× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Kerem COŞKUN

Yardımcı Doçent Dr. Kerem COŞKUN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 2333
E-Posta keremcoskun@outlook.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2015 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2009 - 2016

Bildiriler

 1. Uluslararası, Özet Bildiri, Küresel Vatandaşlığın Sosyal Bilgiler Programına Yansımaları, Kara Cihan,coşkun Kerem,kaya İbrahim Ferat, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Anne Ve Baba Eğitim Düzeyleri İle 10 Yaş Çocuğunun Duygusal Zeka Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Coşkun Kerem, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla, Türkiye
 3. Uluslararası, Özet Bildiri, Does Emotion Recognition Empathy Skills Variate İn Age Among Turkish Primary School Children, Coşkun Kerem, World Association Of Lesson Studies International Conference, Exeter, İngiltere
 4. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Is Socio Emotional Development Correlated With Cognitive Development Among Children, Coşkun Kerem,coşkun Meral, 42nd Association For Moral Edcuation Annual Conference, Boston, Amerika Birleşik Devletleri
 5. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Farklı Mesleki Deneyime Sahip Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik İleilgili Algılamaları, Coşkun Kerem,metin Mustafa,birişçi Salih,kaleli Yılmaz Gül, International Conference On New Trends İn Education And Their Implications, ,
 6. Uluslararası, Özet Bildiri, İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumu İle Empatik Eğilim Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Çevik Ceren,öksüz Yücel,coşkun Kerem, Vıı. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ,
 7. Uluslararası, Özet Bildiri, İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyi İle Annenin Eğitim Ve Çalışma Durumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Öksüz Yücel,coşkun Kerem, Vıı. Uluslar Arası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ,
 8. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Can The Children Really Recognize Name Of The Letters, Coşkun Kerem, 37th Brtish Educational Research Association Annual Conference, Londra,
 9. Ulusal, Özet Bildiri, Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Kıyafet Uygulaması Hakkındaki Görüşleri, Coşkun Kerem, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 2013, , Türkiye

Deneyimler

 1. Adalet Bakanlığı, Memur, Diğer, 2001 - 2002
 2. Milli Eğitim Bakanlığı, Sınıf Öğretmeni, Diğer, 2002 - 2009

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Türkçe 2
2016-2017 Türkçe Öğretimi Türkçe 3
2016-2017 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Türkçe 6
2016-2017 İlkokuma Yazma Öğretimi Türkçe 3
2016-2017 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 2
2016-2017 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 1
2016-2017 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
2016-2017 Özel Öğretim Yöntemleri Türkçe 4

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Child Indicators Research, İngilizce, Hollanda, Dordrecht, Sscı, 2016
 2. Uluslararası, Dergi, Cogent Education, İngilizce, Norveç, Oslo, Escı: Emerging Sources Citation Index, 2016
 3. Uluslararası, Dergi, International Journal Of Educational Research (ıjer), İngilizce, İngiltere, Oxford, Sscı,

Kitaplar

 1. Uluslararası, Kitap Tercümesi, Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler Ve Uygulamalar, Bölüm(ler), Tokcan Halil,avaroğulları Muhammet,coşkun Kerem, Türkiye, Ankara, Anı Yayıncılık, Türkçe, 2016

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Anne Ve Baba Eğitim Düzeyleri İle 10 Yaş Çocuğunun Duygusalzeka Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*, Directory Of Research Journals Indexing, Coşkun Kerem, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017, 12, 23, İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Isı, Metin Mustafa,birişçi Salih,coşkun Kerem, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2013, 21, 4, Türkçe
 3. Uluslararası, Hakemli, Investigating High School Students Leaning Styles With Respect To Different Variables A Sample From Turkey, Scı-expanded, Kaleli Yılmaz Gül,metin Mustafa,birişçi Salih,coşkun Kerem, Energy Education Science And Technology, 2011, 3, 4, İngilizce
 4. Ulusal, Hakemli, Küresel Vatandaşlık Bilinci Üzerinde Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlerin Etki Boyutu, Acar Indekx, Topkaya Yavuz,coşkun Kerem, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, 6, 11, Türkçe
 5. Uluslararası, Hakemli, Öğretmenlik Uygulaması I Iı Derslerinin Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik Algılamaları Üzerindeki Etkisi, Ebsco, Öksüz Yücel,coşkun Kerem, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, 13, 2, İngilizce
 6. Ulusal, Hakemli, Öğretim Materyallerine Yönelik Web Sayfalarını Tasarlarken Öğretmen Adaylarının Karşılaştıkları Sorunlar, Doaj, Birişçi Salih,metin Mustafa,kaleli Yılmaz Gül,coşkun Kerem, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, 17, 1, Türkçe
 7. Uluslararası, Hakemli, Developing An Attitude Scale Towards Using İnstructional Technologies For Pre Service Teachers, Sscı, Kaleli Yılmaz Gül,metin Mustafa,birişçi Salih,coşkun Kerem, Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2012, 11, 1, İngilizce
 8. Uluslararası, Hakemli, Opinions Of Prospective Teacers Utilinig 5e Instructional Model, Scı-expanded, Metin Mustafa,coşkun Kerem,birişçi Salih,kaleli Yılmaz Gül, Energy Education, Science And Technology, 2011, 3, 4, İngilizce
 9. Ulusal, Hakemli, Teftiş Uygulamalarının Öğretmenlerde Yarattığı Stres Düzeyinin İncelenmesi, Ulakbim, Gündüz Yüksel,coşkun Kerem, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, 24, 2, Türkçe

Ödüller

 1. Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, Türkiye, Tübitak, 2011,
 2. Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, Türkiye, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2012,
 3. Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, Türkiye, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2013,
 4. Teşekkür Belgesi, Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı, 2015, Akademik Hizmet Ödülleri Ve Teşekkür Belgeleri

Öğrenim

 1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim (dr), 2011 - 2015
 2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2009 - 2011
 3. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 1998 - 2002

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Duygu Tanıma Ve Empati Testinin Geliştirilmesi Güvenirlik Çalışması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.06.2016 - 28.12.2016
 2. Ulusal, Tamamlandı, Öğrenme Kuramlarına Yönelik Özgün Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.06.2012 - 31.12.2015
 3. , Tamamlandı, İlköğretim Müfredatında Yer Alan Evrensel Değerlerin Kazanım Düzeylerinin Türkiye Samsun Ve İngiltere Lancaster Örnekleminde Karşılaştırılması, Diğer, Araştırmacı, -

Sertifikalar

 1. Ulusal, Araştırma, İlkokullarda Duygusal Okuryazarlık Eğitiminin Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyine Etkisi