× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Mehmet KÜÇÜK

Yardımcı Doçent Dr. Mehmet KÜÇÜK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 4115
E-Posta mkck61@hotmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Toprak İlmi Ve Ekolojisi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2013 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Toprak İlmi Ve Ekolojisi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2003 - 2013

Bildiriler

 1. Uluslararası, Özet Bildiri, Effects On Soil Fertility Of Forest Rehabilitation Black Alder Use, Küçük Mehmet,güner Sinan,göktürk Aşkın, International Conference Of Ecosystems (ıce2016), Tiran, Arnavutluk
 2. Uluslararası, Özet Bildiri, Litter Decomposition İn Burned Corsican Pine Stands, Küçük Mehmet,sağlam Bülent,dinç Musa,duman Ahmet, Internatıonal Forest Fıre Conferance In Black Sea Regıon, ,
 3. Uluslararası, Özet Bildiri, The Investigation Of Forest Fire On Soil Respiration, Sağlam Bülent,küçük Mehmet,gözler Mustafa,tüfekçioğlu Aydın,dinç Musa, Internatıonal Forest Fıre Conference In Black Sea Regıon, Kastamonu, Türkiye
 4. Uluslararası, Özet Bildiri, Nitrogen Mineralization İn Burned Corsican Pine Stands, Küçük Mehmet,tüfekçioğlu Aydın,sağlam Bülent,dinç Musa,taşdemir Dilek, Internatıonal Forest Fıre Conference In Black Sea Region, ,
 5. Uluslararası, Özet Bildiri, Importance Of Alder Alnus Glutinosa Subsp Barbata C A M E Y Y A Ltj For Forest Rehabılıtatıon A N D Its Use To Support Forest Productıvıty, Güner Sinan,küçük Mehmet,göktürk Aşkın, Internatıonal Scıentıfıc Forum“on Rehabılıtatıon And Restoratıon Degraded Forests, Astana, Kazakistan
 6. Uluslararası, Özet Bildiri, Restoratıon Of Sıtes Affected From Asıt Raınıng Inturkey, Tüfekçioğlu Aydın,güner Sinan,küçük Mehmet, Internatıonal Scıentıfıc Forum“on Rehabılıtatıon And Restoratıon Degraded Forests, Astana, Kazakistan
 7. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Evaluation Of Artvin Murgul Black Locust Plantations İn Terms Of Biomass Production Carbon Storage Soil Quality Improvement And Erosion Control Compared To Adjacentgrassland Areas, Tüfekçioğlu Aydın,güner Sinan,küçük Mehmet,tüfekçioğlu Mustafa,duman Ahmet,dinç Musa, International Conference Of New Frontiers İn Environmental And Water Management, Kavala, Yunanistan
 8. Uluslararası, Özet Bildiri, Short Term Effects Of Forest Rehabilitation Activities On Soil Respiration And Microbial Respiration, Güner Sinan,küçük Mehmet,göktürk Aşkın,duman Ahmet, International Forest Syposium, Kastamonu, Türkiye
 9. Uluslararası, Özet Bildiri, Determination Of Mineralization İn Semiarid Areas Sample Of Yusufeli, Küçük Mehmet,ekinci Sinem,duman Ahmet, International Forets Symposium, Kastamonu, Türkiye
 10. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Investigation Of Forest Areas İn Subalpine Zone Towards Alpine Zone By Effect Of Cilmate Change, Açıkgöz Harşıt Canan,tüfekçioğlu Aydın,küçük Mehmet,dinç Musa, International Forestry Symposium, Kastamonu, Türkiye
 11. Uluslararası, Özet Bildiri, Effects Of Land Use Dıfferences On Nıtrogen Mıneralızatıon And Soılfertılıty In Rıze, Küçük Mehmet, 1st Internatıonal Black Sea Congress On Envıronmental Scıences(ıbcess), Giresun, Türkiye
 12. Uluslararası, Özet Bildiri, Effects Of Afforestatıon Actıvıtıes In The Mınıng Area On Soıl Physıcal And Chemıcal Propertıes Artvın Murgul Example, Küçük Mehmet,duman Ahmet, 1st Internatıonal Black Sea Congress On Envıronmental Scıences(ıbcess), Giresun,
 13. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Saf Ve Karışık Sarıçam Meşcerelerinde Kalın Kök Kütlesi Miktarı Ve Bunu Etkileyen Etmenler, Tüfekçioğlu Aydın,küçük Mehmet,kırış Kamil,zengin Onur, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye
 14. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Saf Sarıçam Meşcerelerinde Kök Kütlesi Kök Üretimi Ve Kök Karbon Depolama Miktarlarının Yaş Sınıflarına Göre Değişimi, Tüfekçioğlu Aydın,küçük Mehmet, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye
 15. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Effects Of Aspect And Slope Position On Decomposition Of Picea Orientalis Needle Litter Grown İn Artvin Region, Sarıyıldız Temel,tüfekçioğlu Aydın,küçük Mehmet, International Soil Congress (ısc) Onnatural Resource Management For Sustainable Development, Erzurum,

Deneyimler

 1. Kafkas Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2003 - 2007
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2007 -

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 Toprak Kimyası Türkçe 3
2014-2015 Toprak Ekolojisi Türkçe 3
2014-2015 Gübreleme Teknigi Ve bitki Beslenmesi Türkçe 3
2013-2014 Toprak Ekolojisi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 Uygulamalı Ekoloji Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 Genel Ekoloji Türkçe 3
2014-2015 Peyzaj Ekolojisi Türkçe 3
2014-2015 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 EKOLOJİ Türkçe 4
2013-2014 Ekoloji Türkçe 4
2013-2014 Orman Ekolojisi Türkçe 3

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Kastamonu, , 2016

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, , Artvin Çoruh Üniversitesi, Ormancılık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, , , 2014,

Makaleler

 1. Ulusal, Hakemli, Murgul Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış Ve Sedimenttaşınmasını Önlemedeki Etkileri Ve Bunun Su Yönetimi Kuraklıkilişkileri Bakımından İrdelenmesi, Tr Dizin, Tüfekçioğlu Aydın,güner Sinan,duman Ahmet,küçük Mehmet, Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, 2016, 2, 1, Türkçe
 2. Uluslararası, Hakemli, The Effects Of Different Logging Techniques On Thephysical And Chemical Characteristics Of Forest Soil, Scı-expanded, Eroğlu Habip,sarıyıldız Temel,küçük Mehmet,sancal Erhan, Baltıc Forestry, 2016, 22, 2(42), İngilizce
 3. Uluslararası, Hakemli, Influence Of Land Use Type On Soıl Respıratıonrates In Artvın Turkey, Scı-expanded, Ünver Mehmet Cüneyt,küçük Mehmet,tüfekçioğlu Aydın, Oxıdatıon Communıcatıons, 2016, 39, I-ıı, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Temperature Influence On N Mineralisation Potential İn Different Land Uses İn Artvin Turkey, Scı-expanded, Ünver Mehmet Cüneyt,küçük Mehmet,tüfekçioğlu Aydın, Journal Of Environmental Protection And Ecology, 2014, , 15, İngilizce
 5. Uluslararası, Hakemli, Effects Of Tree Species And Topography On Soil Chemistry Litter Quality And Decomposition İn Northeast Turkey, Scı-expanded, Sarıyıldız Temel,anderson Jm,küçük Mehmet, Soil Biology And Biochemistry, 2005, , , İngilizce
 6. Uluslararası, Hakemli, Farklı Bitki Örtüsü Altındaki Topraklarda Mineralleşme Potansiyeli Artvin Genya Dağı Yöresi Türkiye, Scı-expanded, Ünver Mehmet Cüneyt,tüfekçioğlu Aydın,küçük Mehmet, Ekoloji, 2012, , , İngilizce
 7. Uluslararası, Hakemli, Root Biomass And Carbon Storage İn Oriental Spruce And Beech Stands İn Artvin Turkey Journal Of Environmental Biology, Scı-expanded, Tüfekçioğlu Aydın,güner Sinan,küçük Mehmet, Journal Of Environmental Biology, 2004, , 25, İngilizce
 8. Uluslararası, Hakemli, Effects Of Ips Typographus L Damage On Litter Quality And Decomposition Rates Of Oriental Spruce Picea Orientalis L Link İn Hatila Valley National Park Turkey, Scı-expanded, Sarıyıldız Temel,akkuzu Erol,küçük Mehmet,duman Ahmet,aksu Yaşar, European Journal Of Forest Research, 2008, , 127, İngilizce
 9. Ulusal, Hakemli, Artvin Genya Dağı Bölgesinde Saf Doğu Ladini Picea Orientalis Link Meşcerelerinin Verimliliği İle Bazı Edafik Ve Fizyografik Faktörler Arasındaki İlişkiler, Endekste Taranmıyor, Günlü Alkan,yılmaz Murat,altun Lokman,ercanlı İlker,küçük Mehmet, Sdü Orman Fakültesi Dergisi, 2006, , 1, Türkçe
 10. Ulusal, Hakemli, Fagus Orientalis Lipsky Ve Ladin Picea Orientalis L Ölü Örtülerinin Ayrışma Oranları Üzerinde Orman Gülünün Rhododendron Ponticum L Etkisi, Endekste Taranmıyor, Sarıyıldız Temel,küçük Mehmet, "g.ü. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 2005, , 5, Türkçe
 11. Uluslararası, Hakemli, Influence Of Fire On Belowground Root Biomass And Soil Respiration Dynamics In Young Brutian Pine Pinus Brutia Stands In North Western Turkey, Scı-expanded, Tüfekçioğlu Aydın,tuncay Bilmiş,sağlam Bülent,küçük Mehmet,altun Lokman,yılmaz Murat,bilgili Ertuğrul, Forest Ecology And Management, 2006, , , İngilizce
 12. Uluslararası, Hakemli, Influence Of Fire On Root Biomass Dynamics And Soil Respiration Rates İn Young Corsican Pine Pinus Nigra Stands İn Turkey, Scı-expanded, Tüfekçioğlu Aydın,küçük Mehmet,sağlam Bülent,bilgili Ertuğrul,küçük Ömer,altun Lokman, Forest Ecology And Management, 2006, 234, , İngilizce
 13. Ulusal, Hakemli, Doğu Ladini Meşcerelerinde Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Orman Toprağının Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri, Alan, Eroğlu Habip,sarıyıldız Temel,küçük Mehmet,sancal Erhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2010, , , Türkçe
 14. Uluslararası, Hakemli, Litter Mass Loss Rates İn Deciduous And Coniferous Trees İn Artvin Northeast Turkey Relationships With Litterquality Microclimate And Soil Characteristics Turk J Agric For, Scı-expanded, Sarıyıldız Temel,küçük Mehmet, Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 2008, , 32, İngilizce
 15. Uluslararası, Hakemli, Soil Respiration İn Young And Old Oriental Spruce Stands And İn Adjacent Grasslands İn Artvin Türkiye Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, Scı-expanded, Tüfekçioğlu Aydın,küçük Mehmet, Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 2004, , 28, İngilizce
 16. Uluslararası, Hakemli, Soil Properties And Root Biomass Responses To Prescribed Burning İnyoung Corsican Pine Pinus Nigra Arn Stands, Scı-expanded, Tüfekçioğlu Aydın,küçük Mehmet,sağlam Bülent,bilgili Ertuğrul,altun Lokman, Journal Of Envıronmental Bıology, 2010, 31, 3, İngilizce
 17. Uluslararası, Hakemli, Soil Respiration And Root Biomass Responses To Burning İn Calabrian Pine Pinus Brutia Stands İn Edirne Turkey, Scı-expanded, Tüfekçioğlu Aydın,küçük Mehmet,bilmiş Tuncay,altun Lokman,yılmaz Murat, Journal Of Envıronmental Bıology, 2010, 31, 1-2, İngilizce
 18. Uluslararası, Hakemli, Land Use Type And Slope Position Effects On Soil Respiration İn Black Locust Plantations İn Artvin Turkey African Journal Of Agricultural Research, Scı-expanded, Güner Sinan,tüfekçioğlu Aydın,gülenay Serkan,küçük Mehmet, African Journal Of Agricultural Research, 2010, , 5, İngilizce
 19. Uluslararası, Hakemli, Soil Respiration İn Apple Orchards Poplar Plantations And Adjacent Grasslands İn Seyitler Area Artvin Turkey Journal Of Environmental Biology, Sscı, Tüfekçioğlu Aydın,özbayram Ali Kemal,küçük Mehmet, Journal Of Environmental Biology, 2009, , 30, İngilizce
 20. Uluslararası, Hakemli, Influence Of Slope Position Stand Type And Rhododendron Rhododendron Ponticum On Litter Decomposition Rates Of Oriental Beech Fagus Orientalis Lipsky And Spruce Picea Orientalis L Link Eur J Forest Res, Scı-expanded, Sarıyıldız Temel,küçük Mehmet, European Journal Of Forest Research, 2009, , 128, İngilizce
 21. Uluslararası, Hakemli, Ips Typographus L And Thanasimus Formicarius L Populations İnfluenced By Aspect And Slope Position İn Artvin Hatila Valley National Park Turkey African Journal Of Biotechnology, Scı-expanded, Akkuzu Erol,sarıyıldız Temel,küçük Mehmet,duman Ahmet, African Journal Of Biotechnology, 2009, , 8, İngilizce
 22. Uluslararası, Hakemli, Comparison Of Decomposition Rates Of Beech Fagus Orientalis Lispsky And Spruce Picea Orientalis L Link Litter İn Pure And Mixed Stands Of Both Species İn Artvin Turkey Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, Sscı, Sarıyıldız Temel,tüfekçioğlu Aydın,küçük Mehmet, Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 2005, , 29, İngilizce
 23. Uluslararası, Hakemli, Effect Of Different Land Use On Soil Respiration İn Winter Egyptian J Exp Biol Bot, Endekste Taranmıyor, Ünver Mehmet Cüneyt,küçük Mehmet,tüfekçioğlu Aydın,doğan Yunus, Egyptian J. Exp. Biol. (bot.), 2010, , 6, İngilizce

Ödüller

 1. Yayın Teşvik Ödülü, Türkiye, Tübitak, 2009,
 2. Yayın Teşvik Ödülü, Türkiye, Tübitak, 2010,
 3. Yayın Teşvik Ödülü, Türkiye, Tübitak, 2014,

Öğrenim

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008 - 2013
 2. Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, , 2004 - 2006

Projeler

 1. Ulusal, Devam Ediyor, Sakallı Kızılağaç Alnus Glutinosa Subsp Barbata C A Mey Yalt Desteği İle Doğu Kayını Fagus Orientalis Lipsky Ormanlarında Verimliliğin Artırılması, Tübitak Projesi, Araştırmacı, 01.12.2014 -
 2. Ulusal, Devam Ediyor, Yaşlı Karaçam Meşcerelerinde Farklı Şiddetlerdeki Örtü Yangınlarının Erozyon Toprak Solunumu Azot Mineralizasyonu Ve Mikrobiyal Biyokütle İle Diğer Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Tübitak Projesi, Araştırmacı, 01.04.2014 -
 3. Ulusal, Tamamlandı, Farklı Eğim Gruplarında Ve Farklı Bakılardaki Meşe Meşcerelerinde Ve Bitişiğindeki Çayırlık Alanlarda Azot Mineralizasyonu Toprak Solunumu Toprak Altı Biyokütle Ve Toprağın Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.07.2012 - 14.12.2016
 4. Ulusal, Tamamlandı, Artvin İli Arhavi İlçesi Fındık Kivi Ve Çay Bahçelerinin Topraklarında Azot Mineralleşmesinininkübasyon Yöntemi İle Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 27.05.2015 - 27.05.2015
 5. , Devam Ediyor, Karışık Meşcerelerde Ağaçların Konumsal Dağılımlarının Silvikültürel Açıdan Değerlendirilmesi, Diğer, Araştırmacı, -
 6. Ulusal, Tamamlandı, Artvin Yöresi Doğu Ladini Picea Orientalis L Link Ormanlarının Ips Typographus L Saldırısına Maruz Kalmasında Ağaçların Fizyolojik Durumu Yetişme Ortamı Ve Meşcere Silvikültürel Özelliklerinin Etkisi, Tübitak Projesi, Araştırmacı, 02.04.2006 - 02.04.2009
 7. Ulusal, Tamamlandı, Karadeniz Bölgesi Saf Ve Karışık Sarıçam Pinus Slyvestris L Meşcereleri İçin Mekanistik Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi Biyokütle Ve Karbon Depolama Miktarlarının Belirlenmesi, Tübitak Projesi, Araştırmacı, -
 8. Ulusal, Tamamlandı, Artvin Yöresi Ormanlarında Gerçekleştirilen Bölmeden Çıkarma Ve Yol Yapımı Çalışmalarından Kaynaklanan Zararların Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, Tübitak Projesi, Araştırmacı, -
 9. , Devam Ediyor, Artvin Kafkasör Mevkiindeki Doğu Ladini Meşcerelerinde Uygulanan Büyük Alan Siper İşletmesi Basi Ve Büyük Alan Tıraşlama İşletmelerinin Bati Bitkisel Çeşitlilik Bazı Toprak Özellikleri Karbon Depolama Ve Biyokütle Üzerine Etkileri, Diğer, Araştırmacı, -

Tez Danışmanlıkları

 1. Yurt İçi, Türkiye, Yarıkurak Alanlarda Azot Mineralizasyonunun Belirlenmesi (yusufeli Örneği), Tamamlandı, Sinem, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016
 2. Yurt İçi, Türkiye, Yangın Görmüş Kızılçam Meşcerelerinde Azot Mineralleşme potansiyelinin Belirlenmesi, Tamamlandı, Ünal, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016
 3. Yurt İçi, Türkiye, Dikimle Oluşturulmuş Kayın, Kızılağaç Ve Kayın-kızılağaç sahalarında Azot Mineralleşme Potansiyelinin Belirlenmesi, Tamamlandı, Filiz, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016