× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Hüseyin PEKER

Doçent Dr. Hüseyin PEKER

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Odun Mekaniği ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Ofis 220-A
Telefon 4104
E-Posta peker100@hotmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü, Odun Mekaniği Ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Doçent, 2011 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü, Odun Mekaniği Ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2007 -
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü, Odun Mekaniği Ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Profesör, 2017 - 2017

Bildiriler

 1. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Bitki Ekstraktlarindan Çay Elde Edilen Doğal Boyanin Bazi Odun Türlerinde Eğilme Direnci Elastiklik Modülüne Etkisi, Ulusoy Hatice,atılgan Abdi,peker Hüseyin, Iı Uluslararası Mobilya Kongresi, Muğla,
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Effects On Dımensıon Stabılıty Of Some Wood Species And Envıronmentally Frıendly Natural Paınt Productıon Waste Tea, Bardak Selahattin,atılgan Abdi,peker Hüseyin, 6th Internatıonal Conference Of Ecosystems, Tiran, Arnavutluk
 3. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Çevreyle Dost Bazı Empreye Maddelerinin Bazı Oduntürlerinde Boyutsal Kararlılık Üzerine Etkileri, Ulusoy Hatice,atılgan Abdi,peker Hüseyin, Iı Uluslararasımobilya Kongresi, Muğla,

Deneyimler

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Mesleki Uygulama Türkçe 4
2013-2014 Kabin Tipi Mobilyada Modüler Sistemler Türkçe 3
2013-2014 Ahşap Yapı Tasarımı Türkçe 2
2013-2014 Bitirme ÇAlışması Türkçe 3
2013-2014 Üst Yüzey İşlemleri ve Test Teknikleri Türkçe 3
2013-2014 Tabakalı Ağaç Malzeme Teknolojisi Türkçe 4
2012-2013 Yonga Levha Endüstrisi Türkçe 4
2012-2013 Odun Fiziği Türkçe 4
2012-2013 Yonga Levha Endüstrisi Türkçe 4
2012-2013 Proje Türkçe 3
2012-2013 Mobilya Endüstrsi Türkçe 4
2012-2013 Yüzey İşlemleri Türkçe 2
2011-2012 Test Teknikleri Türkçe 2
2011-2012 Kereste Endüstrisi ve Kurutma Tekniği Türkçe 4
2011-2012 Teknik Resim Türkçe 4
2011-2012 Makine Bilgisi Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Mobilya Tasarım İlkeleri Türkçe 3
2013-2014 Mobilya Test Teknikleri Türkçe 3
2012-2013 Uzmanlık I Türkçe 4
2012-2013 Kabin Tipi Mobilyada Modüler Sistemler Türkçe 3
2012-2013 Orman Ürünleri Sanayinde Üretim Yönetimi Türkçe 3
2012-2013 Yüzey Kaplama Materyallaeri Türkçe 3
2012-2013 Odun Korumada Bor Bileşikleri Türkçe 3
2012-2013 Ahşap Yapı Elemanları ve Üretim Teknolojileri Türkçe 3
2012-2013 Ahşap Yapı Elemanları ve Üretim Teknolojileri Türkçe 3
2012-2013 Endüstriyel Proje Yönetimi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Panel Mobilya Üretimi Türkçe 4

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Bioresources, İngilizce, Amerika Birleşik Devletleri, , Scı-expanded, 2016
 2. Ulusal, Dergi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, , , 2016
 3. Ulusal, Dergi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, , , 2016

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Dekan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, , , 2017, 2017
 2. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Bşk., Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü, , 2011,
 3. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü, , 2010,

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Cultıvatıon Of Agarıcus Bısporus On Wheat Straw And Waste Tea Leaves Based Composts Usıng Poplar Leaves As Actıvator Materıal, Scı-expanded, Peker Hüseyin,baysal Ergün,nuri Yiğitbaşı,toker Hilmi, Afrıcan Journals Of Bıotechnology, 2007, 6, 3, İngilizce
 2. Ulusal, Hakemli, Orman Ürünleri Endüstrisinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi, Tübitak (dergi Park), Ulusoy Hatice,atılgan Abdi,peker Hüseyin, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2016, 16, 1, Türkçe
 3. Uluslararası, Hakemli, Mechanical Properties Of İmpregnated And Heat Treated Oriental Beech Wood, Scı-expanded, Türkoğlu Türkay,baysal Ergün,yüksel Mehmet,peker Hüseyin,saçlı Cevdet,küreli İhsan,toker Hilmi, Bioresources, 2016, 4, 11, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, The Effect Of Heat Treatment On The Some Physıcal And Mechanıcal Propertıes Of Beech Fagus Orıentalıs Lıpsky Wood, Scı-expanded, Perçin Osman,peker Hüseyin,atılgan Abdi, Wood Research, 2016, 3, 61, İngilizce
 5. Uluslararası, Hakemli, Thermal Analysıs Of Orıental Beech Treated With Some Borates As Fire Retardants, Scı-expanded, Deveci İlyas,baysal Ergün,türkoğlu Türkay,toker Hilmi,ünver İbrahim,peker Hüseyin, Maderas-ciencia Y Tecnologia, 2016, 2, 18, İngilizce
 6. Uluslararası, Hakemli, Surface Characterıstıcs Of Scots Pıne Treated Wıth Chemıcals Contaınıng Some Copper Compounds After Weatherıng, Scı-expanded, Üstün Süleyman,baysal Ergün,türkoğlu Türkay,toker Hilmi,saçlı Cevdet,peker Hüseyin, Wood Research, 2016, 6, 66, İngilizce
 7. Uluslararası, Hakemli, Surface Characterıstıcs Of Orıental Beech And Scots Pıne Woods Heat Treated Above 200 C, Scı-expanded, Toker Hilmi,baysal Ergün,türkoğlu Türkay,kart Şaban,şen Faruk,peker Hüseyin, Wood Research, 2016, 1, 61, İngilizce
 8. Ulusal, Hakemli, Cultıvatıon Of Pleurotus Florıda On Forest And Agrıcultural Wastes By Leaves Of Tree And Wood Waste, Tübitak, Sivrikaya Hüseyin,peker Hüseyin, Tübitak Journal Of Agrıculture And Forestry, 1999, 23, , Türkçe
 9. Ulusal, Hakemli, Fındık Kabuklarının Polipropilen Esaslı Polimer Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi, Tübitak, Peker Hüseyin, Açü Faculty Of Forestry Journal, 2013, 14, 1, Türkçe
 10. Ulusal, Hakemli, An Alternate To Waste Paper Recycling Mushroom Cultıvatıon Z K Ü Karabük Tek Eğt Fak, Tübitak, Baysal Ergün,peker Hüseyin, Teknoloji Dergisi, 2001, 2, 3-4, Türkçe
 11. Uluslararası, Hakemli, Weatherıng Durabılıty Of Ccb Impregnated Wood For Clear Varnısh Coatıngs, Scı-expanded, Yalınkılıç Mustafa Kemal ,ilhan Rıfat,yuji Imamura,munezoh Takahashi,demirci Zafer,yalınkılıç Ahmet Cihangir,peker Hüseyin, Journal Of Wood Science, 1999, 45, 6, İngilizce
 12. Uluslararası, Hakemli, Effects Of Different Impregnation Chemicals On Combustion Characteristics And Decay Resistance Of Wood, Scı-expanded, Atılgan Abdi,peker Hüseyin,ulusoy Hatice, International Journal Of The Physical Sciences (ıjps), 2012, 7, 47, İngilizce
 13. Uluslararası, Hakemli, Useage Opportunities Of The Natural Dye Extracted From Acorn Quercus İthaburensis Decaısne İn The Furniture Industry Upper Surface Treatment, Scı-expanded, Peker Hüseyin,atılgan Abdi,ulusoy Hatice,göktaş Osman, International Journal Of The Physical Sciences (ıjps), 2012, 7, 40, İngilizce
 14. Uluslararası, Hakemli, Impacts Of Dıfferent Joınt Angles And Adhesıves On Dıagonal Tensıon Performances Of The Box Type Furnıture, Scı-expanded, Atar Musa,keskin Hakan,üstündağ Avni,togay Abdullah,candan Zeki,peker Hüseyin, Bıoresources, 2010, 5, 1, İngilizce
 15. Uluslararası, Hakemli, Effects Of Some Impregnatıon Chemıcals And Water Repellents On The Hygroscopıcıty Of Beech Wood, Scı-expanded, Çolak Mehmet,peker Hüseyin, Wood Research, 2007, 52, 1, İngilizce
 16. Uluslararası, Hakemli, Cultıvatıon Of Oyster Mushroom On Waste Paper With Some Added Suplemantary Materıals, Sscı, Baysal Ergün,peker Hüseyin,mustafa Kemal Yalınkılıç,temiz Ali, Bıoresource Technology, 2003, 89, 1, İngilizce
 17. Uluslararası, Hakemli, Effect Of Some Wood Preservatıves On The Thermal Degredatıon Of Scots Pıne, Scı-expanded, Dizman Tomak Eylem,baysal Ergün,peker Hüseyin, Thermochımıca Acta, 2012, 547, , İngilizce
 18. Uluslararası, Hakemli, Some Mechanıcal Propertıes And Decay Resıstance Of Wood Impregnated With Envıronmentally Friendly Borates, Scı-expanded, Şimşek Hakan,baysal Ergün,peker Hüseyin, Constructıon And Buıldıng Materıals, 2010, 22, 11, İngilizce
 19. Ulusal, Hakemli, The Possibilities Of Using Boron Compounds İn Environmentally Friendly Furniture Industry, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Açü Faculty Of Forestry Journal, 2011, 12, 1, Türkçe
 20. Uluslararası, Hakemli, Cultıvatıon Of Agarıcus Bısporus On Wheat Straw And Waste Tea Leaves Based Compostsformulas Usıng Wheat Chaff As Actıvator Materıal, Scı-expanded, Peker Hüseyin,baysal Ergün,nuri Yiğitbaşı Osman,şimşek Hakan,çolak Mehmet,toker Hilmi, Afrıcan Journals Of Bıotechnology, 2007, 6, 4, İngilizce
 21. Ulusal, Hakemli, Atık Çay Ekstrakt Boyasının Vernikle Ahşapta Kullanımı Ve Dinamik Şok Eğilme Direnci Üzerine Etkisi, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin,atılgan Abdi, Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, 2015, , , Türkçe
 22. Uluslararası, Hakemli, Mobilya Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları, Cab Abstracts, Ersen Nadir,muhammet Ardıç,akyüz İlker,peker Hüseyin,bardak Selahattin, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 16, 2, İngilizce
 23. Uluslararası, Hakemli, Some Physıcal Bıologıcal Mechanıcal And Fire Propertıes Of Wood Polymer Composıtee Wpc Pretreated With Borıc Acıd And Borax Mıxture, Scı-expanded, Baysal Ergün,yalınkılıç Mustaa Kemal ,altınok Mustafa,sönmez Abdullah,peker Hüseyin,çolak Mehmet, Constructıon And Buıldıng Materıals, 2007, 21, 9, İngilizce
 24. Uluslararası, Hakemli, Decay Resistance Physıcal Mechanıcal And Thermal Properties Of Heated Oriental Beech Wood, Scı-expanded, Aydın Emrah,baysal Ergun,toker Hilmi,turkoglu Turkay,dececi İlyas,ozçifçi Ayhan,peker Hüseyin, Wood Research, 2015, 60, 6, İngilizce
 25. Uluslararası, Hakemli, Effects Of Steamimg Drying Teperature And Adhesive Type On Static Bending Properties Of Lvl Made Of Picea Orientalis And Abies Nordmanniea Veneers, Scı-expanded, Peker Hüseyin,tan Hüseyin,ersen Nadir, Bioresources, 2015, 1, 10, İngilizce
 26. Ulusal, Hakemli, Barit Baso4 Maddesinin Ahşapta Emprenye Edilebilme Özelliğive Basınç Direnci Üzerine Etkisi Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, Tübitak, Tan Hüseyin,peker Hüseyin, Politeknik Dergisi, 2015, 18, 1, Türkçe
 27. Ulusal, Hakemli, Çay Bitki Ekstraktı İle Muamele Edilen Bazı Odun Türlerinde Retensiyon Değerleri, Tübitak, Peker Hüseyin, Orman Fakültesi Dergisi, 2013, 13, 2, Türkçe
 28. Ulusal, Hakemli, Atık Çay Ekstrakt Boyasının Çeşitli Mordan Su Çözücülü Vernikle Ahşapta Kullanımı Ve Sertlik Değişimine Etkisi, Tübitak, Peker Hüseyin, Politeknik Dergisi, 2015, 18, 2, Türkçe
 29. Ulusal, Hakemli, Barit Baso4 Maddesinin Ahşapta Emprenye Edilebilme Özelliğive Yoğunluk Üzerine Etkisi Fırat Üniversitesi, Tübitak, Tan Hüseyin,peker Hüseyin, Fırat Üniversitesi Mühendsilik Bilimleri Dergisi, 2015, 27, 1, Türkçe
 30. Ulusal, Hakemli, Türkiye Mobilya Sanayinde İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesine İlişkin Tavsiyeler, Endekste Taranmıyor, Atılgan Abdi,ersen Nadir,peker Hüseyin,kahraman Necmi, Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, 2015, , , Türkçe
 31. Ulusal, Hakemli, Atık Çay Ektraktından Elde Edilen Boyanın Ağaç Malzemede Renklenedirme Olanaklarının Araştırılması, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Orman Fakültesi Dergisi, 2013, 13, 2, Türkçe
 32. Ulusal, Hakemli, Odun Komposit Levha Üretiminde Uygulanan Bazı Modifikasyon Teknikleri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Some Modıfıcatıon, 2013, 1, 15, Türkçe
 33. Ulusal, Hakemli, Çeşitli Borlu Bileşiklerin Cennet Odununun Boyutsal Stabilizasyonu Üzerine Etkileri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Fırat Üniversitesi Fen Ve Müh. Bil. Dergisi, 2005, 11, 2, Türkçe
 34. Ulusal, Hakemli, Çeşitli Emprenye Maddelerinin Mobilya Ve Yapı Endüstrisinde Kullanılan Odun Türlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Açü Faculty Of Forestry Journal, 2012, 13, 1, Türkçe
 35. Ulusal, Hakemli, Pinar Bitki Ekstraktından Elde Edilen Doğal Boyanın Ahşap Malzemeye Üstyüzey Olarak Uygulanması, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, ,açü Faculty Of Forestry Journal, 2011, 12, 2, Türkçe
 36. Ulusal, Hakemli, Buharlamanın Okaliptus Eucalyptus Camaldulensis Dehn Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Faculty Of Forestry Journal, 2011, 12, 1, Türkçe
 37. Ulusal, Hakemli, Emprenye Maddelerinin Okaliptus Eucalyptus Camaldulensis Dehn Odununun Fiziksel Özelliklerine Etkileri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Faculty Of Forestry Journal, 2011, 12, 19, Türkçe
 38. Ulusal, Hakemli, Çeşitli Emprenye Maddelerinin Okaliptus Odununun Higroskopisitesi Üzerine Etkileri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Teknoloji Dergisi, 2008, 11, 1, Türkçe
 39. Ulusal, Hakemli, Çeşitli Emprenye Maddeleri İle Muamele Edilen Sarıçam Odununda Retensiyon Ve Higroskopisite Miktarları, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Fen Bil. Ents. Dergisi, 2005, 21, 1-2, Türkçe
 40. Ulusal, Hakemli, Buharlamanın Okaliptüs Odununun Mekanik Özelliklerine Etkileri Çevre Ve Orm Bak, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ,ens. Dergisi, 2004, 231, , Türkçe
 41. Ulusal, Hakemli, Bazı Emprenye Maddelerinin Ladin Odununun Yanma Özelliğine Etkileri Fırat Üniversitesi, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Fen Ve Müh. Bil. Dergisi, 2004, 16, 1, Türkçe
 42. Ulusal, Hakemli, Buharlamanın Okaliptus Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü , Enstitü Dergisi, 2004, 248, 25, Türkçe
 43. Ulusal, Hakemli, Borlu Bileşikler Ve Su İtici Maddelerin Cennet Ağacı Odununun Fiziksel Özelliklerine Etkileri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Erciyes Üniverstesi Fen Bil. Enst. Dergisi, 2004, 20, 1-2, Türkçe
 44. Ulusal, Hakemli, Çeşitli Emprenye Maddeleriyle Muamele Edilen Kayın Odununun Yoğunluğu Eğilme Direnci Ve Elastikiyet Modülü, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Fen Ve Müh. Bil. Dergisi, 1903, 15, 4, Türkçe
 45. Ulusal, Hakemli, Atık Kağıtların Çeşitli Bitkisel Ve Odunsu Atık Artık Substratlarla Pleıurotus Ostreatus Kütivasyonunda Değerlendirilmesi, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Ekoloji Dergisi, 2003, 12, 49, Türkçe
 46. Ulusal, Hakemli, Çeşitli Borlu Bileşiklerin Okaliptus Odununun Boyutsal Stabilizasyonu Üzerine Etkileri Kafkas Üniversitesi, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Artvin Orm Fk. Derg, 2003, 4, 1-2, Türkçe
 47. Ulusal, Hakemli, Verniklenmiş Ağaç Mazlemenin Yanma Özellikleri Ve Borlu Bileşiklerle Ön Emprenye İşleminin Yanmayı Geciktirici Etkisi, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Fırat Üniversitesi Fen Ve Müh . Bil. Dergisi, 2003, 15, 4, Türkçe
 48. Ulusal, Hakemli, Borlu Bileşikler Ve Su İtici Maddelerin Kokarağaç Odununun Daralma Miktarlarına Etkileri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enst. Dergisi, 2002, , , Türkçe
 49. Ulusal, Hakemli, Çeşitli Maddelerle Emprenye Edilmiş Sakallı Kızılağaç Odununun Yanma Özellkleri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 2002, 15, 3, Türkçe
 50. Ulusal, Hakemli, Çeşitli Maddelerle Emprenye Edilmiş Melez Kavak Odununun Yanma Özellikleri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enst . Dergisi, 2002, 15, 1, Türkçe
 51. Ulusal, Hakemli, Çeşitli Maddelerle Emprenye Edilmiş Kokarağaç Odunun Yanma Özellikleri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Teknoloji Dergisi, 2002, 5, 1, Türkçe
 52. Ulusal, Hakemli, The Effects Of Exterior Conditions On The Surface Erosıon Of The İmpregnated Chesnut Z K Ü Karabük Tek Eğt Fak, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Teknoloji Dergisi, 2000, 3, L, Türkçe
 53. Ulusal, Hakemli, Bazı Emprenye Maddelerinin Sarıçam Ve Doğu Kayını Odunlarının Yoğunluklarına Etkileri Tübitak, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Doğa Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi, 1999, 23, 5, Türkçe
 54. Ulusal, Hakemli, The Effects Of Exterior Conditions Onthe Adhesion Strengthofvarnishes Z K Ü Karabük Tek Eğt Fak, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Teknoloji Dergisi, 1999, 2, 1-2, Türkçe
 55. Ulusal, Hakemli, Çeşitli Emprenye Ve Üst Yüzey İşlem Maddelerinin Sarıçam Ve Kestane Odununun Yanma Özelliklerine Etkileri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Tübitak Doğa Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi, 1999, 23, 5, Türkçe
 56. Ulusal, Hakemli, Sarıçam Odununda Yanma Özelliklerine Bazı Borlu Bileşikler Ve Su İtici Maddlerin Etkileri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Tübitak Doğa Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi, 1999, 3, 5, Türkçe
 57. Ulusal, Hakemli, Okaliptus Odununun Yanma Özellikleri, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Pamukkale Üniversitesi Mühnedislik Bilimleri Dergisi, 1999, 5, 2-3, Türkçe
 58. Ulusal, Hakemli, Ağaç Malzemede Yanmayı Geciktirici Ve Su İtici Maddelerin Eğilme Direncine Etkileri Pamukkale Univ, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1999, 5, , Türkçe
 59. Ulusal, Hakemli, Pirinç Kavuzu Destekli Kayın Talaşı Üzerinde Pleurotus Floridanın Kültivasyonu, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1998, 4, 3, Türkçe
 60. Ulusal, Hakemli, Açık Hava Şartlarının Emprenyelenmiş Ve Verniklenmiş Ağaç Malzeme Yüzeyindeki Renk Değişikliklerine Etkileri Z K Ü Karabük Tek Eğt Fak, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Teknoloji Dergisi, 1998, , , Türkçe
 61. Ulusal, Hakemli, Sarıçam Kayın Ladin Ve Kızılağaç Odunlarının Çeşitli Kimyasal Maddelerle Emprenye Edilebilme Özellikleri Pamukkale Üniv, Endekste Taranmıyor, Peker Hüseyin, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1996, 2, 2, Türkçe
 62. Uluslararası, Hakemli, The Effects Of Heat Treatment On Some Mechanical Properties Of Laminated Black Pine Pinus Nigra, Scı, Peker Hüseyin, International Journal Of The Physical Sciences (ıjps), 2013, 8, 19, İngilizce
 63. Uluslararası, Hakemli, The Possibilities Of Using Preservatives İn Environmentally Friendly Furniture İndustry, Scı, Peker Hüseyin, Scientific Research And Essays, 2012, 7, 40, İngilizce
 64. Uluslararası, Hakemli, Effecsts Of Impregnatıon Wıth Boron Compounds On The Surface Adhesıon Strength Of Varnıshes Used Woods, Scı, Peker Hüseyin, African Journal Of Environmental Science & Technology, 2010, 4, 9, İngilizce

Öğrenim

 1. Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya Ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, 1985 - 1989
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü, 1991 - 1994
 3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 1994 - 1998

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Çay Bitki Ekstraktının Odun Koruma Emprenye Ve Üst Yüzey İşlem Maddesi Olarak Odunda Kullanılabilme Olanakları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 05.02.2012 - 05.01.2015
 2. Ulusal, Tamamlandı, Pirit Fes2 Ve Barit Baso4 Maddesinin Bor Bileşikleriyle Maun Odununa Emprenye Edilebilmesi Ve Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.05.2015 - 01.08.2016
 3. Ulusal, Tamamlandı, Mobilya Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerdeki Üst Ve Orta Kademedeki Yöneticilerin Öğrenen Organizasyon A İlişkin Algıların Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.07.2012 - 14.07.2015
 4. Ulusal, Tamamlandı, Artvin Yöresindeki Ağaç Tel Direklerindeki Kusurların Non Destructive Hasarsız Test Metotlarıyla Tespit Edilmesi Proje No 2012 F10 02 10 Önerilen Başlama Tarihi 25 06 2012 Araştırmacı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.10.2012 - 23.09.2014
 5. Ulusal, Tamamlandı, Atık Kağıtların Atık Kağıdın Geri Dönüşümüne Uygulamalı Yaklaşım İle İlköğretim Öğrencilerinde Çevre Bilincinin Oluşturulması, Tübitak Projesi, Uzman, 07.11.2010 - 18.10.2012
 6. Ulusal, Tamamlandı, Türkiye Bor Kaynaklarının Odun Koruma Emprenye Endüstrisinde Değerlendirilme İmkanlarıtoag Tarım Ve Ziraat, Tübitak Projesi, Araştırmacı, 03.05.1992 - 22.07.1994
 7. Ulusal, Tamamlandı, Fındık Kabuklarının Plastik Kompozit Üretiminde Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yönetici, 21.12.2010 - 22.05.2012

Tez Danışmanlıkları

 1. Yurt İçi, Türkiye, Mobilya Endüstrisinde Tüketici Şikayetleri Ve Analizi: Artvin İli Örneği, Tamamlandı, Cansu Banu, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015
 2. Yurt İçi, Türkiye, Çeşitli Emprenye Maddelerinin Wenge Odununun bazı Teknolojik Özelliklerine Etkileri, Tamamlandı, Özlem, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015
 3. Yurt İçi, Türkiye, Prit (fes2) Maddesinin Odunda Emprenye Edilebilme Özelliği Ve Bazı Teknolojik Özelliklerin E Etkileri, Tamamlandı, Fulya, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015
 4. Yurt İçi, Türkiye, Barit Ve Bor Bileşiklerinin Ladin Odununda Tutunabilme Özelliği Ve Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları, Tamamlandı, Seren, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015
 5. Yurt İçi, Türkiye, Barit Maddesinin Odunda Emprenye Edilebilmesi Ve Bazı teknolojik Özelliklerine Etkisi, Tamamlandı, Musa, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015
 6. Yurt İçi, Türkiye, Çeşitli Emprenye Maddelerinin Maun Odunu' Nun Bazı Teknolojik Özelliklerine Etkisi, Tamamlandı, Bülent, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016
 7. Yurt İçi, Türkiye, Mobilya Endüstrisinde Test Teknik / Standart Uygulamaları : Artvin İli Örneği, Tamamlandı, Mehmet Akif, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016