× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Serkan TÜRKOĞLU

Yardımcı Doçent Dr. Serkan TÜRKOĞLU

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Ofis 04662151000
Telefon 4471
E-Posta turkoglu5858@hotmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2012 -
 2. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2008 - 2012

Deneyimler

 1. Atatürk Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2009 -

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 ESki Türk Edebiyatı I Türkçe 4
2015-2016 Eski Türk Edebiyatı VII Türkçe 4
2015-2016 Osmanlı Türkçesi III Türkçe 4
2014-2015 15-16 Yüzyıl Klasik Metin İncelemeleri Türkçe 3
2014-2015 Osmanlı Türkçesi I Türkçe 4
2014-2015 17-18. Yüzyıl Klasik Metin İncelemeleri Türkçe 3
2013-2014 Eski Türk Edebiyatı V Türkçe 4
2012-2013 Kompozisyon I Türkçe 4
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 İleri Osmanlıca (Giriş) Türkçe 3
2015-2016 İlk Dönem Klasik Edebiyat Çevreleri Türkçe 3

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Atatürk Üiniversitesi Ürkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Türkçe, Türkiye, Erzurum, Ulakbim, 2017

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Enstitü Müdür Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , , 2015,
 2. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Başkan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 2014,

Kitaplar

 1. Ulusal, Araştırma (tez Hariç) Kitabı, Bedr İ Münir, Bölüm(ler), Topal Ahmet,türkoğlu Serkan, Türkiye, Ankara, Gece Kitaplığı, Türkçe, 2015
 2. Ulusal, Araştırma (tez Hariç) Kitabı, Vakanüvis Raşid İn Sıhhatabad Mesnevisi, Tümü, Türkoğlu Serkan, Türkiye, Ankara, Gece Kitaplığı, Türkçe, 2015

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Türk Edebiyatında Maktel-i Hüseyinler Ve BekÂÎ’nin KitÂb-ı Kerbel Mesnevisi, Ulakbim,, Türkoğlu Serkan, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Ararştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2017, , 58, Türkçe
 2. Uluslararası, Hakemli, Yarım Kalan Bir Hüsn Ü Aşk Naziresi: Mîr Mehmed Dâniş’in Gülşen-i Dâniş Mesnevisi, Ulakbim, Mla, Asos, Tei, Ebsco, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-gate, Doaj, Icaap, Türkoğlu Serkan, Turkish Studies, 2016, 11, 15, Türkçe
 3. Uluslararası, Hakemli, Divan Edebiyatında Mensur Metinlerin Manzumolarak Yeniden Yazılması Ve Vakanüvis Raşid İn Sıhhatabadmesnevisi Örneği, Mla, Türkoğlu Serkan, The Journal Of Academic Social Science, 2015, , 16, Türkçe
 4. Uluslararası, Hakemli, Şeyh Galib Divanı Nda Ayet Ve Hadis İktibasları, Mla, Türkoğlu Serkan, Türkoloji Kültürü, 2011, 4, 8, Türkçe
 5. Uluslararası, Hakemli, Edebi Bir Tür Olarak Saydiyye Şikariyye, Mla, Current Abstract,, Türkoğlu Serkan, Türkoloji Kültürü, 2011, 4, 7, Türkçe
 6. Uluslararası, Hakemli, Mehmed FevzÎ Efendi Ve Kudisyyü S SirÂc FÎ Nazmi Lmi RÂcadlı Eseri, Ulakbim Ebsco, Doaj, Icaap, Scientific Commons, Mla, Asos, Tei, Türkoğlu Serkan, Turkish Studies, 2013, 8, 13, Türkçe

Öğrenim

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2005 - 2007
 2. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (yl) (tezli), 2004 - 2007
 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, 2000 - 2004
 4. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, 2008 - 2012

Projeler

 1. Ulusal, Devam Ediyor, Nakam In Leyla Vü Mecnun Mesnevisi, Bap, Araştırmacı, -

Tez Danışmanlıkları

 1. Üniversite Dışı, Türkiye, Süleymanpaşazade İbrahim Fehmi Divanı, Devam Ediyor, Mikail, , , ,