× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
İsmet YENER

Yardımcı Doçent Dr. İsmet YENER

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı
Ofis 04662151035
Telefon 4198
E-Posta ismetyener@hotmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, 221-C, 08100-Artvin

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Toprak İlmi Ve Ekolojisi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2010 -
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, , Araştırma Görevlisi, 2002 - 2013
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, , , Araştırma Görevlisi, 2001 - 2002

Bildiriler

 1. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, The Projection Of Urban Waste Water Quantity And Quality Belongs To Artvin Province Center, Demirarslan Kazım Onur,yener İsmet, International Symposium Of Water And Wastewater Management, ,
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Effect Of Forests On Water Quality, Yener İsmet,demirarslan Kazım Onur, International Symposium Of Water And Wastewater Management, Malatya, Türkiye
 3. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Determination Of Water Purification Potential Of Oriental Spruce Stands And Its Economic Importance A Case Study From Trabzon, Yener İsmet,altun Lokman, International Symposium Of Water And Wastewater Management, ,
 4. Ulusal, Özet Bildiri, Deniz Kıyısına Yapılan Dolgu Ve Doldurmalardan Sonra Alana İlk Gelen Ve Orayı Yeşillendiren Bitkilere İlişkin Bir Çalışma, Kalay. Hz, Hacısalihoğlu. S, Tüfekçioğlu. A, Yener, İ, Altun, L Ve Yüksek, T, V. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Bolu, , Türkiye
 5. Ulusal, Özet Bildiri, Toprak Öğesinin Kullanımında Ve Yitirilmesinde Özellikle Yöneticilerimizin Bilerek Yada Bilmeyrek Yada Bilmeyerek Yaptıkları İşlerle Oluşturdukları Örnekler Ve Alınması Gereken Önlemler, Yener İsmet, V. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Bolu, , Türkiye
 6. Ulusal, Poster, Dünya Da Ve Türkiye De Kullanılan Toprak Sınıflandırma Sistemlerine Genel Bir Bakış Poster Bildiri, Yener. İ, Güvendi. E, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010, , Türkiye
 7. Ulusal, Poster, Kuraklık Ve Çölleşmeyi Önlemede Ormanların Özelliklede Ölü Örtünün Önemi Poster Bildiri, Yener. İ, Güvendi. E, Kahyaoğlu. N, Altun, L, 1. Ulusal Kuraklık Ve Çölleşme Sempozyumu, , Türkiye
 8. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Türkiyenin Bölgesel İklim Analizleri İle Ormanların Yayılışları Arasındaki İlişkiler, Usta. A, Altun. L, Güvendi. E, Yener, İ, 1. Ulusal Kuraklık Ve Çölleşme Sempozyumu, , Türkiye
 9. Ulusal, Poster, Rize Orman Topraklarının Önemli Kimi Özellikleri Ve Rize İçin Anlamları, Kalay. Hz, Yener. İ, I. Rize Sempozyumu, , Türkiye
 10. Ulusal, Poster, Rize Ormanlarının Rize İline Katkısı, Kalay. Hz, Yener. İ, 1. Rize Sempozyumu, , Türkiye
 11. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Deniz Kıyılarında Biriken Katı Atık Maddelerin Örnekleme Yoluyla Tür Ve Miktar Olarak Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma Trabzon Beşirli Deresi Küçük Yoroz Burnu Arası, Kalay. Hz, Tüfekçioğlu. A, Hacısalihoğlu. S, Yener, İ, V. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Bolu, , Türkiye
 12. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin Kafkasör Havzasında Quercus Petraea Ve Carpinus Orientalis Büklerinin Eko Silvikültürel Özellikleri Üzerine Bir Çalışma, Yüksek. T, Güner. S, Yener. İ, Iı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, , Türkiye
 13. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kayın Ve Ladin Meşcerelerinde İnce Ve Kılcal Kök Biyokütlelerinin Karşılaştırılması, Tüfekçioğlu. A, Güner. S, Altun. L, Kalay, Hz Ve Yener, İ, Iı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, , Türkiye
 14. Uluslararası, Özet Bildiri, Importance Of Forest Floor And Soil İn Forest Poster Presentation Hydrology Printed As Abstract, Yener. İ, Altun. L, Güvendi. E, Babür, E, 1st Turkish & Japanese Environment And Forestry Symposium, ,
 15. Uluslararası, Özet Bildiri, Ecologıcal Factors Affectıng Productıvıty In The Stands Of Orıental Spruce Picea Orientalis L Link İn Turkey Poster Abstract Printed İn Cd, Altun. L, Yener. İ, Tüfekçioğlu. A, Kahyaoğlu, N Ve Güvendi, E, Xııı. World Forestry Congress, ,
 16. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, General Outlook Of Flood Dısaster And Landslıdes In The Lıght Of Ecologıcal Factors In The Eastern Blacksea Regıon Of Turkey, Altun. L, Yener. İ, Babür. E, 1st Turkish & Japanese Environment And Forestry Symposium, ,
 17. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Environmental Effects Of Erosion And The Preventive Role Of Forests, Yener. İ, Göktürk. A, Altun. L, 1st International Congress On Urban And Environmental Issues And Policies, ,
 18. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Problems Resulted From Lawful Regulations İn Protection And Management Of Water Resources, Yener. İ, Göktürk. A, Yüksek. T, 4th International Conference On Ecological Protection Of The Planet Earth With Environment, Maritime Policies&energy Issıuesin The Black Sea, ,

Deneyimler

 1. Kafkas Üniversitesi Orman Fakültesi, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2001 - 2002
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2002 -

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 GENEL EKOLOJİ Türkçe 3
2015-2016 Genel Ekoloji Türkçe 3
2015-2016 ORMAN EKOLOJİSİ Türkçe 1
2014-2015 Toprak İlmi Türkçe 4
2013-2014 Peyzaj Ekolojisi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 TOPRAK BİYOLOJİSİ Türkçe 3
2016-2017 Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Türkçe 3
2014-2015 Toprak Biyolojisi Türkçe 3
2014-2015 Toprak Genesisi ve Sınıflandırması Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Türkçe 3
2014-2015 Besin Elementlerinin Döngüsü ve Ölü Örtü Ayrışması Türkçe 3
2014-2015 Toprağın Kolloid Maddeleri Türkçe 3
2013-2014 Besin Elementlerinin Döngüsü ve Ölü Örtü Ayrışması Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 Ekoloji Türkçe 2
2014-2015 Orman Ekolojisi Türkçe 3
2013-2014 İklim Bilgisi Türkçe 4

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, , Cabs Abstract, Cabı, 2016

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Enstitü Müdür Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, , , 2016, 2017

Kitaplar

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Effect Of Climatic Factors On The Growth Of Oriental Spruce Stands In Mountainous Ecoregion Of Ne Turkey, Escı: Emerging Sources Citation Index, Yener İsmet,altun Lokman, International Journal Of Ecosystems And Ecology Science, 2017, 7, 3, İngilizce
 2. Ulusal, Hakemsiz, Deniz Kıyılarına Dökülen Toprakların Kantitatif Ve Kalitatif Olarak İncelenmesi Trabzon İli Örneği Üzerine Bir Araştırma, , Kalay Hz, Hacısalihoğlu S, Yener İsmet, Orman Mühendisliği Dergisi, 2005, , 7-8-9, Türkçe

Ödüller

 1. Üniversite Birinciliği, Türkiye, Kafkas Üniversitesi, 2000,

Öğrenim

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 1996 - 2000
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2003 - 2006
 3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006 - 2013

Projeler

 1. Ulusal, Devam Ediyor, Saf Sarıçam Meşcerelerinin Verimliligi İle Bazı Ekolojik Faktörlerarasındaki İlişkilerin Araştırılması (ardahan Orman İşletme Müdürlüğü Örneği), Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.04.2017 -
 2. Ulusal, Devam Ediyor, Şavşat Ormanişletme Müdürlüğü Sınırları İçinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Değişik Yaşlı Saf Doğukaradeniz Göknarı Meşcerelerinin Verimliliği İle Bazı Ekolojik Faktörler Arasındakiilişkilerin Araştırılması, Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.06.2016 -
 3. Ulusal, Tamamlandı, Farklı Yetişme Ortamı Bölgelerinde Yayılış Gösteren Saf Doğu Ladini Picea Orientalis L Link Ormanlarında Bazı Ekolojik Faktörler İle Büyüme Arasındaki İlişkilerin Araştırılması, Tübitak Projesi, Araştırmacı, 01.04.2010 - 19.08.2013

Sertifikalar

 1. Ulusal, Kurs, Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi
 2. Ulusal, Sertifika, Teledyne Leeman Marka Icp/radial Model Cihaz Eğitimi
 3. Ulusal, Çalıştay, Orman Yangınları Ve Ekosistem İlişkileri

Üyelikler

 1. Yeşil Artvin Derneği, Üye, 2015 -
 2. Tmmob Orman Mühendisleri Odası, Üye, 2009 -