× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Hilal TURGUT

Doçent Dr. Hilal TURGUT

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama ve Tasarım
Ofis
Telefon 4130
E-Posta hturgut@artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı, Doçent, 2015 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2009 -

Bildiriler

 1. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Ekolojik Temelli Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması, Turgut Hilal,yılmaz Sevgi, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Investıgatıon Of Relatıon Between Coastal Land Use And Land Ownershıp A Case Study Of Hopa, Yavuz Özalp Ayşe,akıncı Halil,turgut Hilal, Internatıonal Caucasıan Forestry Symposıum, Artvin, Türkiye
 3. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kurak Bölgelerde Havza Planlamasında Bazı Sekonder Bitkilerin Biyolojik Onarım Yönünden Değerlendirilmesi, Yılmaz Hasan,karahan Faris,zöhre Bulut,demircan Neslihan,turgut Hilal,turgut Hilal, Su Havzalarında Toprak Ve Su Kaynaklarının Korunması Geliştirilmesi Ve Yönetimi Sempozyumu, Hatay, Türkiye
 4. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kent Ormanı Kavramı Erzurum Kenti Örneği, Yılmaz Hasan,demircioğlu Yıldız Nalan,turgut Hilal, 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Ankara, Türkiye
 5. Ulusal, Poster, Kentsel Mekanlarda Yaşanan Görsel Kirlilik Ve Erzurum Örneği, Yılmaz Sevgi, Bulut Zöhre, Turgut Hilal, 1. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Erzurum, Türkiye
 6. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Erzurum Kentsel Fiziki Gelişim Süreci İçinde İki Yerleşim Örneğinde Yaşanan Değişimler, Yılmaz Hasan, Kuşkun Pervin, Alper Hilal, Atabeyoğlu Ömer, 1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Türkiye
 7. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Selçuklu Sonrası Anadolu Türk Kültüründe Yeşil Alanların Kentleşmedeki Yeri, Atabeyoğlu Ömer, Turgut Hilal, Erdoğan Aslıhan, Peyzaj Mimarlığı Iv. Kongresi, İzmir, Türkiye
 8. Ulusal, Poster, Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkesi Dış Mekan Tasarımında Öğrenci Gereksinimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Turgut Hilal, Erdoğan Aslıhan, Yavuz Hatice, Seriner Ali, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye
 9. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Eğitim Kurumlarında Çalışan Personelin Okul Bahçelerinden Beklentileri, Erdoğan Aslıhan, Turgut Hilal, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye
 10. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Çocuk Gözüyle Okul Bahçeleri, Turgut Hilal, Erdoğan Aslıhan, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, , Türkiye
 11. Uluslararası, Özet Bildiri, An Example Of Applıcatıon Project Artvın Coruh Unıversıty Arboretum, Turgut Hilal, Erdoğan Aslıhan, Sarı Derya, Karaşah Banu, Ölmez Zafer, Proceedings Of The International Scientific Practical Conference Dedicated To 100th Anniversary Of Batumi Botanical Garden, Batumi,
 12. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin İli Çevresinde Bulunan Bazı Doğal Bitkilerin Süs Bitkisi Olarak Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi, Turgut Hilal, Karaşah Banu, Erdoğan Aslıhan, Yaman Yasin Kültiğin, Eminağaoğlu Özgür, V. Süs Bitkileri Kongresi, , Türkiye
 13. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Kültürel Peyzaj Kapsamında Anadolu Türk Kültüründe Bitkilerin Algılanması Ve Geleneksel Türk El Sanatlarında Motif Olarak Kullanılması, Erdoğan Aslı, Turgut Hilal, Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada 2013 Sempozyumu, ,

Deneyimler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Öğretim Üyesi, Diğer, 2009 -
 2. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2002 - 2001

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 BİTİRME ÇALIŞMASI Türkçe 4
2014-2015 PROJE 2 Türkçe 6
2014-2015 PEYZAJ TASARIMI Türkçe 3
2014-2015 PEYZAJ MİMARLIĞINDA DIŞ MEKAN AYDINLATMASI Türkçe 2
2014-2015 PEYZAJ SANAT TARİHİ Türkçe 2
2014-2015 Kırsal Peyzaj Planlama Türkçe 2
2014-2015 PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ Türkçe 2
2014-2015 PLANLAMA STÜDYOSU Türkçe 3
2014-2015 PROJE 3 Türkçe 6
2014-2015 Korunan Alanlarda Peyzaj Yönetimi Türkçe 2
2013-2014 Bitkisel Tasarım Türkçe 4
2013-2014 Peyzaj Mimarlığında Dış mekan Aydınlatması Türkçe 2
2013-2014 Peyzaj Sanat Tarihi Türkçe 2
2013-2014 Proje 4 Türkçe 6
2013-2014 Planlama Stüdyosu Türkçe 3
2013-2014 Kotunan Alanlarda Peyzaj Yönetimi Türkçe 2
2013-2014 Peyzaj Tasarımı Türkçe 3
2013-2014 Bitirme Çalışması Türkçe 4
2013-2014 Peyzaj Mimarlığına Giriş Türkçe 2
2013-2014 Proje 3 Türkçe 6
2013-2014 Proje 5 Türkçe 6
2013-2014 Proje 1 Türkçe 6
2013-2014 Proje 2 Türkçe 6
2012-2013 Özel Alan Tasarımları Türkçe 2
2012-2013 Bitirme Çalışması Türkçe 4
2012-2013 Mesleki Uygulama Türkçe 2
2012-2013 Proje 4 Türkçe 6
2012-2013 Proje 2 Türkçe 6
2012-2013 Bitkisel Tasarım Türkçe 4
2012-2013 Peyzaj Sanat Tarihi Türkçe 2
2012-2013 Peyzaj Tasarımı Türkçe 3

Editörlükler

 1. Uluslararası, Dergi, Editör, Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology, Turgut Hilal, Türkçe, 2016

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, , Cab Abstract, 2016
 2. Uluslararası, Dergi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri:a, Türkçe, , , Zoological Record, 2016
 3. Uluslararası, Dergi, Uluslararası Hakemli Tasarım Ve Mimarlık Dergisi, Türkçe, , , Ebsco, 2016

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Dekan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı, 2016,
 2. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı, 2015,
 3. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Bşk., Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Pr., 2012,
 4. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Mimarlığı Pr., 2009, 2012

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Determination Of The Preference Of Urban People İn Picnic Areas With Different Landscape Characteristics, Scı-expanded, Turgut Hilal,yeşil Pervin,yılmaz Sevgi, Scientific Research And Essays, 2011, , 6 (8), İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, Determining The Recreational Demands And Tendencies Of Students At Atatürk University Through Questionnaires, Scı-expanded, Turgut Hilal,yeşil Pervin,yılmaz Sevgi, Scientific Research And Essays, 2009, 4, 3, İngilizce
 3. Ulusal, Hakemli, Fiziksel Kent Gelişimi Ve Nüfus İlişkisinin Değerlendirmesinde Farklı Bir Yaklaşım, Endekste Taranmıyor, Turgut Hilal,atabeyoğlu Ömer,yeşil Pervin,yılmaz Hasan, Alatoo Academic Studies, 2009, 4, 1, Türkçe
 4. Ulusal, Hakemli, Tarihi Bir Kentin Değişimi Erzurum Kenti, Endekste Taranmıyor, Atabeyoğlu Ömer,turgut Hilal,yeşil Pervin,yılmaz Hasan, İtü Dergisi/a, 2009, 8, 1, Türkçe
 5. Uluslararası, Hakemli, Zaman Süreci İçerisinde Türk Bahçelerine Genel Bir Bakış, Endekste Taranmıyor, Turgut Hilal,yılmaz Hasan, Alatoo Academic Studies, 2009, 4, 2, İngilizce
 6. Ulusal, Hakemli, Peyzaj Mimarlığında Yapay Aydınlatma Ve Estetik Kaygılar, Endekste Taranmıyor, Turgut Hilal,yılmaz Sevgi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 2006, , 9, Türkçe
 7. Ulusal, Hakemli, Peyzaj Mimarlığında Işık Ve Renk Kullanımının Erzurum Kenti Örneğinde İncelenmesi, Endekste Taranmıyor, Turgut Hilal,yılmaz Sevgi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 35, 1-2, Türkçe
 8. Uluslararası, Hakemli, Evaluation Of Alterations On Historical Urban Structure Of Erzurum With Fractal Analysis Method, Zoological Record, Atabeyoğlu Ömer,turgut Hilal,yeşil Pervin,yılmaz Hasan, Sdü Orman Fakültesi Dergisi, 2012, 13, 2, İngilizce
 9. Ulusal, Hakemli, Tarıhı Türk Bahçelerınde Havuz Yapıları, Endekste Taranmıyor, Turgut Hilal, Journal Of History Culture And Art Research, 2012, 1, 3, Türkçe
 10. Ulusal, Hakemli, Artvin İlinde Doğal Çevrenin Kent Kimliğine Etkileri, Zoological Record, Turgut Hilal,yavuz Özalp Ayşe,erdoğan Aslıhan, Sdü Orman Fakültesi Dergisi, 2012, 13, 2, Türkçe
 11. Ulusal, Hakemli, Evaluating Different Planting Design Compositions For Visual Landscape Quality İn Street Planting, Cab Direct, Turgut Hilal,atabeyoğlu Ömer,yılmaz Hasan,ırmak Akif, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2012, 13, 1, Türkçe
 12. Uluslararası, Hakemli, Erzurum Büyükşehir Belediye Binası Ön Bahçe Peyzaj Tasarım Çalışmasının Tasarım İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi, Endekste Taranmıyor, Turgut Hilal, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2011, , 12 (2), İngilizce
 13. Uluslararası, Hakemli, Evaluation Of The Current State Of Historical City Center Of Erzurum And Production Of Related Maps, Cab Abstract, Turgut Hilal,yeşil Pervin,atabeyoğlu Ömer,yılmaz Hasan, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2010, , 11 (2), İngilizce
 14. Ulusal, Hakemli, Erzurum Kent Halkının Hobi Bahçesi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi, Endekste Taranmıyor, Yılmaz Hasan,turgut Hilal,demircan Neslihan, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2006, , 1, Türkçe
 15. Uluslararası, Hakemli, Determination Of The Physical Characteristics Of The Trekking Tracks İn Hatila National Park Through Gıs, Sscı, Turgut Hilal,yavuz Özalp Ayşe,akıncı Halil, Pensee, 2014, 76, 3, İngilizce

Öğrenim

 1. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2002 - 2009
 2. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1998 - 2002
 3. Atatürk Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1993 - 1997

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Artvin Yöresinde Bulunan Bazı Doğal Bitki Türlerinin Tespiti Ve Peyzaj Düzenleme Çalışmalarında Kullanılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.07.2012 - 03.10.2016
 2. , Tamamlandı, 5erzurum Sulak Alan Bitkilerinin Tespiti Ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanakları, Diğer, Araştırmacı, -
 3. , Tamamlandı, 50 Yıl Kutlamaları Kapsamında Bazı Özgün Peyzaj Düzenlemeleri, Diğer, Araştırmacı, -

Tasarımlar

 1. , Sanatsal Tasarım (bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje), Ardanuç İlçesi Mesire Alanı, Hilal Turgut,banu Karaşah,yasin Kültigin Yaman,manolya Özdemir, , Doçent, Artvin Çoruh Üniversitesi, 02.02.2015 - 30.04.2015