× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ

Doçent Dr. Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Ana Bilim Dalı
Ofis 4148
Telefon 4148
E-Posta ahyol06@hotmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Seyitler Yerleşkesi ARTVİN

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı, Profesör, 2017 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı, Doçent, 2011 - 2017
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2006 - 2011
 4. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 1995 - 2006

Bildiriler

 1. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Identifying The Potential Of Old Growth Forest Area İn Altıparmak Forest Planning Unit, Yolasığmaz Hacı Ahmet,çavdar Burak, International Forestry Symposium (ıfs 2016), Kastamonu, Türkiye
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Preparation Of Olur Planning Unit S Silviculture Plan, Yolasığmaz Hacı Ahmet,güner Sinan, International Forestry Symposium (ıfs 2016), Kastamonu, Türkiye
 3. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Özel Ve Kamu Tarafından Hazırlanan Orman Amenajman Planlarının Değerlendirilmesi Artvin Şavşat Ve Yusufeli Örnekleri, Yolasığmaz Hacı Ahmet,nedim Tüylü,ergün Süner,çavdar Burak, Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, ,
 4. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Ormancılıkta Sertifikalandırma Süreci Ve Artvin Orman İşletme Müdürlüğünün Sertifika Sürecindeki Durumu, Çavdar Burak,yolasığmaz Hacı Ahmet, Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, ,
 5. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Extraordinary Cuts And Its Effects On Artvin Forests, Yolasığmaz Hacı Ahmet,nedim Tüylü,ergün Süner,çavdar Burak, International Caucasian Forestry Symposium, ,
 6. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Forestry İn Turkey From The Forest Management Perspective, Yolasığmaz Hacı Ahmet, International Caucasian Forestry Symposium, ,
 7. Uluslararası, Sözlü Bildiri, The Evaluation Of Artvin Regional Directorate Of Forestry In Terms Of Criteria Indicators İn Sustainable Forest Management, Çavdar Burak,yolasığmaz Hacı Ahmet, International Caucasian Forestry Symposium, ,
 8. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Geographic Information Systems Supported Forest Landscape Management Revolution Or Evolution, Başkent Emin Zeki,yolasığmaz Hacı Ahmet, Xı. Dünya Ormancılık Kongresi, ,
 9. Ulusal, Sözlü Bildiri, Odun Üretimi Eksenli Planlamadan Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Fonksiyonel Planlamaya Orman Amenajman Felsefesi, Yolasığmaz Hacı Ahmet, Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü Ve Geleceği Paneli, , Türkiye
 10. Ulusal, Sözlü Bildiri, Ekonomik Ekolojik Ve Sosyal İşlevleriyle Artvin Orman İşletme Şefliği Ormanları, Yolasığmaz Hacı Ahmet,şahin Abdurrahman,öztürk Atakan,keleş Sedat, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 11. Ulusal, Sözlü Bildiri, Ladin Ormanlarında Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama Sürecinin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Yolasığmaz Hacı Ahmet,başkent Emin Zeki,keleş Sedat,günlü Alkan, Ladin Sempozyumu, , Türkiye
 12. Ulusal, Sözlü Bildiri, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Ve Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması, Başkent Emin Zeki,köse Selahattin,terzioğlu Salih,başkaya Şağdan,altun Lokman,yolasığmaz Hacı Ahmet, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, , Türkiye
 13. Ulusal, Sözlü Bildiri, Biyolojik Çeşitlilik Ve Çok Amaçlı Planlama İğneada Bulanıkdere Uygulama Örneği, Çakır Günay,başkaya Şağdan,yolasığmaz Hacı Ahmet,sivrikaya Fatih,başkent Emin Zeki,terzioğlu Salih,keleş Sedat, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, , Türkiye
 14. Ulusal, Sözlü Bildiri, Orman Ekosistemlerinin Sürdürülebilir Tasarımı Ve Planlanmasına Yönelik Stratejiler Ve Yeni Açılımlar, Başkent Emin Zeki,yolasığmaz Hacı Ahmet, 1. Çevre Ve Ormancılık Şurası, , Türkiye
 15. Ulusal, Sözlü Bildiri, Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama Ekosistem Amenajmanı, Yolasığmaz Hacı Ahmet,sivrikaya Fatih,günlü Alkan,keleş Sedat, 1. Çevre Ve Ormancılık Şurası, , Türkiye
 16. Ulusal, Sözlü Bildiri, Modelleme Tekniklerinin Orman Amenajmanındaki Rolü Ve Önemi, Sönmez Turan,yolasığmaz Hacı Ahmet,çakır Günay,keleş Sedat, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, , Türkiye
 17. Ulusal, Sözlü Bildiri, Orman Amenajman Planlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Programlanması, Sivrikaya Fatih,keleş Sedat,kadıoğulları Ali İhsan,yolasığmaz Hacı Ahmet, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, , Türkiye
 18. Ulusal, Sözlü Bildiri, Karagöl Sahara Milli Park Master Planının Orman Amenajmanı Bakımından Değerlendirilmesi, Başkent Emin Zeki,sönmez Turan,yolasığmaz Hacı Ahmet, Iı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 19. Ulusal, Sözlü Bildiri, Karadeniz De Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesi Ve Örnek Uygulamalar, Başkent Emin Zeki,sivrikaya Fatih,yolasığmaz Hacı Ahmet, Iı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 20. Ulusal, Sözlü Bildiri, Ekosistem Amenajmanının Karadeniz Bölgesi Ormanlarında Uygulama İmkanlarının Değerlendirilmesi, Başkent Emin Zeki,köse Selahattin,yolasığmaz Hacı Ahmet,sönmez Turan, Iı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 21. Ulusal, Sözlü Bildiri, Kombine Optimizasyon Teknikleri Ve Ekosistem Amenajmanı, Başkent Emin Zeki,yolasığmaz Hacı Ahmet,mısır Mehmet,çakır Günay, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar Ve Yeni Hedefler Sempozyumu, , Türkiye
 22. Ulusal, Sözlü Bildiri, Münferit Planlamanın Türkiye De Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Köse Selahattin,başkent Emin Zeki,sönmez Turan,yolasığmaz Hacı Ahmet,karahalil Uzay, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar Ve Yeni Hedefler Sempozyumu, , Türkiye
 23. Ulusal, Sözlü Bildiri, Orman Amenajmanında Yeni Açılımlar Çerçevesinde Planlama Sürecinin Değerlendirilmesi Ve Yeniden Tasarımı, Başkent Emin Zeki,köse Selahattin,yolasığmaz Hacı Ahmet,çakır Günay,keleş Sedat, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar Ve Yeni Hedefler Sempozyumu, , Türkiye
 24. Ulusal, Sözlü Bildiri, Ekosistem Amenajmanı, Başkent Emin Zeki,yolasığmaz Hacı Ahmet,mısır Mehmet, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 25. Ulusal, Sözlü Bildiri, Ormanlarımızdaki Fonksiyonların Saptanması Ve Haritalanması, Köse Selahattin,yolasığmaz Hacı Ahmet,sivrikaya Fatih, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 26. Ulusal, Sözlü Bildiri, Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Orman Fonksiyon Haritalarının Hazırlanması, Köse Selahattin,mısır Mehmet,yolasığmaz Hacı Ahmet, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, , Türkiye
 27. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Effects Of Forest Road Constrruction Areas On The Calculation Of Forest Inventory Parameters A Case Study Of Artvin Forest District, Yavuz Mehmet,yolasığmaz Hacı Ahmet,eroğlu Habip, International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
2014-2015 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2014-2015 Orman Ekosistem Amenajmanı Türkçe 3
2013-2014 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2011-2012 Orman Ekosistem Amenajmanı Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 SEMİNER Türkçe 2
2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
2016-2017 EKOSİSTEM TABANLI ÇOK AMAÇLI PLANLAMA VE UYGULAMALARI Türkçe 3
2016-2017 ORMANCILIKTA İŞLETME AMAÇLARI VE KORUMA HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Türkçe 3
2015-2016 EKOSİSTEM TABANLI ÇOK AMAÇLI PLANLAMA VE UYGULAMALARI Türkçe 3
2015-2016 ORMANCILIKTA İŞLETME AMAÇLARI VE KORUMA HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Türkçe 3
2015-2016 TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI SÜREÇLERLE YENİDEN ŞEKİLLENEN ORMAN AMENAJMANI KAVRAMI Türkçe 3
2015-2016 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
2014-2015 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2014-2015 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2014-2015 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2014-2015 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2013-2014 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2013-2014 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2013-2014 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2013-2014 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2012-2013 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2012-2013 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2012-2013 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2012-2013 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2011-2012 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2011-2012 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2011-2012 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2011-2012 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2010-2011 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2010-2011 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2010-2011 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2010-2011 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2009-2010 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2009-2010 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2009-2010 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2007-2008 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 ORMAN AMENAJMANININ TEMEL ESASLARI Türkçe 2
2016-2017 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Türkçe 2
2015-2016 ORMAN AMENAJMANININ TEMEL ESASLARI Türkçe 2
2015-2016 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Türkçe 3
2015-2016 ORMAN AMENAJMANI Türkçe 4
2014-2015 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2014-2015 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2014-2015 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2014-2015 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2014-2015 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2014-2015 Korunan Alanların Planlanması Türkçe 2
2014-2015 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2014-2015 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2013-2014 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2013-2014 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2013-2014 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2013-2014 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2013-2014 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2013-2014 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2013-2014 Korunan Alanların Planlanması Türkçe 2
2013-2014 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2012-2013 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2012-2013 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2012-2013 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2012-2013 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2012-2013 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2012-2013 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2012-2013 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2012-2013 Korunan Alanların Planlanması Türkçe 2
2011-2012 Korunan Alanların Planlanması Türkçe 2
2011-2012 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2011-2012 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2011-2012 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2011-2012 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2011-2012 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2011-2012 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2011-2012 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2010-2011 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2010-2011 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2010-2011 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2010-2011 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2010-2011 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2010-2011 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2010-2011 Korunan Alanların Planlanması Türkçe 2
2009-2010 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2009-2010 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2009-2010 Ormancılıkta Uzaktan Algılama Türkçe 3
2009-2010 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2009-2010 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2009-2010 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2009-2010 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2008-2009 Ormancılıkta Uzaktan Algılama Türkçe 3
2008-2009 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2007-2008 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2007-2008 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2007-2008 Ormancılıkta Uzaktan Algılama Türkçe 3
2007-2008 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2006-2007 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2006-2007 Ormancılıkta Uzaktan Algılama Türkçe 3
2006-2007 Bitirme Çalışması Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 ORMAN AMENAJMANI Türkçe 3
2014-2015 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2014-2015 Orman Amenajmanı Türkçe 3
2013-2014 Orman Amenajmanı Türkçe 3
2013-2014 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2012-2013 Orman Amenajmanı Türkçe 3
2011-2012 Orman Amenajmanı Türkçe 3
2010-2011 Orman Amenajmanı Türkçe 3
2009-2010 Orman Amenajmanı Türkçe 3

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Kastamonu, Tr Dizin, 2016

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Bşk., Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, , 2017,
 2. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı, 2016,
 3. Yurt İçi, Türkiye, Dekan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, , , 2009, 2012
 4. Yurt İçi, Türkiye, Dekan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, , , 2015, 2016
 5. Yurt İçi, Türkiye, Dekan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, , , 2012, 2015
 6. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı, 2010, 2013

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, İki Farklı Yönteme Göre Karbon Birikiminin Tahmin Edilmesi Artvin Orman İşletme Şefliği Örneği, Ormancılık, Yolasığmaz Hacı Ahmet,çavdar Burak,demirci Ufuk,aydın İnci Zeynep, Turkish Journal Of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 2016, 17, 1, Türkçe
 2. Uluslararası, Hakemli, The Process Of Silviculture Planning İn Turkey Hisar Case Study, Scı-expanded, Yolasığmaz Hacı Ahmet,güner Sinan, Sumarski List, 2016, , 9-10, İngilizce
 3. Uluslararası, Hakemli, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Nde Orman İşletme Şeflerinin Orman Amenajman Planlarının Hazırlanması Ve Uygulanması Süreçlerine İlişkin Görüşleri, Ormancılık, Yolasığmaz Hacı Ahmet,çavdar Burak,yılmaz Rahmi,demirci Ufuk,aydın İnci Zeynep, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016, 17, 2, Türkçe
 4. Uluslararası, Hakemli, Spatial Distribution And Temporal Change Of Old Growth Forest A Case Study İn The Balci Forest Management Unit Turkey, Scı-expanded, Yolasığmaz Hacı Ahmet,keleş Sedat,yavuz Mehmet, Scientific Research And Essays, 2010, 5, 19, İngilizce
 5. Uluslararası, Hakemli, Changes İn Carbon Storage And Oxygen Production İn Forest Timber Biomass Of Balci Forest Management Unit İn Turkey Between 1984 And 2006, Scı-expanded, Yolasığmaz Hacı Ahmet,keleş Sedat, African Journal Of Biotechnology, 2009, 8, 19, İngilizce
 6. Uluslararası, Hakemli, Comparing Multipurpose Forest Management With Timber Management İncorporating Timber Carbon And Oxygen Values A Case Study, Scı-expanded, Başkent Emin Zeki,keleş Sedat,yolasığmaz Hacı Ahmet, Scandinavian Journal Of Forest Research, 2008, 23, , İngilizce
 7. Uluslararası, Hakemli, Effects Of Turkish Forest Management Philosophy And Applications On Forest Ecosystem Structure And Functions İn Northeast Turkey A Case Study İn Saçinka, Scı-expanded, Yolasığmaz Hacı Ahmet,keleş Sedat, African Journal Of Agricultural Research, 2009, 4, 4, İngilizce
 8. Uluslararası, Hakemli, Long Term Modeling And Analyzing Of Some İmportant Forest Ecosystem Values With Linear Programming, Scı-expanded, Keleş Sedat,yolasığmaz Hacı Ahmet,başkent Emin Zeki, Fresenius Environmental Bulletin, 2007, 16, 3, İngilizce
 9. Uluslararası, Hakemli, Forest Landscape Management Revisited, Scı-expanded, Başkent Emin Zeki,yolasığmaz Hacı Ahmet, Environmental Management, 1999, 24, 4, İngilizce
 10. Uluslararası, Hakemli, Mapping Secondary Forest Succession By Using Geographic Information Systems Gıs And Remote Sensing A Case Study From Bulanıkdere Kırklareli Turkey, Scı-expanded, Çakır Günay,sivrikaya Fatih,terzioğlu Salih,başkent Emin Zeki,sönmez Turan,yolasığmaz Hacı Ahmet, Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 2007, 31, , İngilizce
 11. Ulusal, Hakemli, Ülke Orman Amenajman Felsefesindeki Değişim 1972 Den Günümüze Artvin Planlama Birimi, Tübitak Ulakbim Dergipark, Yolasığmaz Hacı Ahmet,başkent Emin Zeki,çakır Günay, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2006, 7, 1, Türkçe
 12. Ulusal, Hakemli, Doğal Yaşlı Ormanlar Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi, Ormancılık Ve Mühendislik Bilimleri, Sivrikaya Fatih,yolasığmaz Hacı Ahmet,başkent Emin Zeki, Ksü Fen Ve Mühendislik Dergisi, 2004, 7, 1, Türkçe
 13. Uluslararası, Hakemli, Exploring The Concept Of A Forest Landscape Management Paradigm, Scı-expanded, Başkent Emin Zeki,yolasığmaz Hacı Ahmet, Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 2000, 24, , İngilizce
 14. Uluslararası, Hakemli, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt Ve Göstergelerine Göre Değerlendirme Saçinka Orman İşletme Şefliği, Cab Abstracts, Çavdar Burak,yolasığmaz Hacı Ahmet, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 16, 1, Türkçe
 15. Uluslararası, Hakemli, An İnvestigation On Roundwood Extraction Of Fagus Orientalis Lipsky Abies Nordmanniana Stew Spach And Picea Orientalis L Link By Urus M Iıı Forest Skyline On Snow, Scı-expanded, Eroğlu Habip,mimar Sinan Özkaya,acar Hafiz Hulusi,karaman Ali,yolasığmaz Hacı Ahmet, African Journal Of Biotechnology, 2009, 8, 6, İngilizce
 16. Ulusal, Hakemli, Artvin Balcı Planlama Birimi Ağaç Serveti Ve Artımının Konum Ve Zamana Bağlı Olarak Değişimi, Tübitak Ulakbim Dergipark, Yolasığmaz Hacı Ahmet,keleş Sedat, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 9, 1, Türkçe
 17. Uluslararası, Hakemli, Effects Of Forest Roads On Foliage Discoloration Of Oriental Spruce By Ips Typographus L, Scı-expanded, Akkuzu Erol,eroğlu Habip,sönmez Turan,yolasığmaz Hacı Ahmet,sarıyıldız Temel, African Journal Of Agricultural Research, 2009, 4, 5, İngilizce
 18. Uluslararası, Hakemli, Data Base Design With Gıs İn Ecosystem Based Multiple Use Forest Management İn Artvin Turkey A Case Study İn Balcı Forest Management Planning Unit, Scı-expanded, Yolasığmaz Hacı Ahmet,keleş Sedat, Sensors, 2009, 9, , İngilizce

Öğrenim

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 1998 - 2004
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 1994 - 1998
 3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 1990 - 1994

Projeler

 1. Uluslararası, Tamamlandı, Çoruh Havzasırehabilitasyon Projesi Oltu Orman İşletme Müdürlüğü Ekolojik Tabanlı Orman Amenajman Planlarının Hazırlanması, Diğer Resmi Kurum Ve Kuruluşlar, Danışman (yürütücü Tüzel Kişi İse), 14.07.2014 - 14.07.2015
 2. Ulusal, Tamamlandı, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Balcı Orman İşletme Şefliği Sınırları İçinde Doğal Yaşlı Orman Potansiyelinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 29.05.2013 - 30.12.2016
 3. Ulusal, Devam Ediyor, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Balcı Orman İşletme Şefliği Bal Ormanları Potansiyelinin Belirlenmesi, Bap, Yönetici, -
 4. Ulusal, Tamamlandı, Kaçkar Dağları Milli Parkı Nın Korunan Alanlar Ağı Pan Parks Sertifikası Açısından Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.07.2012 - 16.11.2016
 5. Uluslararası, Tamamlandı, 9 Yerel Ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Bölgesi Koruma Ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması, Avrupa Birliği, Uzman, -
 6. , Tamamlandı, Yöneylem Araştırması Teknikleri Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Nesne Tabanlı Çok Amaçlı Orman Amenajman Planlama Modeli Yazılımının Tasarımı Ve Geliştirilmesi, Diğer, Araştırmacı, -
 7. Ulusal, Tamamlandı, Farklı Eğim Grubu Ve Nem Koşullarında Maki Tipi Yanıcı Maddelerde Yangın Davranışının Belirlenmesi Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması, Tübitak Projesi, Araştırmacı, -
 8. Ulusal, Tamamlandı, Artvin Yöresi Ormanlarında Gerçekleştirilen Bölmeden Çıkarma Ve Yol Yapımı Çalışmalarından Kaynaklanan Zararların Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, Tübitak Projesi, Araştırmacı, -
 9. , Tamamlandı, Doğu Karadeniz Bölgesi İçin Orman Ekosistem Amenajmanı Gösterge Ve Ölçütlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi, Diğer, Araştırmacı, -
 10. , Tamamlandı, Orman Ekosistem Amenajmanı Kavramı Ve Türkiye De Örnek Uygulaması Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu, Diğer, Yönetici, -
 11. Ulusal, Tamamlandı, Ülkemiz Ormancılığında Nesneye Dayalı Programlama İle Veri Tabanı Tasarımı, Tübitak Projesi, Araştırmacı, -
 12. , Tamamlandı, Orman Kaynaklarının Ekosisteminin Orman Amenajman Planları Ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Yardımıyla Zamansal Değişiminin İncelenmesi, Diğer, Araştırmacı, -
 13. , Tamamlandı, Biyoçeşitliliğin Tür Ve Ekosistem Çeşitliliği Düzeyleriyle Saptanması Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Haritalarının Düzenlenmesi, Diğer, Araştırmacı, -

Tez Danışmanlıkları

 1. , , Olağanüstü Hasılat Etası Ve Etkileri: Örnek Uygulama, Devam Ediyor, Ogün, , , ,
 2. , , Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Bal Ormanı Olarak Kullanılan Orman Alanlarının Tespiti, Devam Ediyor, Süleyman Emre, , , ,
 3. , , Son Beş Yıllık Dönemde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde Alınan Olağanüstü Hasılat Etaları Ve Etkileri, Devam Ediyor, Mükremin, , , ,
 4. , , Türkiye'de Doğal Yaşlı Ormanların Belirlenmesinde Kavramsal Çerçevenin Oluşturulması: Artvin Yöresi Örneği, Devam Ediyor, Burak, , , ,
 5. Yurt İçi, Türkiye, Sertifikalandırma Sürecinde Artvin Orman İşletme Müdürlüğü'nün Değerlendirilmesi, Tamamlandı, Burak, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012
 6. Yurt İçi, Türkiye, Artvin Orman İşletme Şefliği Doğal Yaşli Orman Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Meşcere Parametrelerinin Ortaya Konulması, Devam Ediyor, Abbas, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013

Üyelikler

 1. Tema, Üye, 2014 -
 2. Orman Mühendisleri Odası, Üye, 1994 -