× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Hakan Serhan SARIKAYA

Yardımcı Doçent Dr. Hakan Serhan SARIKAYA

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 2317
E-Posta sarikayaserhan@gmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres AÇÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2015 -

Bildiriler

 1. Uluslararası, Özet Bildiri, Avrupa Da Göçmen Çocuklar İle Yapılan Drama Tiyatro Çalışmalarının İncelenmesi 4 Nisan 2015, Sarıkaya Hakan Serhan, 25. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, ,
 2. Uluslararası, Özet Bildiri, Belçika Flaman Bölgesi Okullarındaki Türk Kökenli Çocukların Yaşadıkları Eğitim Sorunlarının İncelenmesi Icoıne 2013, Sarıkaya Hakan Serhan, International Conference On Interdisciplinary Research İn Education 2013, ,
 3. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Ankara Da Bir Kültür Ve Sanat Hareketi Deneyimi Ethos Ankara Uluslar Arası Tiyatro Festivallerinin Değerlendirilmesi, Sarıkaya Hakan Serhan, Aü Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kamusal Alanda Eğitim Sempozyumu. 2012, ,
 4. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Belçika Flaman Bölgesindeki Türk Kökenli Ailelerin Okul Ve Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Sarıkaya Hakan Serhan, Uluslar Arası Eğitim Ve Kultür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi 2008, Anverse, Belçika
 5. Uluslararası, Özet Bildiri, Economic And Political Approach To The Art Activities İn Turkey As An Educational Tool, Sarıkaya Hakan Serhan, 6th Icce 2016 Conference, Middlesex, İngiltere

Deneyimler

 1. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Kamu, 1993 - 2014
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yardımcı Doçent Doktor, Kamu, 2014 -

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, , , 2016,
 2. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, 2015,

Makaleler

 1. Ulusal, Hakemsiz, Kadının Şiddetle İmtihanı Töre Ve Namus Cinayetleri, , Sarıkaya Hakan Serhan, Eleştirel Pedegoji Dergisi, 2012, , , Türkçe
 2. Ulusal, Hakemsiz, Ankara Da Direnen Tiyatro Ve Tiyatronun Sığınağı Mekanlar, , Sarıkaya Hakan Serhan, Passage Dergisi, 2014, 1, 23, Türkçe
 3. Ulusal, Hakemsiz, Halkevlerinde Sanat Eğitimi Ve Etkinlikleri 1932 1950, , Sarıkaya Hakan Serhan, Eleştirel Pedegoji, 2010, 1, 12, Türkçe
 4. Ulusal, Hakemsiz, Eğitim Ve Drama Tiyatro, , Sarıkaya Hakan Serhan, Eleştirel Pedegoji Dergisi, 2009, 1, 3, Türkçe
 5. Uluslararası, Hakemli, Belçika Flaman Bölgesi Eğitim Sisteminde Türk Kökenli Çocukların Yaşadığı Temel Eğitim Sorunlarının İncelenmesi, Sıc, Sarıkaya Hakan Serhan, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014, , , Türkçe
 6. Uluslararası, Hakemli, Bela Bartok Un Çağdaş Türk Müziğine Katkılarının İncelenmesi, Ebsco, Sarıkaya Hakan Serhan,tunalı Sancar, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 16, 2, Türkçe

Öğrenim

 1. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1991 - 1994
 2. Ankara Üniversitesi, , , 1982 - 1986
 3. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri (dr), 2011 - 2008

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Lisans Yükseklisans Ve Doktora Eğitimi Verilen Eğitimfakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi İletişim Becerilerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 27.06.2016 - 30.12.2016

Sanatsal Faaliyetler

 1. Ulusal, Özgün, Pamuk Prenses Ve Yedi İriler, Türkiye, Artvin, Türkçe, Tiyatro Çalışmaları /tam Uzunlukta Bir Oyun Sergileme /, Sergi, 11.05.2015 - 11.05.2015
 2. Ulusal, Özgün, Araştırmadan Olmaz, Türkiye, Artvin, Türkçe, Tiyatro Çalışmaları /tam Uzunlukta Bir Oyun Sergileme /, Sergi, 30.12.2016 - 30.12.2016
 3. Ulusal, Özgün, Ferhat İle Şirin, Türkiye, Artvin, Türkçe, Tiyatro Çalışmaları /tam Uzunlukta Bir Oyun Sergileme /, Sergi, 22.06.2016 - 22.06.2016
 4. Ulusal, Özgün, Kuş, Türkiye, Ankara, Türkçe, Tiyatro Çalışmaları /tam Uzunlukta Bir Oyun Sergileme /, Sergi, 27.03.2016 - 27.03.2016
 5. Ulusal, Özgün, Ufak Tefek Şeyler, Türkiye, Artvin, Türkçe, Tiyatro Çalışmaları /tam Uzunlukta Bir Oyun Sergileme /, Sergi, 25.10.2016 - 25.10.2016

Sertifikalar

 1. Uluslararası, Sertifika, İnternational Conference On Interdıscıplınary Reserch İn Education
 2. Ulusal, Kurs, 7-19 Yaş Aile Eğitimi Uygulayıcı Semineri
 3. Ulusal, Kurs, Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
 4. Ulusal, Kurs, Ergenleri Bilgilendirme Ve Farkındalık Kazandırma Eğitim Programı
 5. Ulusal, Kurs, Psikososyal Okul Projesi
 6. Ulusal, Kurs, Psikolojik Değerlendirme Ve Anlamlandırma Semineri
 7. Ulusal, Sertifika, Meb Takdir Belgesi
 8. Ulusal, Sertifika, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşekkür Belgesi
 9. Ulusal, Kurs, Rehber Öğretmenlik Formasyonu
 10. Ulusal, Kurs, Meb Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı
 11. Uluslararası, Kurs, The Intraductory Japanese Language Course (24 Hours)
 12. Uluslararası, Kurs, Production Of Audio Visual Communications Madia
 13. Ulusal, Kurs, Meb Radyo Ve Tv Programları Yazım Ve Yapım Kurusu
 14. Uluslararası, Sertifika, Meb Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu' Na Katkı
 15. Ulusal, Sohbet Yazısı, Eğitimbilimciler Ve Sorunları
 16. Ulusal, Değerlendirme, Okul Öncesi Ve İlköğretim İçin Yaratıcı Drama Etkinlikleri.
 17. Uluslararası, Röportaj, Belçika’da Göçmen Türkiyelilerin Eğitimi Ve Yükselen Irkçılık.
 18. Uluslararası, Röportaj, Belçika’da Türklerin 40 Yıllık Serüveni

Üyelikler

 1. Meb Ankara İl Müdürlüğü Okullararası 7. Tiyatro Şenliği Komisyon Görevi, Üye, 1996 - 1996