× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Mehmet ÖZALP

Yardımcı Doçent Dr. Mehmet ÖZALP

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı
Ofis 0466 215 1100
Telefon 4138
E-Posta mozalp6208@gmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres ARTVİN CORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, SEYİTLER YERLEŞKESİ, 08000 ARTVİN

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Yönetimi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2005 -

Bildiriler

 1. Ulusal, Özet Bildiri, Using Geowepp Interface To Determine Runoff Soil Loss And Sediment Yield Generated From Düz Creek Watershed İn Artvin, Erdoğan Yüksel Esin,özalp Mehmet,yıldırımer Saim, International Forestry Symposium (ıfs 2016), 7-10 December 2016, Kastamonu, Türkiye
 2. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Investıgatıng Impacts Of Large Dams On Agrıcultural Lands And Determınıng Alternatıve Arable Areas Usıng Gıs And Ahp In Artvın Turkey, Akıncı Halil,yavuz Özalp Ayşe,özalp Mehmet, The Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences - 2016, Antalya, Türkiye
 3. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Monumental Castanea Sativa Mill. Individuals On The Slopes Of Genya Mountain, Artvin, Turkey, Temel Fatih,özalp Mehmet, International Workshop On Chestnut Management İn Mediterranean Countries-problems And Prospects, Bursa, Türkiye
 4. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Sarp Ve Ormanlık Yukarı Havzalarda Yapılan Maden İşletmeciliğinin Doğal Kaynaklara Etkisinin Ve Yasal Boyutunun İncelenmesi, Özalp Mehmet, Internatıonal Symposıum: Bottlenecks, Solutıons, And Prıorıtıes In The Context Of Functıons Of Forest Resources, İstanbul, Türkiye
 5. Uluslararası, Özet Bildiri, Consequences Of Fragmentation Within An Oriental Spruce (picea Orientalis) Forest Dominated Forest Ecosystem Due To Private İnvestments İn Artvin, Turkey: A Case Study, Özalp Mehmet,temel Fatih,göktürk Temel,kurdoğlu Oğuz, International Conference On Spruce İn The Context Of Global Change, Halmstad, İsveç
 6. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Changes On Soil Properties Associated With Soil Depth İneroded Areas: A Case Study Of Pamukcular Watershed, Özalp Mehmet,turgut Bülent,aksakal Ekrem Lütfi,erdoğan Yüksel Esin,yıldırımer Saim, International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye
 7. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Determining Spatial Variability Of Penetration Resistanceand Particle Size Distribution İn Sediment Deposition, Turgut Bülent,özalp Mehmet,yıldırımer Saim, International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye
 8. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Determination Of Snow Water Equivalent (swe)according To Elevation And Its Importance For Waterresources İn Semi-humid Region Of Turkey, Yüksek Turan,yavuz Özalp Ayşe,özalp Mehmet,yüksek Filiz,erdoğan Yüksel Esin, International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye
 9. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Sulak Alan Ekosistemlerindeki Gelişmelerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Ve Yapılması Gerekenler, Özalp Mehmet, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu_sdü, Isparta, Türkiye
 10. Uluslararası, Özet Bildiri, Threats To Genetic Diversity Of Oriental Spruce (picea Orientalis) İn Turkey., Temel Fatih,özalp Mehmet,kurdoğlu Oğuz, International Symposium On Biology Of Rare And Endemic Plant Species, Muğla, Türkiye
 11. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Korunan Alanlarda Yönetim Etkinliğinin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem Uygulaması (doğu Karadeniz Örneği)., Kurdoğlu Oğuz,özalp Mehmet,avcıoğlu Başak, Koruma Sempozyumu-trabzon, Trabzon, Türkiye
 12. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Nehir Tipi Hidroelektrik Santral Yatırımlarının, Yasal Süreç, Çevresel Etkiler, Doğa Koruma Ve Ekoturizmin Geleceği Kapsamında Değerlendirilmesi, Kurdoğlu Oğuz,özalp Mehmet, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye
 13. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Büyük Barajların Tarım Arazileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Ve Artvin’de Cbs Ve Ahp Yöntemi Kullanılarak Alternatif Tarım Arazilerinin Belirlenmesi, Akıncı Halil,yavuz Özalp Ayşe,özalp Mehmet,turgut Bülent, Tmmob Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye
 14. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Çoruh Nehri Üzerindeki Baraj Projelerinin Neden Olduğu Arazi Kullanım Değişiminin Corine Arazi Örtüsü Ve Meşcere Haritaları Kullanılarak Belirlenmesi., Yıldırımer Saim,özalp Mehmet,erdoğan Yüksel Esin, I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Türkiye
 15. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Using A Geospatial Interface Geowepp To Predict Soil Loss Runoff And Sediment Yield Of Kokolet Creek Watershed, Erdoğan Yüksel Esin,özalp Mehmet,yıldırımer Saim, 6th International Conference Of Ecosystems (ıce2016), Tirana, Arnavutluk
 16. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Growth And Survival Of Baldcypress Planted İn An Old Rice Field Of Coastal South Carolina., H Conner William,ınabinette Wayne L,özalp Mehmet, The 12th Biennial Southern Silvicultural Research Conference, Asheville, Nc, Amerika Birleşik Devletleri
 17. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Baldcypress Restoration İn A Saltwater Damaged Area Of South Carolina, Conner William H,özalp Mehmet, The Eleventh Biennial Southern Silvicultural Research Conference, Knoxville, Tn, Amerika Birleşik Devletleri
 18. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Influence Of Soil Series And Planting Methods On Fifth-year Survival And Growth Of Bottomland Oak Re-establishment İn A Farmed Wetland, Özalp Mehmet,schoenholtz Stephen H,hodges John D,miwa Masato, The Ninth Biennial Southern Silvicultural Research Conference, Clemson, Sc, Amerika Birleşik Devletleri
 19. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Baraj Ve Yol Yapımlarının Doğal Kaynaklara Etkisi: Aşağı Çoruh Havzası Örneği, Özalp Mehmet,yavuz Özalp Ayşe,yüksek Turan,toker Erdal, Iı. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye
 20. Uluslararası, Özet Bildiri, Major Threats To The Plant Diversity Of Artvin (turkey), Eminağaoğlu Özgür,özalp Mehmet,göktürk Temel,erşen-bak Funda,yüksel Emrah, Modernization Of Agriculture İn The Conditions Of Globalization, Batum, Gürcistan
 21. Uluslararası, Özet Bildiri, Effects Of Building Dams And Run-of-river Type Hydropower Plants İn Coruh Valley On The Floral Richness Of Artvin, Eminağaoğlu Özgür,erşen-bak Funda,özalp Mehmet, International Conference & Exhibition, Batumi, Gürcistan
 22. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Environmental And Social Effects Of Both Large Dams And Run Of River Hydroelectric Power Plants Within The Coruh River Watershed İn Artvin Turkey, Özalp Mehmet,yıldırımer Saim,erdoğan Yüksel Esin, International Conference “new Frontiers İn Environmental And Water Management, Kavala, Yunanistan
 23. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin De Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Neden Olduğu Olacağı Ekolojik Ve Sosyal Sorunlar, Özalp Mehmet,kurdoğlu Oğuz,erdoğan Yüksel Esin,yıldırımer Saim, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye
 24. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Cbs Yardımı İle Çoruh Nehri Üzerinde Planlanan Baraj Ve Yol Projelerinin Neden Olacağı Arazi Kullanım Değişiminin Ve Arazi Tahribatının Belirlenmesi, Özalp Mehmet,erdoğan Yüksel Esin,yıldırımer Saim, Iv. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (uzal-cbs 2012), Zonguldak, Türkiye
 25. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Erozyon Kontrol Sahalarındakullanılan Yalancı Akasyanın Robinia Pseudeoacacia L Toprak Özelliklerine Etkisi Artvin Pamukçular Havzasıörneği, Yüksek Turan,özalp Mehmet,yüksek Filiz,erdoğan Yüksel Esin,dehşet Ferit,inanlı Eren, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Akarsu Ekosistemleri Türkçe 3
2015-2016 Çevre Korunması ve Kirlenmesi Türkçe 3
2014-2015 çevre korunması ve kirlenmesi Türkçe 3
2014-2015 akarsu ekosistmeleri Türkçe 3
2013-2014 Su Havzalarında Sorunlar ve Çözümleri Türkçe 3
2010-2011 ÇEVRE KİRLENMESİ VE KORUNMASI Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Havza Yönetiminde Planlama Esasları Türkçe 3
2016-2017 Orman ve Mera Hidrolojisi Türkçe 3
2016-2017 Havzalarda Su Yönetimi Türkçe 3
2016-2017 Sulak Alanlar Ekolojisi Türkçe 3
2015-2016 HAVZALARDA SU YÖNETİMİ Türkçe 3
2015-2016 HAVZA YÖNETİMİNDE PLANLAMA ESASLARI Türkçe 3
2015-2016 ORMAN VE MERA HİDROLOJİSİ Türkçe 3
2015-2016 SULAK ALANLAR EKOLOJİSİ Türkçe 3
2014-2015 sulak alanlar ekolojisi Türkçe 3
2014-2015 havza yönetiminde planlama esasları Türkçe 3
2014-2015 orman ve mera hidrolojisi Türkçe 3
2014-2015 havzalarda su yönetimi Türkçe 3
2013-2014 HAVZA YÖNETİMİNDE PLANLAMA ESASLARI Türkçe 3
2013-2014 SULAK ALANLAR EKOLOJİSİ Türkçe 3
2012-2013 ORMAN VE MERA HİDROLOJİSİ Türkçe 3
2012-2013 HAVZALARDA SU YÖNETİMİ Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2016-2017 Çevre Koruma Türkçe 2
2016-2017 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2016-2017 Toprak Koruma Türkçe 3
2015-2016 ORMANCILIK UYGULAMALARI-I Türkçe 4
2015-2016 ORMANCILIKTA PROJELENDİRME Türkçe 3
2015-2016 ÇEVRE KORUMA Türkçe 2
2015-2016 TOPRAK KORUMA Türkçe 1
2014-2015 havza yönetimi Türkçe 3
2014-2015 çevre koruma Türkçe 2
2014-2015 toprak koruma Türkçe 3
2013-2014 Havza Yönetimi Türkçe 3
2012-2013 Çevre Koruma Türkçe 2
2012-2013 Toprak Koruma Türkçe 3
2012-2013 Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Türkçe 2
2012-2013 ORMANCILIKTA PROJELENDİRME Türkçe 2
2012-2013 ORMANCILIK UYGULAMALARI-I Türkçe 4
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Sulak Alanlar Türkçe 2
2015-2016 HAVZA AMENAJMANI Türkçe 2
2015-2016 SULAK ALANLAR Türkçe 2
2014-2015 sulak alanlar Türkçe 2
2014-2015 havza amenajmanı Türkçe 2
2012-2013 Sulak Alanlar Türkçe 2

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu, , , 2007, 2008
 2. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Yönetimi Anabilim Dalı, 2009,

Kitaplar

 1. Uluslararası, Araştırma (tez Hariç) Kitabı, Status And Protection Of Globally Threatened Species İn The Caucasus, Bölüm(ler), Diker Halim,diker Ebru,özalp Mehmet,avcıoğlu Başak,kalem Sedat, Gürcistan, Tiflis, Contour Ltd., İngilizce, 2009

Makaleler

 1. Ulusal, Hakemli, Fırtına Havzası’nın Yukarı Bölümlerinde Yürütülen Yaylacılık Faaliyetlerinin Zamansal Değişiminin İrdelenmesi Ve Bazı Çevresel Sorunların Tespiti, Tr Dizin, Özalp Mehmet,sütlü Ercan, Açü Orman Fakültesi Dergisi, 2011, 12, 2, Türkçe
 2. Ulusal, Hakemli, Büyük Baraj Projeleri Ve Bağlantılı Yol İnşaatları Sonucunda Çoruh Nehri Havzasında Oluşan Arazi Kayıplarının Ve Tahribatlarının Belirlenmesi, Ulakbim, Yıldırımer Saim,özalp Mehmet,erdoğan Yüksel Esin, Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 16, 1, Türkçe
 3. Uluslararası, Hakemli, Production Of Landslide Susceptibility Map Using Bayesian Probability Model, Dblp, Akıncı Halil,yavuz Özalp Ayşe,özalp Mehmet,temuçin Kılıçer Sebahat,kılıçoğlu Cem,everan Emre, İnternational Journal Of 3d İnformation Modelling, 2015, 42, 2, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Z Olmez A Gokturk And M Ozalp 2006 Determining Growth Of Caper Capparis Ovata Desf Plantations With Eleven Different Provenances On An Erosion Control Area İn Turkey, Ascı, Cabı, Ölmez Zafer,göktürk Aşkın,özalp Mehmet, Pakistan Journal Of Biological Sciences, 2006, , 9(5), İngilizce
 5. Uluslararası, Hakemli, Physical And Chemical Properties Of Recently Deposited Sediments İn The Reservoir Of The Borcka Dam İn Artvin Turkey, Scı-expanded, Turgut Bülent,özalp Mehmet,bahtiyar Köse, Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 2015, 39, , İngilizce
 6. Ulusal, Hakemli, Hidro Elektrik Santral Yapımları Ve Oluşturduğu Doğa Tahribatı Üzerine Yasal Ve Ekolojik Değerlendirmeler, Arts And Humanities Full Text, Proquest Modernlanguage Association International Bibliography, Jstor, Kurdoğlu Oğuz,turgut Bülent,özalp Mehmet, Türkbilim, 2013, 2, 13, Türkçe
 7. Ulusal, Hakemli, Investıgatıng Impacts Of Large Dams On Agrıcultural Lands And Determınıng Alternatıve Arable Areas Usıng Gıs And Ahp In Artvın, Turkey, Tr Dizin, Akıncı Halil,yavuz Özalp Ayşe,özalp Mehmet, Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Veteknoloji Dergisi, 2017, 5, 1, İngilizce
 8. Uluslararası, Hakemli, Subdividing Mountainous Large Watersheds İnto Smaller Hydrologic Units To Predict Their Soil Loss And Sediment Yield Amounts Using Geowepp Model, Scı-expanded, Özalp Mehmet,erdoğan Yüksel Esin,yıldırımer Saim, Polish Journal Of Environmental Sciences, , , , İngilizce
 9. Ulusal, Hakemli, Artvin İn Şavşat İlçesinde Yetiştirilen Korunga Onobrychis Sativa Scop Yem Bitkisinin Verimi Ve Kalitesi Üzerine Yükseltinin Ve Bazı Toprak Özelliklerinin Etkisi, Agrıcola; Crossref ; Proquest; Ojs; Cab Abstract; Fao Agrıs/carıs; Ebscohost; Ulrıch’s Periodical Directory; Arastirmax; Newjour; Ulakbim-tübitak, Temel Osman,özalp Mehmet, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 2016, 31, (2016), Türkçe
 10. Ulusal, Hakemli, Srtm Ve Topografik Harita Verilerini Kullanarak Archydro Modülünün Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanması, Journalseek; Open Academic Journals Index (oajı); Researchbib; Rootındexing; Scilit; Scientific Indexing Services; Science Library Index; Scientific World Index, Yıldırımer Saim,özalp Mehmet,erdoğan Yüksel Esin, Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, 2016, 2, 2, Türkçe
 11. Uluslararası, Hakemli, Above Ground Productivity And Litter Decomposition İn A Tidal Freshwater Forested Wetland On Bull Island Sc Usa, Scı-expanded, Özalp Mehmet,conner William H,lockaby Graeme B, Forest Ecology And Management, 2007, 245, 1-3, İngilizce
 12. Uluslararası, Hakemli, Using A Geospatial Interface (geowepp) To Predict Soil Loss, Runoff And Sediment Yield Of Kokolet Creek Watershed, Escı: Emerging Sources Citation Index, Erdoğan Yüksel Esin,özalp Mehmet,yıldırımer Saim, International Journal Of Ecosystems And Ecology Sciences, 2016, 6, 3, İngilizce
 13. Ulusal, Hakemli, Investigating The Effects Of Elevation Changes On Vegetation Structure And Soil Properties For The Pasturelands Above Forest Line, Cab Direct, Bilgin Fuat,özalp Mehmet, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016, 17, 2, Türkçe
 14. Uluslararası, Hakemli, Responses Of Some Soıl Propertıes To 14th Yearafforestatıon Efforts In The Semı Arıdgrasslands Of Ankara Turkey, Scı-expanded, Özalp Mehmet,cavdar Gokhan, Fresenius Environmental Bulletin, 2016, 25, 11, İngilizce
 15. Uluslararası, Hakemli, Soıl Property Changes After Conversıon From Forest To Pasture In Mount Sacınka Artvın Turkey, Scı, Özalp Mehmet,erdoğan Yüksel Esin,yüksek Turan, Land Degradation & Development, 2016, 27, , İngilizce

Öğrenim

 1. Clemson University, , , 1998 - 2003
 2. Mississippi State University, , , 1995 - 1997
 3. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 1989 - 1993

Projeler

 1. Ulusal, Devam Ediyor, Madencilik Faaliyetleri İle Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Murgul Deresi Havzasının Su Kalitesi Ve Rejimi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Ve Bu Parametrelerin Swat Ve Cbs Teknikleri Kullanılarak Modellenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.06.2015 -
 2. Ulusal, Devam Ediyor, Geowepp Arayüzü Kullanılarak Deviskel Deresi Havzasında Yüzeysel Akış, Toprak Kaybı Ve Sediment Veriminin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 27.06.2016 -
 3. Ulusal, Devam Ediyor, Fabrika Ve Hatila Havzalarının Su Kalitesi İle Sediment Verimine Ait Mevcut Ve Simulasyon Değerlerinin Belirlenmesi Ve Farklı Arazi Kullanım Senaryolarına Bağlı Olarak Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 27.06.2016 -
 4. Ulusal, Tamamlandı, Borçka Barajı Rezervuarında Biriken Sedimentlerin Zamansal Ve Yersel Değişiminin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.01.2013 - 22.02.2017
 5. Ulusal, Tamamlandı, Artvin İlinin Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi Proje No 2012 F40 02 31, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.06.2012 - 30.12.2014
 6. Ulusal, Tamamlandı, Hatila Ve Fabrika Deresi Havzalarında Meydana Gelen Toprak Kaybı Ve Sediment Veriminin Wepp Erozyon Tahmin Modeli Ve Cbs Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 20.06.2011 - 14.07.2015
 7. Ulusal, Tamamlandı, Artvin Pamukçular Yöresinde Kapari Capparis Ovata Desf Ve Korunganın Onobrychis Viciifolia Scop Toprak Koruma Yeteneklerinin Karşılaştırılması, Tübitak Projesi, Araştırmacı, 01.06.2005 - 01.06.2009

Sertifikalar

 1. Ulusal, Kurs, Taşkın Modelleme Kursu
 2. Uluslararası, Çalıştay, Scientific And Technological Cooperation İn The Field Of Plant Diversity And Biotechnology Between Turkey And Germany
 3. Ulusal, Çalıştay, Havza Amenajmanı Çalıştayı
 4. Ulusal, Çalıştay, Doğal Kaynaklar Ve Toplum
 5. Ulusal, Kurs, Likapa Yetiştiriciliği
 6. Ulusal, Sertifika, Netcadkampüs

Tez Danışmanlıkları

 1. Yurt İçi, Türkiye, Artvin-saçinka Yöresindeki Orman Ve Otlak Arazilerinde Bazı Toprak Özelliklerinin Yükselti Ve Derinlik Kademelerine Göre Değişiminin İrdelenmesi, Tamamlandı, Esin, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009
 2. Yurt İçi, Türkiye, Fırtına Havzası'nda Yaylaların Ve Yaylacılığın Zaman İçerisindeki Değişimi Ve Ortaya Çıkan Bazı Çevresel Sorunlar, Tamamlandı, Ercan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009
 3. Yurt İçi, Türkiye, Artvin Şavşat Yöresinde Korunga (onobrychis Sativa Scop.) Yem Verimi Ve Kalitesinin Yükseltiye Göre Değişimi, Tamamlandı, Osman, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
 4. Yurt İçi, Türkiye, Artvin Ardanuç-aydın Köyü Yaylası Mera Vejetasyonu İle Bazı Toprak Özelliklerinin Yükseltiye Göre Değişiminin İrdelenmesi, Tamamlandı, Fuat, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
 5. Yurt İçi, Türkiye, Borçka Ve Deriner Barajlarının Çoruh Havzasında Neden Olduğu Arazi Kullanım Değişiminin Ve Arazi Tahribatının İrdelenmesi, Tamamlandı, Erdal, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
 6. Yurt İçi, Türkiye, Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerinin Artvin'deki Orman Ekosistemlerinde Neden Olduğu Arazi Kullanım Değişiminin Ve Arazi Tahribatının Belirlenmesi, Tamamlandı, Hakan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
 7. Yurt İçi, Türkiye, Baraj Ve Yol İnşası Nedeniyle Tahrip Edilen Alanlarda Yapılan Erozyon Kontrol Çalışmalarının Toprak Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi, Tamamlandı, Ferit, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011
 8. Yurt İçi, Türkiye, Yarı Kurak Alanlarda Gerçekleştirilen Ağaçlandırma Çalışmalarının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi: Polatlı (sarıoba) Örneği, Tamamlandı, Gökhan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011
 9. Yurt İçi, Türkiye, Çoruh Nehri Üzerinde Tamamlanan, İnşası Devam Eden Ve Planlanan Büyük Barajların Neden Olduğu Ve Olacağı Arazi Kullanım Değişimlerinin Belirlenmesi, Tamamlandı, Saim, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013
 10. Yurt İçi, Türkiye, Borçka Barajı Yağış Havzası'nda Meydana Gelen Toprak Erozyonu Ve Sediment Veriminin Wepp Erozyon Tahmin Modeli Ve Cbs Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi, Tamamlandı, Esin, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015
 11. Yurt İçi, Türkiye, Artvin'in Godrahav Deresi Havzası'ndaki Orman Yollarından Meydana Gelen Toprak Erozyonunun Wepp-road Modeli Kullanılarak Belirlenmesi, Tamamlandı, Sercan, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015

Üyelikler

 1. Orman Mühendisleri Odası, Üye, 2008 -
 2. Türkiye Ormancılar Derneği, Üye, 2006 -
 3. Yeşil Artvin Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2005 -