× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Kürşat KURTULGAN

Yardımcı Doçent Dr. Kürşat KURTULGAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 1000
E-Posta
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, , , Yardımcı Doçent, 2015 -
 2. Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, Yerel Yönetimler Pr., Yardımcı Doçent, 2013 - 2015
 3. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 1999 - 2013

Bildiriler

 1. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bozkır A İskan Edilen Balkan Muhacirleri, Kurtulgan Kürşat, Uluslararası Smepozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır (06-08 Mayıs 2016), Konya, Türkiye
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Kutü L Ammare Esiri İngiliz Yüzbaşı Mousley İn Kastamonu Esaret Günleri, Efe Aydın,kurtulgan Kürşat, Unutulan Zafer: Kutü'l-ammare, 100'üncü Yılında Yeniden Anlamak Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
 3. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Konya Merkeze Yerleştirilen Yugoslavya Muhacirleri, Kurtulgan Kürşat, Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi, Saraybosna, Bosna Hersek
 4. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Mübadele Ve Sille, Kurtulgan Kürşat, I. Ulusal Sille Sempozyumu, Konya, Türkiye
 5. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Ahmet Tevfik S Observations Regarding The Reflections Of Populations Exchange İn Greece, Kurtulgan Kürşat, Iv. Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi, Kahire, Mısır

Deneyimler

 1. Selçuk Üniversitesi, Arş. Gör., Kamu, 1999 - 2012
 2. Milli Eğitim Bakanlığı Mızraklı Atatürk İlöğretim Okulu, Öğretmen, Kamu, 1999 - 1999

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 1
2015-2016 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metodolojisi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 Bitirme Çalışması Türkçe 6
2015-2016 Türkiye Ve Kafkaslar Türkçe 2
2015-2016 Yakınçağ Osmanlı Tarihi Metinleri Türkçe 4
2015-2016 Çağdaş İslam Tarihi Türkçe 2
2015-2016 Osmanlıca Tarihi Metinleri Türkçe 4
2015-2016 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Türkçe 4
2015-2016 Türk Demokrasi Tarihi Türkçe 2
2014-2015 Türk Kültür Tarihi Türkçe 2
2014-2015 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
2014-2015 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 2
2014-2015 Atatürk İlkeleri Ve İnk. Tarihi Türkçe 2
2014-2015 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3
2014-2015 Sosyal Bilgiler Öğretimi Türkçe 3
2014-2015 Okul Deneyimi Türkçe 1
2014-2015 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
2014-2015 Öğretim Teknolojileri ve Matreyal Tasarımı Türkçe 4
2013-2014 Uygarlık Tarihi Türkçe 2
2013-2014 Atatürk İlkeleri Ve İnk. Tarihi Türkçe 2
2013-2014 Türk Kültür Tarihi Türkçe 2
2013-2014 Okul Deneyimi Türkçe 1
2013-2014 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
2013-2014 Sosyal Bilgiler Öğretimi Türkçe 3
2013-2014 Hayat Bilgisi Öğretimi Türkçe 3

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Bildiri Kitabı, Ines 1st International Academic Research Congress, Türkçe, Türkiye, Antalya, , 2016

Kitaplar

 1. Ulusal, Ansiklopedi Maddesi, Karatay Tarih Kültür Sanat, Bölüm(ler), Kurtulgan Kürşat, Türkiye, Konya, Karatay Belediyesi Kültür Yayınları, Türkçe, 2012
 2. Ulusal, , Balkan Muhacirlerinin Konya Vilayetine İskânı 1923 1933, , Kurtulgan Kürşat, , , Çizgi Kitabevi, Türkçe, 2010

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Arşiv Belgeleri Işığında Konya Vilayeti Hapishanelerine Bir Bakış 1910 1922, Ebsco, Mla, Asos Index, Tübitak Ulakbim, Kurtulgan Kürşat, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2016, , 39, Türkçe
 2. Ulusal, Hakemli, Milli Mücadele Dönemi Nde Azınlıkların Nüfus Hareketleri, Asos, Kurtulgan Kürşat, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010, , 30, Türkçe
 3. Uluslararası, Hakemli, Konya Ya İskân Edilen Arap Mülteciler, Tubita-ulakbim, Ebsco, Asos, Ceeol, Doaj, Kurtulgan Kürşat, Gazi Üniversitesi Gazi Akademik Bakış Dergisi, 2012, 5, 10, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Cumhuriyet İn İlk Yıllarında Ereğli Ye İskân Edilen Balkan Muhacirleri, Mla, İsam, Ebscohost, Proquest, Kurtulgan Kürşat, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2011, , 11, İngilizce
 5. Ulusal, Hakemli, Dokuzuncu İskân Mıntıkası Ve Kadro Cetvelleri, Asos, Mla, Ebsco, Ulakbim, Kurtulgan Kürşat, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2011, , 30, Türkçe
 6. Ulusal, Hakemli, Göç Ve Göçü Hazırlayan Tarihi Süreçte Balkanlarda Kurulan Ulus Devletlerin Müslümanlara Yönelik Baskıları, Doaj Directory Of Open Access Journal, Ebscohost, İndex Copernicus, Kurtulgan Kürşat, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, 13, 24, Türkçe
 7. Ulusal, Hakemli, İlköğretim Iı Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Öğretmen Ve Müfettiş Görüşlerinin Değerlendirilmesi Konya İlköğretim Okulları Örneğinde, Asos, Köstüklü Nuri,kurtulgan Kürşat, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010, , 29, Türkçe
 8. Ulusal, Hakemli, Küreselleşme Ulus Devlet Küreselleşme İlişkisi Ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Asos, Kurtulgan Kürşat, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, , 21-22, Türkçe

Öğrenim

 1. , , , 1999 - 2003
 2. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 1995 - 1999
 3. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (dr), 2003 - 2010