× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Kazım Onur DEMİRARSLAN

Yardımcı Doçent Dr. Kazım Onur DEMİRARSLAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı
Ofis 403
Telefon 4617
E-Posta onurdemirarslan@gmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Seyitler Yerleşkesi Artvin

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2013 -

Bildiriler

 1. Uluslararası, Sözlü Bildiri, İç Hava Kalitesinin Sosyal Yaşama Etkisi, Başak İsmail Serden,demirarslan Kazım Onur,ışık Elif, 4. Uluslararası Kentsel Ve Çevresel Sorunlar Ve Politikalar Kongresi, ,
 2. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Artvin İl Merkezine Ait Kentsel Atıksu Miktar Ve Kalitesinin Projeksiyonu, Demirarslan Kazım Onur,yener İsmet, International Symposium Of Water And Wastewater Management, ,
 3. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Ormanların Su Kalitesi Niteliği Üzerindeki Etkisi, Yener İsmet,demirarslan Kazım Onur, International Symposium Of Water And Wastewater Management, ,
 4. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Kış Kentlerinde Isınma Kaynaklı Partikül Maddenin Hava Kalitesi Üzerine Etkisi Ve Doğu Anadolu Bölgesi Ağrı Ardahan Erzurum Ve Kars İlleri Örneği, Demirarslan Kazım Onur, Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, ,
 5. Uluslararası, Özet Bildiri, The Selectıon Crıterıa Of Varıous Occupatıons For The Noıse Exposure Level Determınatıon, Başak İsmail Serden,demirarslan Kazım Onur, 1st Internatıonal Black Sea Congress On Envıronmental Scıences, ,
 6. Uluslararası, Özet Bildiri, Industrialization Urbanization And Environmental Relations Kocaeli Province Case, Demirarslan Kazım Onur,demirarslan Deniz, Ekoloji 2016 Adnan Aldemir Sempozyumu, ,
 7. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Eastern Blacksea Region Of Domestic Water Capacity The Case Of Artvin, Yalçın Çelik Beste,demirarslan Kazım Onur, Imternational Conference On Civil And Environmental Engineering, ,
 8. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin İli İçme Suyu Kaynaklarının Araştırılması, Demirarslan Kazım Onur,yalçın Çelik Beste, Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi/erzurum, , Türkiye
 9. Ulusal, Özet Bildiri, Kapatılmış Maden Sahalarının Çevresel Etkilerinin İzlenmesi Artvin Kuvarshan Bakır Madeni, Konanç Mustafa Umut,asan Adem,erşen-bak Funda,özcan Melahat,demirarslan Kazım Onur, 27. Ulusal Kimya Kongresi, , Türkiye
 10. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kocaeli İli Körfez İlçesindeki Sanayi Kaynaklı Emisyonların Kent Atmosferindeki Dağılımlarının Calpuff Modeli İle Belirlenmesi, Demirarslan Kazım Onur,çetin Doğruparmak Şenay, 6. Ulusal Hava Kirliliği Ve Kontrolü Sempozyumu, , Türkiye
 11. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, The Research Of Co And Nox Emissions Revealed From Linear Sources İn Kocaeli City Körfez District By Iscst 3 And Aermod Model Programs, Demirarslan Kazım Onur,çetin Doğruparmak Şenay, International Conference On Civil And Environmental Engineering, ,
 12. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Air Quality Standards İn Associatıng Environmental Problems With Standards Samples İn Turkey And The World, Demirarslan Kazım Onur, 12th International Standardization Conference, ,
 13. Uluslararası, Poster, Hava Kalitesi Ve Değerlendirmesinde Modelleme Yaklaşımı, Demirarslan Kazım Onur, Vıı. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, ,
 14. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, General Revıew On Hazardous Waste Management, Demirarslan Kazım Onur,beste Yalçın Çelik, International Conference“applied Ecology: Problems, Innovations”, Batum, Gürcistan
 15. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Türkiye De Yapılaşmanın Bir Sonucu Olarak Yeni Yerleşim Alanlarının Çevresel Etkilerinin İncelenmesi İzmit Yahyakaptan Mahallesi Katı Atık Sorunu Örneği, Demirarslan Kazım Onur, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, , Türkiye
 16. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Endüstriyel Katı Atık Yönetimine Genel Bir Bakış, Çelik Yalçın Beste, Demirarslan Kazım Onur, 2nd Internatıonal Symposıum On Envıronment And Moralıty, ,
 17. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Global Ekolojik Sorunların İrdelenmesi, Demirarslan Kazım Onur, Çelik Yalçın Beste, 2nd Internatıonal Symposıum On Envıronment And Moralıty, ,
 18. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Artvin İlindeki Katı Atıkların Toplama Ve Taşıma Hizmeti İçin Maliyet Hesabı, Demirarslan Kazım Onur, Çelik Yalçın Beste, Quo Vadıs: Sosyal Bilimler – Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, ,
 19. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Doğu Karadeniz Bölgesinde Katı Atık Yönetimi Artvin İli Örneği, Çelik Yalçın Beste, Demirarslan Kazım Onur, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, , Türkiye
 20. Uluslararası, Poster, Çevre Sorunları Ve Çevre Ekonomisi, Çelik Yalçın Beste, Demirarslan Kazım Onur, Quo Vadıs: Sosyal Bilimler – Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, ,
 21. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, An Investıgatıon Of So2 And Pm10 Emıssıons Sourced From Resıdentıal Areas By Usıng Dıfferent Models Of Dıstrıbutıon İn Körfez Dıstrıct, Demirarslan Kazım Onur, Doğruparmak Şenay Çetin, 2nd Internatıonal Conference On Envıronmental Scıence And Technology, ,
 22. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kocaeli İli Körfez İlçesi Konut Kaynaklı Co Ve Nox Emisyon Dağılımlarının Farklı Modeller Yardımıyla Değerlendirilmesi, Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak, 10.ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, , Türkiye
 23. Ulusal, Poster, Hava Kirliliğinin Mimari Yapılar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Kazım Onur Demirarslan, Deniz Demirarslan, Hava Kirliliği Ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, , Türkiye
 24. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar Ve Geri Kazanım Açısından Mobilya Tasarımının Önemi, Deniz Demirarslan, Kazım Onur Demirarslan, I. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Mekân Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar, , Türkiye
 25. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kocaeli İli Körfez İlçesi Nde Noktasal Sanayi Kaynaklardan Meydana Gelen Kirletici Dağılımlarının Aermod Modeli Yardımıyla İncelenmesi, Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak, Aykan Karademir, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu Vıı, , Türkiye
 26. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Evaluation Of Co And Nox Distributions Occurring Point Industry Sources İn Korfez District Of Kocaeli Province With Iscst3 Model, Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak, Aykan Karademir, Internatıonal Conference On Envıronmental Scıence And Technology (ıcoest), , Türkiye
 27. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Katı Atık Depolama Alanlarının Nihai Yer Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Kirlilik Dağılım Modellerinin Birlikte Kullanımı, Kazım Onur Demirarslan, Kemal Korucu, Aykan Karademir, Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği Ve Kontrolü Sempozyumu, ,
 28. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Assessment Of The Urban Air Pollution Caused By Point Spatial And Linear Sources İn Korfez Kocaeli By Iscst 3, Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak, Aykan Karademir, Ertan Durmuşoğlu, Savaş Ayberk, Air Quality Management At Urban, Regional And Global Scales, 4th International Symposium & Iuappa Regional Conference, ,
 29. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Kocaeli İli Körfez İlçesinde Noktasal Kaynaklardan Meydana Gelen Co Ve Nox Dağılımlarının Farklı Dağılım Modelleriyle İncelenmesi, Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak, Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği Ve Kontrolü Sempozyumu, ,
 30. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Hava Kirliliği Belirlemelerinde Modelleme Yaklaşımı Ve Modelleme Aşamasında Karşılaşılabilecek Sorunlar, Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin, Savaş Ayberk, Çevre Sorunları Sempozyumu, , Türkiye
 31. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Hava Kirliliğinin İzmit Kentindeki Bina Cepheleri Üzerine Etkisi, Deniz Demirarslan, Onur Demirarslan, Uluslar Arası Ekolojik Mimarlık Ve Planlama Sempozyumu, ,
 32. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Katı Atık Değerlendirmesi Ve İç Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar, Deniz Demirarslan, Kazım Onur Demirarslan, Uluslararası Ekolojik Mimarlık Ve Planlama Sempozyumu, ,

Deneyimler

 1. Akademik Mühendislik İnş.kim.san.ltd.şti, Proje Mühendisi, Diğer, 2008 - 2013

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Katı Atıklar Türkçe 2
2016-2017 Teknik Resim Türkçe 3
2016-2017 Su Temini Türkçe 3
2016-2017 Çevre Bilimi Türkçe 3
2016-2017 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 3
2016-2017 Atıksu Uzaklaştırma Türkçe 3
2016-2017 Hava Kirliliği Türkçe 3
2016-2017 Çevresel Etki değerlendirme Türkçe 3
2016-2017 Tesis Tasarımı Türkçe 2
2016-2017 Kimyasallar ve Tehlikeleri Türkçe 2
2016-2017 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Türkçe 2
2016-2017 Bitirme Çalışması Türkçe 4
2015-2016 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 3
2015-2016 Hava Kirliliği Türkçe 3
2015-2016 Su Temini Türkçe 3
2014-2015 Teknik Resim Türkçe 3
2014-2015 Malzeme Bilgisi Türkçe 2
2014-2015 Kimyasallar ve Tehlikeleri Türkçe 2
2014-2015 Mühendislik Ekonomisi Türkçe 2
2013-2014 TEKNİK RESİM Türkçe 3
2013-2014 MALZEME BİLGİSİ Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 Çevre Bilimi Türkçe 3
2013-2014 DUMAN DAĞILIM MODELLEMESİ Türkçe 2

Editörlükler

 1. Ulusal, Dergi, Yrd. Editör, Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, , Türkçe, 2015

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Enstitü Müdür Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, , , 2016,
 2. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Bşk., Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Pr., 2014,
 3. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2013,

Makaleler

 1. Ulusal, Hakemli, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Partikül Madde Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi, Directory Of Research Journals Indexing (drjı), Journalseek, Open Access Library (oalib), Open Academic Journals Index (oajı), Researchbib, Rootındexing, Scilit, Scientific Indexing Services, Science Library Index Ve Scientific World Index, Demirarslan Kazım Onur,akıncı Halil, Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, 2016, 2, 1, Türkçe
 2. Ulusal, Hakemli, Doğu Karadeniz Bölgesinde Kükürtdioksit (so2) Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi, Directory Of Research Journals Indexing (drjı), Journalseek, Open Access Library (oalib), Open Academic Journals Index (oajı), Researchbib, Rootındexing, Scilit, Scientific Indexing Services, Science Library Index Ve Scientific World Index, Demirarslan Kazım Onur,akıncı Halil, Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, 2016, 2, 2, Türkçe
 3. Ulusal, Hakemli, Kömür Madenci̇li̇ği̇ Kaynaklı Hava Ki̇rli̇li̇ği̇: Parti̇kül Madde Ve Metan Emi̇syonları Üzeri̇ne Li̇teratür Araştırması, Endekste Taranmıyor, Demirarslan Kazım Onur,kaya Ali, Bilimsel Madencilik Dergisi, 2017, 55, 1, Türkçe
 4. Uluslararası, Hakemli, Evaluation Of Three Pollutant Dispersion Models For The Environmental Assessment Of A District İn Kocaeli, Turkey, Scı-expanded, Demirarslan Kazım Onur,çetin Doğruparmak Şenay,karademir Aykan, Global Nest Journal, 2017, 19, , İngilizce
 5. Ulusal, Hakemli, Kentsel Gelişmenin Hava Kalitesi Üzerine Etkileri Ve Doğu Karadeniz Bölgesi Kentlerindeki Partikül Madde Kirliliği, Ebsco, Demirarslan Kazım Onur, Karadeniz Araştırmaları, 2016, , 52, Türkçe
 6. Uluslararası, Hakemli, Did We Choose The Best One A New Site Selection Approach Based On Exposure And Uptake Potential For Waste İncineration, Scı-expanded, Demirarslan Kazım Onur,korucu Mahmut Kemal,karademir Aykan, Waste Management & Research, 2016, 34, 8, İngilizce
 7. Uluslararası, Hakemli, Determining Performance And Application Of Steady State Models And Lagrangian Puff Model For Environmental Assessment Of Co And Nox Emissions, Scı-expanded, Demirarslan Kazım Onur,çetin Doğruparmak Şenay, Polish Journal Of Environmental Studies, 2016, 25, 1, Türkçe
 8. Ulusal, Hakemli, Kocaeli İli Körfez İlçesi Konut Kaynaklı Co Ve Nox Emisyon Dağılımlarının Farklı Modeller Yardımıyla Değerlendirilmesi, Endekste Taranmıyor, Demirarslan Kazım Onur, Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, 2015, 1, 1, Türkçe

Öğrenim

 1. Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2006 - 2012
 2. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (yl), 2003 - 2005
 3. Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 1998 - 2003
 4. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, 1996 - 1998

Projeler

 1. Ulusal, Devam Ediyor, Çeşitli Meslek Gruplarına Ait Gürültü Maruziyet Değerlerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 04.01.2016 -
 2. Ulusal, Devam Ediyor, Artvin İli İçme Sularının Bazı Fiziksel Kimyasal Ve Bakteriyolojik Özelliklerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2015 -
 3. Ulusal, Tamamlandı, Artvin İli Nde Yapılması Planlanan Maden İşletmesinin Trafik Kaynaklı Emisyonlar Üzerine Olası Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2014 - 14.12.2016

Üyelikler

 1. Çevre Mühendisleri Odası, Üye, 2006 -