× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Meltem YURTÇU

Araştırma Görevlisi Meltem YURTÇU

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
Ofis Öyp
Telefon 1000
E-Posta meltem@hotmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (dr), , Araştırma Görevlisi, 2013 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2010 - 2013

Bildiriler

 1. Uluslararası, Özet Bildiri, Examınıng The Equatıng Error On Tests Havıng Dıfferantal Item Functıon, Yurtçu Meltem,güzeller Cem Oktay, 8th World Conference On Educational Sciences, ,
 2. Uluslararası, Özet Bildiri, The Comparison Of Differential Item Functioning Predicted Through Experts And Statistical Techniques, Doğan Nuri,hambleton Ronald,yurtçu Meltem,yavuz Sinan, 8th World Conference On Educational Sciences, ,
 3. Uluslararası, Özet Bildiri, Türkiye Nin Pısa 2012 Sonuçlarına Göre Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Kanonik Korelasyon İle İncelenmesi, Yılmaz Koğar Esin,yurtçu Meltem,zorlu Mine, 3.uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ,
 4. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Çocuk Ve Ergenler İçin Bilinçlilik Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Çikrıkci Özkan,yurtçu Meltem, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Türkiye
 5. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Expersts Predıctıon Powers Of Dıfferentıal Item Functıonıng Levels Of Math And Turkısh Tests Items, Doğan Nuri,hambleton Ronald,yurtçu Meltem,yavuz Sinan, Icefıc, ,
 6. Ulusal, Poster, Üstün Yetenekliler Eğitimi Ve Yaratıcılık, Yurtçu Meltem,keskin Ahmet,güzeller Cem Oktay,gürlen Eda, 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi', , Türkiye
 7. Uluslararası, Özet Bildiri, Investıgatıon Of Self Compassıon Levels Of Prospectıve Teachers In Terms Of Some Varıables, Yurtçu Meltem, New Trendsonglobal Educatıonconferencegec’12, Girne, Kktc
 8. Uluslararası, Özet Bildiri, Variables Effecting Turkish Students Science Achievement İn Programme International Students Achievement, İnal Hatice,turabik Tuğba,zorlu Mine,yurtçu Meltem, The Asian Conference On Education& International Development, ,
 9. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Http Www Sciencedirect Com Science Article Pii S1877042815043608, Doğan Nuri,yurtçu Meltem, 7th World Conference On Educational Sciences, ,
 10. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Scaling With Paired Comparison Method For Reasons For Mathematics Anxiety Of Secondary School Students, Yurtçu Meltem,doğan Nuri, 7th World Conference On Educational Sciences, ,
 11. Uluslararası, Sözlü Bildiri, İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Lk Yıllarında Karşılaştıkları Zorluklar, Yurtçu Meltem, Isnıte 2013 New Issues On Teacher Education International Symposium, Ankara, Türkiye
 12. Uluslararası, Sözlü Bildiri, A Study Of Prospectıve Teachers Classroom Managementskılls In Terms Of Gender Age And Department Ataturk Unıversıty Example, Yurtçu Meltem, New Trendsonglobal Educatıonconferencegec’12, Girne, Kktc
 13. Ulusal, Sözlü Bildiri, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bireysel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri, Yurtçu Meltem, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye

Deneyimler

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Scaling With Paired Comparison Method For Reasons For Mathematics Anxiety Of Secondary School Students, Sciencedirect, Yurtçu Meltem,doğan Nuri, Procedia -social And Behavioral Sciences, 2015, , , İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, Invariability Of Item Parameters İn The Sample With Restricted Real Data Results, Sciencedirect, Doğan Nuri,yurtçu Meltem, Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2015, , , İngilizce
 3. Uluslararası, Hakemli, Investigation Of Prospective Teacher S Self Compassion Levels İn Terms Of Age Gender Perception Of Success Family İncome Level And Branch Variables, , Evren Erzen, Meltem Yurtçu, International Journal Of New Trends İn Arts, Sport & Science Education, 2013, 2, 3, İngilizce

Öğrenim

 1. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, , 2013 -
 2. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, 2010 - 2013
 3. , , , 2006 - 2010

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Üstün Yeteneklilere Yönelik İlkokul 1 4 Sınıf Öğretim Programı Geliştirme Bir Eylem Araştırması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 24.07.2015 - 30.12.2016

Sertifikalar

 1. Uluslararası, Çalıştay, Excellence & Innovation İn Basic-higher Education & Psychologycreativity – Innovation – Latest Development İnresearch & Practices