× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Hilal BİLGİN

Araştırma Görevlisi Hilal BİLGİN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
Ofis Öyp
Telefon 1000
E-Posta hilalbilgin91@gmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2013 -

Bildiriler

 1. Uluslararası, Özet Bildiri, Ortaöğretim Öğrencilerinin Meslek Ve Alan Seçim Sürecine İlişkin Görüşleri, Bilgin Hilal, Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (ınternational Contemporary Education Congress), ,
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Öğretmen Adaylarının İnternetin Eğitsel Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Tutumları, Uşun Salih,bilgin Hilal, Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, ,
 3. Uluslararası, Özet Bildiri, Pedagogical Analysis Of The Role Models High Schools Students Choose And Their Characteristics, Aykaç Necdet,bilgin Hilal, International Conference On New Horizons İn Education (ınte-2015), Barselona, İspanya
 4. Uluslararası, Özet Bildiri, An Evaluation Of Effective Teaching Characteristics Of Instructors According To Students Opinions Muğla Sıtkı Koçman University Sample, Bilgin Hilal,aykaç Necdet, International Congress On Education For The Future: Issues And Challenges-(ıcefıc 2015), Ankara, Türkiye
 5. Ulusal, Özet Bildiri, Pedagojik Formasyon Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Aykaç Necdet,bilgin Hilal,toraman Çetin, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmit, Türkiye
 6. Ulusal, Özet Bildiri, Öğretmen Adaylarının Eğitim Bilim Ve Felsefe Kavramlarına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi, Balkaya Şengül,bilgin Hilal,yorulmaz Yılmaz İlker, Felsefe, Eğitim Ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Türkiye
 7. Uluslararası, Özet Bildiri, The Views Of Pre Service Teachers Participating In Pedagogical Formation Certificate Program Concerning To Critical Pedagogy, Yorulmaz Yılmaz İlker,bilgin Hilal, Nternational Conference On The Changing World And Social Research, Viyana, Avusturya
 8. Ulusal, Özet Bildiri, İlkokul 1 Sınıf Öğrencilerinin 4 4 4 Uygulaması Sonucunda Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Muğla İli Örneği, Aykaç Necdet, Kabaran Hasret, Bilgin Hilal, Atar Ersin, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , Türkiye
 9. Uluslararası, Özet Bildiri, Türkiye De Ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere Ve Türkiye Örneği, Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Kabaran Hasret, Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, ,
 10. Uluslararası, Özet Bildiri, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının 4 4 4 Eğitim Sistemine İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi, Aykaç Necdet, Bilgin Hilal, Kabaran Hasret, 1.avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi., ,
 11. Ulusal, Özet Bildiri, Öğretmen Adaylarının Öğretme Öğrenme Anlayışları Ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği, Bilgin Hilal, Aykaç Necdet, Sayar Nail, 3. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi., , Türkiye
 12. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Kelime İlişkilendirme Yoluyla Aday Öğretmenlerin Drama Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi, Aykaç Necdet,bilgin Hilal, 25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi: Ege Üniversitesi,, İzmir, Türkiye
 13. Uluslararası, Özet Bildiri, Teaching Profession Perceptions İn The Drawings Of Pre Service Teachers Attending Pedagogical Formation, Aykaç Necdet,bilgin Hilal,bacakoğlu Gözde, The Third International Congress On Curriculum And Instruction: Curriculum Studies İn Higher Education (ıccı-2015), Adana, Türkiye

Kitaplar

 1. Uluslararası, Kitap Tercümesi, Yaratıcı Drama Sınıf İçinde Ve Dışında, Bölüm(ler), Bilgin Hilal,aykaç Murtaza, Türkiye, , Nobel Akademik Yayıncılık, Türkçe, 2016

Makaleler

 1. Ulusal, Hakemli, Kelime İlişkilendirme Yoluyla Öğrencilerin Drama İle İlgili Kavramlarailişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi Examination Of Students Cognitive Structures Regarding The Concepts Related To Creative Drama Through Word Association, .., Aykaç Necdet,bilgin Hilal,bacakoğlu Gözde, Yaratıcı Drama Dergisi-creative Drama Journal, 2016, 11, 2, Türkçe
 2. Uluslararası, Hakemli, Pre Service Teachers Teaching Learning Conceptions And Their Attitudes Towards Teaching Profession, Doaj, Ulrıch's, Scilit, Cabell's, Dıalnet, Crossref, Ebsco, C.e.e.o.l., Open J-gate, Erıh Plus, Oclc Worldcat,google Scholar, Bilgin Hilal,aykaç Necdet, Educational Process: International Journal, 2016, 5, 2, İngilizce
 3. Uluslararası, Hakemli, Metaphoric Perceptions Of Teachers And Pre Service Teachers About 4 4 4 Education System, Erıc, Aykaç Necdet,bilgin Hilal,kabaran Hasret, International Journal Of Environmental & Science Education, 2016, 11, 5, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Pedagojik Formasyon Programının Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği Evaluation Of Pedagogical Formation Program Based On The Opinions Of Pre Service Teachers Muğla Sıtkı Koçman University Sample, Doaj, Root Indexing, Araştırmax, Academic Journals Database, Miami University Libraries,university Of Zurich Libraries,boatwright Memorial Library, Aykaç Necdet,bilgin Hilal,toraman Çetin, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-journal Of Educational Sciences Research (ebad-jesr), 2015, 5, 1, İngilizce
 5. Uluslararası, Hakemli, İlkokul 1 Sınıf Öğrencilerinin 4 4 4 Uygulaması Sonucunda Yaşadıkları Sorunların Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Muğla İli Örneği, Socındex,apıce Vb., Aykaç Necdet, Kabaran Hasret, Bilgin Hilal, Atar Ersin, Turkish Studies, 2014, 9, 2, Türkçe
 6. Uluslararası, Hakemli, Türkiye De Ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Almanya Finlandiya Fransa İngiltere Ve Türkiye Örneği, Apıce, Socındex Vb., Aykaç Necdet, Kabaran Hasret, Bilgin Hilal, Turkish Studies, 2014, 9, 3, Türkçe

Öğrenim

 1. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2012 - 2016
 2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2013 - 2015
 3. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2008 - 2012

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Drama Temelli Aktif Öğretim Yöntemleri İle Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Becerilerinin Geliştirilmesi, Tübitak Projesi, Araştırmacı, 15.06.2015 - 15.12.2015