× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Selcen ÇALIK UZUN

Yardımcı Doçent Dr. Selcen ÇALIK UZUN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 1360
E-Posta selcencalik@gmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2014 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2004 -
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2012 - 2014

Bildiriler

 1. Ulusal, Özet Bildiri, Ortaokul Öğrencileriyle Yürütülen Grupla Sınav Uygulamasından Yansımalar, Çalık Uzun Selcen,birişçi Salih, Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, , Türkiye
 2. Ulusal, Özet Bildiri, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ondalık Sayılar Konusunda Pedagojikalan Bilgilerinin Öğrenci Bilgisi Bağlamında İncelenmesi, Çalık Uzun Selcen,aksu Zeki, Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, , Türkiye
 3. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Öğrencilerinin Üniversite Ve Üniversite Şehrine Yönelik Algılarındaki Değişimin Metaforlar Aracılığı İle Belirlenmesi Artvin İl Örneği, Çalık Uzun Selcen,demiryürek Gökçe,çelik Sedef, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, , Türkiye
 4. Ulusal, Sözlü Bildiri, Öğrencilerin Çokgenler Konusunda Kavram Haritası Oluşturabilme Becerilerinin İncelenmesi, Çalık Uzun Selcen, 9. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye
 5. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Semiotic Representations Skills Of Prospective Elementary Teachers Related To Mathematical Concepts, Çalık Uzun Selcen, Arslan Selahattin, World Conference On Educational Siciences, ,
 6. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Ölçme Ve Değerlendirme Süreci Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma, Çalık Selcen, Xvı. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye
 7. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, İlköğretim 1 Kademe Matematik Öğretiminde Yazılım Kullanımına İlişkin Öneriler Ve Örnek Uygulamalar, Arslan Selahattin, Çalık Selcen, I. Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, ,
 8. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Comparasion Of Turkey And European Union İn Elementary Education, Çalık Selcen, Gökçek Tuba, Tatlı Zeynep, Xxıı.conference Of The Comparative Education Society İn Europe., ,
 9. Ulusal, Poster, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Dili Kullanma Becerilerinin Karşılaştırılması, Çalık Uzun Selcen,kaleli Yılmaz Gül, 9. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, , Türkiye
 10. Ulusal, Poster, İlkokul Üçüncü Sınıf Seviyesine Uygun Olarak Tasarlanmış Bir Öğrenme Ortamı Örneği Düzlemde İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları, Çalık Uzun Selcen,kandemir Simge, 1. Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, , Türkiye
 11. Ulusal, Sözlü Bildiri, Farklı Gösterim Kullanımının Özdeşlikler Ve Denklem Sistemlerinin Öğrenimine Etkisi, Arslan Selahattin,çalık Uzun Selcen, Vııı. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, , Türkiye
 12. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Verimliliğine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği, Ulu Kalın Özlem,kumandaş Hatice,çalık Uzun Selcen,kalın Cihan, Vı Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (eyfor), ,
 13. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Analysis Of Preservice Elementary Teachers Visual Mathematics Literacy, Çalık Uzun Selcen,çelik Sedef, International Conference On Educations İn Mathematics, Science & Technology, ,
 14. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Mathematics Teachers Views On Interactive Whiteboard Use İn Their Lessons A Sample Of Artvin Province, Birişçi Salih,çalık Uzun Selcen, 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, ,
 15. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Düşüncelerindeki Değişimin İncelenmesi, Çalık Uzun Selcen,çelik Sedef, 5th International Conference On New Trends İn Education And Their Implications, ,
 16. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Comparing Computer Supported Or Concrete Material Assisted İnstructions İn Terms Of Effectiveness And Classroom Management, Arslan Selahattin, Uzun Selcen Çalık, Yalçınkaya Hatice Aydın, Özpınar İlknur, Wces 2010 World Conference On Educational Sciences, ,

Deneyimler

 1. Meb Trabzon Köprübaşı Çifteköprü İlköğretim Okulu, Matematik Öğretmeni, Diğer, 2003 - 2004
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2004 -

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2016-2017 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 4
2015-2016 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Türkçe 3
2015-2016 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Türkçe 3
2015-2016 SOYUT MATEMATİK Türkçe 2
2015-2016 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
2014-2015 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2013-2014 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2013-2014 Temel Matematik II Türkçe 2
2013-2014 Öğretmnelik Uygulaması I-II Türkçe 2
2013-2014 Temel Matematik I Türkçe 2
2013-2014 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 2
2012-2013 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 2
2012-2013 Okul Deneyimi Türkçe 3
2012-2013 İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar Türkçe 2
2012-2013 Öğretmnelik Uygulaması I-II Türkçe 2
2011-2012 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2011-2012 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2009-2010 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2009-2010 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2008-2009 Temel Matematik II Türkçe 2
2008-2009 Temel Matematik I Türkçe 2
2008-2009 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2008-2009 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2007-2008 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2007-2008 Temel Matematik I Türkçe 2
2007-2008 Temel Matematik II Türkçe 2
2007-2008 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2006-2007 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2006-2007 Temel Matematik I Türkçe 2
2006-2007 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2006-2007 Temel Matematik II Türkçe 2
2005-2006 Matematik Öğretimi I Türkçe 3
2005-2006 Temel Matematik I Türkçe 2
2005-2006 Matematik Öğretimi II Türkçe 3
2005-2006 Temel Matematik II Türkçe 2
2004-2005 Temel Matematik II Türkçe 2
2004-2005 Temel Matematik I Türkçe 2

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Urkish Journal Of Computer And Mathematics Education, Türkçe, Türkiye, , Ulakbim, Ebscohost, ;doaj,

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr., 2014, 2017

Kitaplar

 1. Ulusal, Bilimsel Kitap, Matematik Eğitiminde Teoriler, Bölüm(ler), Çalık Uzun Selcen,arslan Selahattin, Türkiye, Ankara, Pegem Akademi, Türkçe, 2016

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Verimliliğine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği, Sobiad,citefactor,oaji.net,research Bible, Ulu Kalın Özlem,kumandaş Hatice,çalık Uzun Selcen, The Journal Of Social Sciences, 2015, 2, 5, İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri Artvin İli Örneği, Scopus, Birişçi Salih, Çalık Uzun Selcen, İlköğretim Online, 2014, 13, 4, Türkçe
 3. Uluslararası, Hakemli, İlköğretim Matematik Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Bakışlarının Karşılaştırılması, Ulakbim,ebscohost,doaj, Baki Adnan, Aydın Yalçınkaya Hatice, Özpınar İlknur, Çalık Uzun, Selcen, Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education, 2009, 1, 1, İngilizce
 4. Ulusal, Hakemli, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Düşüncelerindeki Değişimin İncelenmesi, Asos, Arastirmax, Çalık Uzun Selcen, Çelik Sedef, Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2014, 3, 1, Türkçe
 5. Uluslararası, Hakemli, Semiotic Representations Skills Of Prospective Elementary Teachers Related To Mathematical Concepts, Sciencedirect & Scopus, Uzun Selcen Çalik, Arslan Selahattin, Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2009, 1, 1, İngilizce
 6. Uluslararası, Hakemli, Comparing Computer Supported Or Concrete Material Assisted İnstructions İn Terms Of Effectiveness And Classroom Management, Sciencedirect & Scopus, Arslan Selahattin, Uzun Selcen Çalık, Yalçınkaya Hatice Aydın, Özpınar İlknur, Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2010, 2, 2, İngilizce

Öğrenim

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2006 - 2012
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 1999 - 2003

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Anlayışlarının Ck Teorisine Göre İncelenmesi, Bap, Araştırmacı, -

Üyelikler

 1. Matematik Eğitimi Derneği, Üye, 2015 -