× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Salih BİRİŞÇİ

Yardımcı Doçent Dr. Salih BİRİŞÇİ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 2324
E-Posta birisci@gmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2013 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Pr., Araştırma Görevlisi, 2006 - 2013

Bildiriler

 1. Uluslararası, Özet Bildiri, An Assessment Of The Effect Of Collaborative Study On Students Mathematical Problem Solving Attitude, Birişçi Salih, Teaching And Learning Technology Conference,, Rolla, Mo, Amerika Birleşik Devletleri
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Teachers Motivations And Conceptulizations Of Flipped Mathematics İnstruction, De Araujo Zandra,otten Samuel,birişçi Salih, North American Chapter Forthe Psychology Of Mathematics Education, Tuscon, Ar, Amerika Birleşik Devletleri
 3. Uluslararası, Özet Bildiri, A Framework For Homework İn Flipped Mathematics Classes, Otten Samuel,de Araujo Zandra,birişçi Salih, North American Chapter Of The International Group For The Pyschology Of Mathematics Education, Tucson, Az, Amerika Birleşik Devletleri
 4. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, A Study On Developing Basic Computer Use Performance Scale Bcups For Primary Students, Metin M., Birisci S., Coskun K., & Kolomuc, A., 4th World Conference On Educational Science, University Of Barcelona, Barcelona/spain, ,
 5. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Mathematics Teachers Views On Interactive Whiteboard Use İn Their Lessons A Sample Of Artvin Province, Birişçi S., Ve Uzun Çalık S., 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Karadeniz Technical University, Trabzon/turkey., ,
 6. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Evaluation Of Students Opinions Of Online Group Working Environment, Birisci S., And Karal H., 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Karadeniz Technical University, Trabzon/turkey, ,
 7. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Evaluation Of Online Collaborative Learning Process For Parents Perspective, Birisci S., And Karal H., 6th International Computer And Instructional Technologies Symposium, Gaziantep University, Gaziantep/turkey, ,
 8. Uluslararası, Sözlü Bildiri, The İnvestigating Pre Service Teachers Learning Styles With Respect To The Gender And Grade Level Variables, Metin M., Kaleli Yılmaz G., Birisci S., & Coskun, K., 3th World Conference On Educational Science, Bahcesehir University, Istanbul/turkey, ,
 9. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Effect Of Collaborative Learning Environment On Prospective Teachers Creative Thinking Skills While Designing Computer Based Material, Birisci S., And Karal H., 4th International Computer And Instructional Technologies Symposium, Selcuk University, Konya/turkey, ,
 10. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Investigation Of Pre Service Teachers Web Pages And Determination Of Problems İn Designing Process, Birisci S., Metin M., Kaleli Yilmaz G., Ve Coskun, K., 4th International Computer And Instructional Technologies Symposium, Selcuk University, Konya/turkey, ,
 11. Uluslararası, Sözlü Bildiri, General Overview On Computer Based Collaborative Learning Researchs In Turkey, Birisci S., 3th International Coputer And Instructional Technologies Symposium, Karadeniz Technical University, Trabzon/turkey, ,
 12. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Pre Service Teachers Perceptions About Usability Of Computer Animations İn Education, Birisci S., Ve Karal H., 2nd International Coputer And Instructional Technologies Symposium, Ege University, Kusadası/turkey, ,
 13. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Effects Of Designing Web Pages On Pre Service Teachers Technology Usability Skills, Birisci S., Ve Metin M., 1st International Computer And Instructional Technologies Symposium, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale/turkey, ,
 14. Ulusal, Sözlü Bildiri, Çevrimiçi Ve Sınıf Ortamlarında Grupla Problem Çözme Sürecine Yönelik Öğrenci Görüşleri, Birşçi S., Ve Karal H., 1. Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, , Türkiye
 15. Ulusal, Sözlü Bildiri, İlköğretim Öğrencilerinin Temel Bilgisayar Kullanımı Performans Düzeylerinin İncelenmesi Artvin İli Örneği, Birişçi S., Ve Metin M., Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, , Türkiye
 16. Ulusal, Sözlü Bildiri, İlköğretim 6 Sınıf Matematik Dersinde Yürütülen İşbirlikli Grup Çalışmasıyla İlgili Öğrenci Görüşleri, Birişçi S., Ve Akan D., Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin., , Türkiye
 17. Ulusal, Sözlü Bildiri, Biçimlendirici Değerlendirmenin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirmeye Etkisi Ve Adayların Değerlendirme Hakkındaki Düşünceleri, Metin M., Ve Birişçi S., Vııı. Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, , Türkiye
 18. Ulusal, Sözlü Bildiri, Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Birişçi S., Ve Metin M., Vııı. Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, , Türkiye
 19. Ulusal, Sözlü Bildiri, Bilgisayar Destekli Materyal Yardımıyla İlköğretim Öğrencilerinin Tahmin Etme Ve Zihinden İşlem Yapma Becerilerine Yapay Zekaya Dayalı Bir Yaklaşım, Karal H., Ve Birişçi. S., Xx. Matematik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, , Türkiye

Deneyimler

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi Artvin Eğitim Fakültesi, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2006 - 2007
 2. University Of Missouri, Araştırmacı, Yurtdışı Üniversite, 2015 - 2016

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Bilgisayar-I Türkçe 4
2016-2017 Bilgisayar-I Türkçe 4
2016-2017 Bilgisayar-I Türkçe 4
2016-2017 Bilgisayar-II Türkçe 4
2016-2017 Bilgisayar-II Türkçe 4
2016-2017 Bilgisayar-II Türkçe 4
2016-2017 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Türkçe 4
2012-2013 BİLGİSAYAR I-II Türkçe 1
2011-2012 BİLGİSAYAR I-II Türkçe 4
2010-2011 BİLGİSAYAR I-II Türkçe 4
2010-2011 BİLGİSAYAR I-II Türkçe 4
2009-2010 BİLGİSAYAR I-II Türkçe 4
2008-2009 TEMEL BİLGİSAYAR I-II Türkçe 4
2007-2008 BİLGİSAYAR KULLANIMI VE ÖĞRENİMİ Türkçe 2
2007-2008 TEMEL BİLGİSAYAR I-II Türkçe 4

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Determining Prospective Elementary Teachers Attitudes Toward Computer A Sample From Turkey, Ebsco, Birişçi Salih,metin Mustafa,karakaş Mehmet, Bulgarian Journal Of Science And Education Policy, 2009, 3, 1, İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, Prospective Elementary Teachers Attitudes Toward Computer And Internet Use A Sample From Turkey, Era,, Eur-asia Database, Birişçi Salih,metin Mustafa,karakaş Mehmet, World Applied Sciences Journal, 2009, 6, 10, İngilizce
 3. Ulusal, Hakemli, Çevrimiçi Ve Sınıf Ortamlarında Grupla Problem Çözmeye Yönelik Öğrenci Görüşleri, Tr Dizin, Birişçi Salih,karal Hasan, Türk Bilgisayar Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2013, 4, 3, Türkçe
 4. Uluslararası, Hakemli, Pre Service Elementary Teachers Views On Concept Cartoons A Sample From Turkey, Eur-asia Database, Intl Agric Database, Birişçi Salih,metin Mustafa,karakaş Mehmet, Middle-east Journal Of Scientific Research, 2010, 5, 2, İngilizce
 5. Uluslararası, Hakemli, Developing An Instructional Material Using A Concept Cartoon Adapted To The 5e Model A Sample Of Teaching Erosion, Journals Indexed İn Eric, Birişçi Salih,metin Mustafa, Asia-pacific Forum On Science Learning And Teaching, 2010, 11, , İngilizce
 6. Uluslararası, Hakemli, Pre Service Computer Teachers Views On Usability Of Computer Animations İn Education, Ebsco, Birişçi Salih,metin Mustafa, E-journal Of New World Sciences Academy, 2010, 5, 4, İngilizce
 7. Uluslararası, Hakemli, Opinions Of Primary Teachers İn Different Branch About Alternative Assessment, Sscı, Metin Mustafa,birişçi Salih, Education & Science, 2011, 36, 159, İngilizce
 8. Uluslararası, Hakemli, Developing An Attitude Scale Towards Using Instructional Technologies For Pre Service Teachers, Journals Indexed İn Eric, Metin Mustafa,kaleli Yılmaz Gül,coşkun Kerem,birişçi Salih, Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2012, , 11, İngilizce
 9. Ulusal, Hakemli, Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlamanın Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerine Nasıl Etkiler, Tr Dizin, Birişçi Salih,metin Mustafa, Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, 3, 2, Türkçe
 10. Ulusal, Hakemli, Biçimlendirici Değerlendirmenin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Etkisi Ve Adayların Değerlendirme Hakkındaki Düşünceleri, Ebsco, Metin Mustafa,birişçi Salih, Çağdaş Eğitim Dergisi, 2009, , 370, Türkçe
 11. Ulusal, Hakemli, Öğretmen Adaylarının Performansa Dayalı Değerlendirmenin Etkisi Hakkındaki Düşünceleri Çevre Sorunu Örneği, Tr Dizin, Metin Mustafa,birişçi Salih, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010, 8, 3, Türkçe
 12. Ulusal, Hakemli, Öğretim Materyallerine Yönelik Web Sayfalarını Tasarlarken Öğretmen Adaylarının Karşılaştıkları Sorunlar, Tr Dizin, Birişçi Salih,metin Mustafa,kaleli Yılmaz Gül,coşkun Kerem, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, , 17, Türkçe
 13. Ulusal, Hakemli, Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi, Tr Dizin, Birişçi Salih,karal Hasan, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, 12, 2, Türkçe
 14. Uluslararası, Hakemli, Video Konferans Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Öğrenci Tutumları Ve Görüşleri, Tr Dizin, Birişçi Salih, Journal Of Instructional Technologies & Teacher Education, 2013, 1, 2, Türkçe
 15. Ulusal, Hakemli, Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Isı, Metin Mustafa,birişçi Salih,coşkun Kerem, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013, 21, 4, Türkçe
 16. Ulusal, Hakemli, Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri Artvin İli Örneği, Ebsco, Birişçi Salih,çalık Uzun Selcen, İlköğretim Online, 2014, 13, 4, Türkçe
 17. Ulusal, Hakemli, İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Ve İnternet Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Artvin İli Örneği, Asos, Birişçi S., Metin M., & Demiryürek G., Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2011, 2, 4, Türkçe
 18. Uluslararası, Hakemli, Opinions Of Prospective Teachers About Utilizing The 5e Instructional Model, Sscı, Metin M, Coskun K., Birisci S., & Kaleli Yilmaz, G., Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies, 2011, 3, 4, İngilizce
 19. Uluslararası, Hakemli, The Investigating High School Students Learning Styles With Respect To The Different Variable A Sample From Turkey, Sscı, Metin M., Kaleli Yilmaz G., Birisci S., & Coskun, K., Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies, 2011, 3, 4, İngilizce

Öğrenim

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi (dr), 2006 - 2013
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, 2004 - 2006
 3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, 2000 - 2004

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Temel Bilgisayar Kullanımı Performans Ölçeği Geliştirme Çalışması, Bap, Araştırmacı, -
 2. Ulusal, Tamamlandı, Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Bap, Araştırmacı, -

Sertifikalar

 1. Uluslararası, Araştırma, Flipped İnstruction