productivty, Güner Sinan,küçük Mehmet,göktürk Aşkın, International Scientific Forum Rehabilitation & Restoration Of Degraded Forests, Astana, Kazakistan
 10. Ulusal, Poster, Artvin Hatila Vadisi Milli Parkında Böcek Zararı Ve Milli Parklarda Silvikültürel Faaliyetlerin Gerekliliği, Tilki Fahrettin, Güner Sinan, Tüfekçioğlu Aydın, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Türkiye
 11. Ulusal, Sözlü Bildiri, Küresel Isınma Ve Bu Isınmanın Orman Ekosistemlerinin Karbon Dinamikleri Üzerine Olası Etkileri, Tüfekçioğlu Aydın, Kalay H Z, Güner Sinan, Özbayram A K, V. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Bolu, Türkiye
 12. Ulusal, Sözlü Bildiri, Artvin Ormanlarında Silvikültürel Problemler Ve Biyoçeşitliliği Olumsuz Etkileyen Ana Etmenler, Tilki Fahrettin, Güner Sinan, Tüfekçioğlu Aydın, I. Çevre Ve Ormancılık Şurası, Antalya, Türkiye
 13. Ulusal, Sözlü Bildiri, Artvin Merkez Seyitler Köyünde Erozyon Kontrol Amaçlı Yapılan Ağaçlandırma Çalışmasının Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi, Yüksek F, Küçük M, Yüksel E E, Güner Sinan, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye
 14. Ulusal, Sözlü Bildiri, Sarıçam Pinus Sylvestris L Meşcerelerinde Aralama Uygulamaları, Göktürk A, Demirci A, Güner Sinan, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye
 15. Ulusal, Sözlü Bildiri, Artvin İlinde Yapılacak Olan Küçük Dere Tipi Regülâtör Ve Hes Lerin Çevresel Açıdan İrdelenmesi, Güner Sinan, Tüfekçioğlu Aydın, Su Ve Enerji Konferansı, Artvin, Türkiye
 16. Ulusal, Sözlü Bildiri, Doğu Ladini Ormanlarının Ips Typographus Saldırısına Maruz Kalmasında Yetişme Ortamı Ve Meşcere Özelliklerinin Etkisi, Sarıyıldız T, Akkuzu E, Tüfekçioğlu A, Tilki Fahrettingüner Sinanaksu Yküçük Mduman A, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye
 17. Ulusal, Sözlü Bildiri, Murgul Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri Ve Bunun Su Yönetim Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi, Tüfekçioğlu Aydın, Güner Sinan, Duman A, Küçük M, Kuraklık Ve Su Yönetimi, Ankara, Türkiye
 18. Ulusal, Sözlü Bildiri, Artvin Atila Vadisi Milli Parkında Bulunan Ağaç Ve Çalı Türlerinin Belirlenmesi Ve Bazı Ekolojik Etmenlere Göre İncelenmesi, Güner Sinan, Tüfekçioğlu Aydın, Aslan Z, Türk Haritacılığının 100. Yılı Tujjb Ve Tufuab Kongreleri, Ankara, Türkiye
 19. Ulusal, Sözlü Bildiri, Artvin Yöresindeki Ormanlarda Doğal Gençleştirme Çalışmaları Ve Değerlendirilmesi, Güner Sinan, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
 20. Ulusal, Sözlü Bildiri, Doğu Ladininde Picea Orientalis L Link Tohum Kaynakları Ve Fidan Elde Edilmesi, Turna İ, Güner Sinan, Iı. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, İzmir, Türkiye
 21. Ulusal, Sözlü Bildiri, Braun Blanquet Yöntemi İle Orman Toplumlarının Ayrılması, Güner Sinan, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Ankara, Türkiye
 22. Ulusal, Sözlü Bildiri, Artvin De Ceviz Juglans Regia L Seleksiyon Çalışmaları, Avcı N, Güner Sinan, Altun L, Türkiye 1. Ulusal Ceviz Sempozyumu, Tokat, Türkiye
 23. Ulusal, Sözlü Bildiri, Artvin De Aşılı Ceviz Yetiştirme Çalışmaları, Güner Sinan, Avcı N, Türkiye 1. Ulusal Ceviz Sempozyumu, Tokat, Türkiye
 24. Ulusal, Sözlü Bildiri, Artvin Kafkasör Havzasında Quercus Petraea Ve Carpinus Orientalis Büklerinin Eko Silvikültürel Özellikleri Üzerine Bir Çalışma, Yüksek T, Güner Sinan, Yener İ, Iı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 25. Ulusal, Sözlü Bildiri, Kayın Ve Ladin Meşcerelerinde İnce Ve Kılcal Kök Biokütlelerinin Karşılaştırılması, Tüfekçioğlu Aydın, Güner Sinan, Altun L, Kalay H Zyener İ, Iı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye
 26. Ulusal, Sözlü Bildiri, Sessiz Çalışan Filtreler Dere Kenarı Bitki Kuşakları İşlevleri Ve Ülkemiz Açısından Önemleri, Tüfekçioğlu Aydın, Sarıyıldız T, Güner Sinan, I. Çevre Ve Ormancılık Şurası, Antalya, Türkiye
 27. Ulusal, Sözlü Bildiri, Artvin Genya Dağı Yöresi Doğu Ladini Meşcerelerinde Kök Kalitesi Yıllık İbre Dökümü Ve Toprak Solunum Miktarlarının Değişimleri, Tüfekçioğlu Aydın, Sarıyıldız T, Güner Sinan, Küçük M, Ladin Sempozyumu, Trabzon, Türkiye
 28. Ulusal, Sözlü Bildiri, Murgul Yalancı Akasya Ağaçlandırmalarının Ve Bitişiğindeki Otlak Alanların Toprak Üstü Biyokütle Kök Kütlesi Kök Üretimi Ve Karbon Depolama Yönlerinden Karşılaştırılması, Güner Sinan, Tüfekçioğlu Aydın, Duman A, Küçük M, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye
 29. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Soil Respiration İn Young Old And Mixed Oriental Spruce Stands And Adjacent Grasslands İn Artvin Türkiye, Tüfekçioğlu Aydın, Sarıyıldız T, Küçük M, Güner Sinan, International Soil Congress (ısc) On Natural Resource Management For Sustainable Development, Erzurum, Türkiye

Deneyimler

 1. Tmmob Orman Mühendisleri Odası, İl Temsilcisi, Sivil Toplum Kuruluşu, 1994 - 2002
 2. Tmmob İl Koordinasyon Kurulu, Sekreter, Sivil Toplum Kuruluşu, 1998 - 2002
 3. Iı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Sekreter, Diğer, 2002 - 2002
 4. Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Sekreter, Diğer, 2010 - 2010

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2014-2015 Orman Mühendisliğine Giriş Türkçe 2
2014-2015 Silvikültürün Temel Esasları Türkçe 3
2013-2014 Sİlvikültürün Temel Esasları Türkçe 3
2013-2014 Orman Bakımı Türkçe 2
2013-2014 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2013-2014 Silvikültürel Planlama Türkçe 2
2013-2014 Orman Mühendisliğine Giriş Türkçe 2
2012-2013 Sİlvikültürün Temel Esasları Türkçe 3
2012-2013 Silvikültürel Planlama Türkçe 2
2012-2013 Orman Bakımı Türkçe 2
2012-2013 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2011-2012 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2011-2012 Sİlvikültürün Temel Esasları Türkçe 3
2011-2012 Silvikültürel Planlama Türkçe 2
2011-2012 Orman Bakımı Türkçe 2
2010-2011 Orman Bakımı Türkçe 2
2010-2011 Silvikültürel Planlama Türkçe 2
2010-2011 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2010-2011 Sİlvikültürün Temel Esasları Türkçe 3
2009-2010 Orman Bakımı Türkçe 2
2009-2010 Sİlvikültürün Temel Esasları Türkçe 3
2009-2010 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2009-2010 Silvikültürel Planlama Türkçe 2
2008-2009 Sİlvikültürün Temel Esasları Türkçe 3
2008-2009 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2007-2008 Sİlvikültürün Temel Esasları Türkçe 3
2007-2008 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2006-2007 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2006-2007 Sİlvikültürün Temel Esasları Türkçe 3
2005-2006 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2004-2005 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2003-2004 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2002-2003 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
2001-2002 Silvikültür Tekniği Türkçe 4
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 Ormancılıkta Rehabilitasyon Türkçe 3
2014-2015 Doğal Gençleştirme Yöntemleri Türkçe 3

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, International Journal Of Bartın Faculty Of Forestry, İngilizce, Türkiye, Bartın, Tr Dizin, 2016
 2. Ulusal, Dergi, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Türkçe, Türkiye, Antalya, Tr Dizin, 2016
 3. Uluslararası, Dergi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, İngilizce, Türkiye, Kastamonu, Tr Dizin, 2016

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Yönetim Kurulu Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, , , 2014,
 2. Yurt İçi, Türkiye, Yönetim Kurulu Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Yusufeli Meslek Yüksekokulu, , , 2010,
 3. Yurt İçi, Türkiye, Yönetim Kurulu Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , , 2013,
 4. Yurt İçi, Türkiye, Yönetim Kurulu Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, , , 2012, 2014
 5. Yurt İçi, Türkiye, Myo/yüksekokul Müdürü, Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, , , 2009, 2014
 6. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, , 1995, 1996

Kitaplar

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Effects Of Pruning On Diameter And Height Growth Of Pinus Nigra Arnold Subsp. Pallasina Plantations İn Turkey, Mla, Apa , Chicago,harvard,ıeee, Bibtex, Tonguç Fatih,güner Sinan, International Journal Of Environment,agriculture And Biotechnology (ıjeab), 2017, 2, , İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, The Effect Of Undercutting On Growth And Morphology Of 1 0 Bareroot Sessile Oak Seedlings İn Relation To Acorn Size, Ebsco, Tilki Fahrettin,yüksek Faruk Tuna,güner Sinan, Australian Journal Of Basic And Applied Sciences, 2009, 3, 4, İngilizce
 3. Ulusal, Hakemli, Murgul Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış Ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri Ve Bununsu Yönetimi Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi, Endekste Taranmıyor, Tüfekçioğlu Aydın,güner Sinan,duman Ahmet,küçük Mehmet, Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, 2016, 2, 1, Türkçe
 4. Ulusal, Hakemli, Artvin Kafkasör Yöresindeki Bir Doğu Ladini Picea Orientalis L Link Doğu Karadeniz Göknarı Abies Nordmanniana Spach Subsp Nordmanniana Meşceresinde Doğal Gençleştirmenin İrdelenmesi, Asos, Demirci Ali,üçler Ali Ömer,ölmez Zafer,güner Sinan, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2001, , 2, Türkçe
 5. Uluslararası, Hakemli, The Process Of Silviculture Planning İn Turkey Hisar Case Study, Scı-expanded, Yolasığmaz Hacı Ahmet,güner Sinan, Sumarski List, 2016, 140, 9-10, İngilizce
 6. Uluslararası, Hakemli, Land Use Type And Slope Position Effects On Soil Respiration İn Black Locust Plantations İn Artvin Turkey, Sscı, Güner Sinan,tüfekçioğlu Aydın,serkan Gülenay,küçük Mehmet, African Journal Of Agricultural Research, 2010, , 5, İngilizce
 7. Uluslararası, Hakemli, Thinning Effects On Production Root Biomass And Soil Properties İn A Young Oriental Beech Stand İn Artvin Turkey, Sscı, Tüfekçioğlu Aydın,güner Sinan,tilki Fahrettin, Journal Of Environmental Biology, 2005, , 26, İngilizce
 8. Uluslararası, Hakemli, Root Biomass And Carbon Storage İn Oriental Spruce And Beech Stands İn Artvin Turkey, Sscı, Tüfekçioğlu Aydın,güner Sinan,küçük Mehmet, Journal Of Environmental Biology, 2004, , 25, İngilizce
 9. Ulusal, Hakemli, Kent Ormancılığı Ve Artvin İli Kent Ormancılığı Uygulamaları, Ulakbim, Tilki Fahrettin,tüfekçioğlu Aydın,güner Sinan, Açü Orman Fakültesi Dergisi, 2008, , 9, Türkçe
 10. Uluslararası, Hakemli, Defoliation Levels Of Oriental Spruce By Ips Typhographus L İn Relation To Evelation And Exposure, Sscı, Akkuzu Erol,güner Sinan, Journal Of Environmental Biology, 2008, , 26, İngilizce
 11. Uluslararası, Hakemli, Dormancy Breaking İn Cotinus Coggygria Scop Seeds Of Three Provenances, Sscı, Güner Sinan,tilki Fahrettin, Scientific Research And Essays, 2009, 4, 2, İngilizce
 12. Uluslararası, Hakemli, The Effects Of İnitial Planting Density On Above Andbelowground Biomass İn A 25 Year Old Fagus Orientalis Lipsky Plantation İn Hopa Turkey, Sscı, Güner Sinan,tilki Fahrettin,yağcı Volkan,nejat Çelik, Scientific Research And Essays, 2010, , 5, İngilizce
 13. Ulusal, Hakemsiz, Şifa Dağıtan Ağaç Ihlamur, , Güner Sinan, İnsan Ve Hayat, 2015, , 78, Türkçe
 14. Uluslararası, Hakemli, Three Year Growth Comparison Between Rooted Cuttings And Seedlings Of Fraxinus Angustifolia And Ulmus Laevis, Ahcı, Tilki Fahrettin,faruk Tuna Yüksek,güner Sinan, Australian J. Basic Appl. Sci., 2009, 3, , İngilizce
 15. Ulusal, Hakemli, Artvin Cerattepe Yöresinde Bulunan Maden İşletme Sahasının Meşcere Kuruluşları Ve Orman Varlığı, Asos, Güner Sinan,tilki Fahrettin, Kaü Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2004, , 3, Türkçe
 16. Ulusal, Hakemli, Forest Types And Indicator Species Of Genya Mountain İn Artvin Province, Asos, Güner Sinan,demirci Ali,tonguç Fatih, Tübitak, Forestry And Agriculture, 2002, , 26, Türkçe
 17. Ulusal, Hakemli, Climate Change End Oriental Spruce Picea Orientalis Ecosiystems İn Eastern Blaksea Region Of Turkey, Asos, Tüfekçioğlu Aydın, Güner Sinan, Tilki Fahrettin, Artvin Coruh University, Faculty Of Forestry Journal, 2008, , 9, Türkçe
 18. Uluslararası, Hakemli, Seed Germination Of Three Provenances Of Arbutus Andrachne L İn Response To Different Pretreatments Temperature And Light, Sscı, Tilki Fahrettin, Güner Sinan, Propogation Of Ornamental Plants, 2007, , 7, İngilizce

Öğrenim

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 1995 - 2000
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 1993 - 1995
 3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 1988 - 1992

Projeler

 1. Ulusal, Devam Ediyor, Oltu Orman İşletme Müdürlüğünün Silvikültür Planının Hazırlanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 26.04.2016 -
 2. Uluslararası, Tamamlandı, Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi Oltu Orman İşletme Müdürlüğünün Ekolojik Tabalı Orman Amenajman Planlarının Hazırlanması, Diğer Resmi Kurum Ve Kuruluşlar, Danışman (yürütücü Tüzel Kişi İse), 14.07.2014 - 14.07.2015
 3. Ulusal, Devam Ediyor, Sakallı Kızılağaç Alnus Glutinosa Subsp Barbata C A Mey Yalt Desteği İle Doğu Kayını Fagus Orientalis Lipsky Ormanlarında Verimliliğin Artırılması, Tübitak Projesi, Yürütücü, 01.12.2014 -
 4. Ulusal, Tamamlandı, Dış Ticaret Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı İle Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde Çalışanların İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.06.2013 - 15.12.2015
 5. Ulusal, Tamamlandı, Arhavi Halkının Meslek Yüksekokulu Algılamasının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.06.2013 - 31.10.2015
 6. Ulusal, Tamamlandı, Arhavi Nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.06.2012 - 30.11.2014
 7. Ulusal, Tamamlandı, Hava Ve Uydu Fotoğraflarının Bilgisayarlarla Sayısal Yorumu, Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.01.1993 - 28.07.1994
 8. Ulusal, Tamamlandı, Artvin İl Gelişim Planı Hazırlanması Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Araştırmacı, 02.01.1994 - 31.12.1995
 9. Ulusal, Tamamlandı, Dap Doğu Anadolu Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Uzman, 01.01.1994 - 31.12.1995
 10. Ulusal, Tamamlandı, Artvin Murgul Yalancı Akasya Ağaçlandırmalarının Odun Üretimi Biyokütle Karbon Depolama Toprak Islahı Ve Erozyonu Önleme Yönlerinden Araştırılması, Tübitak Projesi, Araştırmacı, 01.01.2006 - 31.12.2008
 11. Ulusal, Tamamlandı, Genç Doğu Kayını Fagus Orientalis Lipsky Meşcerelerinde Aralama Kesimleri Kireçleme Ve Kireçleme Gübrelemenin Odun Üretimi Biyokütle Karbon Depolama Bazı Toprak Özellikleri Ve Yapraktaki Bitki Besin Elementi Miktarları Üzerine Etkileri, Tübitak Projesi, Yürütücü, 01.09.2008 - 31.05.2011

Sertifikalar

 1. Ulusal, Sertifika, Silvikültür Tatbikatı
 2. Ulusal, Sertifika, Ağaç Ve İnsan

Tez Danışmanlıkları

 1. Yurt İçi, Türkiye, Artvin Yöresinde Yetiştirilen Bazı Bitki Taksonlarına Ait Tohumların Çimlenme Kabiliyetleri, Tamamlandı, Fatih, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2006
 2. Yurt İçi, Türkiye, Hopa Cankurtaran Mevkiindeki Sık Ve Seyrek Yetiştirilen Ve İlk Aralama Çağına Gelen Doğu Kayını Meşcerelerinin Biyokütle Özelliklerinin Belirlenmesi, Tamamlandı, Volkan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
 3. Yurt İçi, Türkiye, Hopa Cankurtaran Mevkiindeki Sık Ve Seyrek Yetiştirilen Ve İlk Aralama Çağına Gelen Doğu Kayını Meşcerelerinin Büyüme Özelliklerinin Araştırılması, Tamamlandı, Kezban, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
 4. Yurt İçi, Türkiye, Murgul Ağaçlandırma Sahasında Yalancı Akasyanın (roibinia Pseudoacacia) Yüzeysel Akış Ve Erozyonu Önlemedeki Etkisinin Araştırılması, Tamamlandı, Ekrem, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
 5. Yurt İçi, Türkiye, Hopa Cankurtaran Mevkii Kayın Meşcerelerinde Kireçlemenin Büyüme Ve Biyokütle Üzerine Etkileri, Tamamlandı, Ayşegül Gözde, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011
 6. Yurt İçi, Türkiye, Hopa Cankurtaran Mevkii Kayın Meşcerelerinde Farklı Aralama Derecelerinin Büyüme Ve Biyokütle Üzerine Etkileri, Tamamlandı, Emine, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011
 7. Yurt İçi, Türkiye, Şavşat Yöresindeki Doğu Karadeniz Göknarı (abies Nordmanniana Supsp. Nordmanniana) Tohum Meşcerelerinin Tohum Özellikleri, Tamamlandı, Ünsal, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011
 8. Yurt İçi, Türkiye, Zonguldak-alaplı Yöresinde Yabani Kiraz Fidanlarının Gelişimi Üzerine Araştırmalar, Tamamlandı, Fatih, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011
 9. Yurt İçi, Türkiye, Doğu Kayını Meşcerelerinde Aralama Ve Kireçlemenin Yapraklardaki Makro Besin Elementleri Üzerine Etkisi, Tamamlandı, Deniz, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011
 10. Yurt İçi, Türkiye, Doğu Kayını Meşcerelerinde Kireç Ve Azot Desteğinin Büyüme Ve Biyokütle Üzerine Etkileri, Tamamlandı, Kamuran, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011
 11. Yurt İçi, Türkiye, Saçinka (artvin) Yöresindeki Quercus Petraea Subsp. İberica meşceresinde Yükseltiye Göre Sürgün Gelişimi, Tamamlandı, Sinan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014
 12. Yurt İçi, Türkiye, Samsun - Terme Subasar Ormanında Kızılağaç gençleştirme Çalışmaları, Tamamlandı, Orhan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014
 13. Yurt İçi, Türkiye, (alnus Glutinosa Subsp. Barbata) Ormanlarında gençleştirme Çalışmaları, Tamamlandı, Metin, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014
 14. Yurt İçi, Türkiye, Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapsamında Hisar (oltu) Orman İşletme Şefliğinin Amenajman Ve Silvikültür Planlarının Değerlendirilmesi, Tamamlandı, Tuba, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015
 15. Yurt İçi, Türkiye, Saf Ve Karışık Sakallı Kızılağaç (alnus Glutinosa Subsp.barbata (c.a. Mey) Yalt.) Ve Doğu Kayını(fagus Orinetalis Lipsky) Ağaçlandırmalarında Toprak Solunum Değişim Değerlerinin Belirlenmesi, Tamamlandı, Volkan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016
 16. Yurt İçi, Türkiye, Bir Doğu Ladini Ormanında (paşakonağı-giresun) Örtü Temizliği Ve Toprak İşleme İşlemlerinin Gençleştirme Başarısı Üzerine Etkileri, Devam Ediyor, Zühre, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016
 17. Yurt İçi, Türkiye, Çatnaoluk Mevkii (kargı- Çorum) Sarıçam Meşcerelerinde İlk Aralama Kesimlerinin Büyüme Üzerine Etkisi, Devam Ediyor, Hüseyin, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016
 18. Yurt İçi, Türkiye, Aralama Ve Kireçlemenin Doğu Kayını ince Kök Biyokütlesi Üzerine Etkisi (8 Yıllık Sonuçlar), Devam Ediyor, Fatih, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017

Üyelikler

 1. Yeşil Artvin Derneği, Üye, 2005 -
 2. İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Üye, 2002 - 2009
 3. Tmmob Orman Mühendisleri Odası, Üye, 1992 -
 4. Artvin Ormanspor Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011 -
 5. Artvin Yükseköğrenimi Destekleme Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2005 -
 6. Çevre Ve Yaşam Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2001 - 2009