× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Fikret SÖZBİLİR

Yardımcı Doçent Dr. Fikret SÖZBİLİR

Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı
fsozbilir@artvin.edu.tr Arhavi MYO: 3401-Hopa İİBF: 3007
Ofis 308
Telefon Arhavi MYO: 3401-Hopa İİBF: 3007
E-Posta fsozbilir08@hotmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, , Yardımcı Doçent, 2015 -

Bildiriler

 1. Uluslararası, Özet Bildiri, Impact Of Transformational Leadership And Corporate Governance On Business Performance An Empirical Study İn Turkey, Sözbilir Fikret,yeşil Salih, 5th World Conference On Business, Economics And Management (bem-2016), Antalya, Türkiye
 2. Uluslararası, Özet Bildiri, Do Attitudes Of Managers Toward Dimension Corporate Governance Practices Differ İn Terms Of Demographic And Company Characteristics, Sözbilir Fikret,yeşil Salih,sarıçiçek Mustafa, X. European Conference On Social And Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosna Hersek
 3. Uluslararası, Özet Bildiri, Exploring The Role Of Job Satisfaction On Organizational Commitment Among Medical Secretaries, Yeşil Salih,sözbilir Fikret,fırtına Fatih, Vııı. European Conference On Social And Behavioral Sciences, Belgrad, Sırbistan
 4. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Knowledge Sharing Via Social Media And Its Impact On Innovative Behaviors The Case Of Job And Vocational Counsellors, Sözbilir Fikret,yeşil Salih, Iı. Internatıonal Job & Vocatıonal Counsellıng Congress, Antalya, Türkiye
 5. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, An Empirical Investigation İnto The Impact Of Personality Onındividual Innovation Behaviour İn The Workplace, Yeşil Salih,sözbilir Fikret, World Congress Of Administrative & Political Sciences (adpol-2012), , Amerika Birleşik Devletleri
 6. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Örgüt Kültürünün Şekillenmesindeki Bileşenlerden Biri Örgütsel Hikâyeler Sağlık Örgütlerinde Bir Alan Araştırması, Erol Yücel,müslüme Akyüz,sözbilir Fikret, 3. Örgütsel Davranış Kongresi, Tokat, Türkiye
 7. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Yusufeli Ekonomisinde Meyveciliğin Yeri Ve İşletmeciliği, Bakan İsmail,sözbilir Fikret, Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, Artvin/yusufeli, Türkiye
 8. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Affective Organisational Commitment Individual Innovation Behaviour And Organisational Innovation Performance, Yeşil Salih,sözbilir Fikret,akben İbrahim, Internatıonal Joint Conference (10th International Conference On Knowledge, Economy And Management), İstanbul, Türkiye

Deneyimler

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı, Memur, Kamu, 1988 - 2007
 2. Mahalli İdareler, Şef; Muhasebe Yetkilisi, Kamu, 2007 - 2010
 3. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim Uzmanı, Kamu, 2010 - 2015

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 YENİLİK VE YARATICILIK YÖNETİMİ Türkçe 3
2016-2017 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
2016-2017 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 4
2016-2017 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3
2016-2017 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 3
2015-2016 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
2015-2016 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 3
2015-2016 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3
2015-2016 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 4
2015-2016 KURUMSAL YÖNETİŞİM Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 2
2015-2016 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 2

Editörlükler

 1. Uluslararası, Dergi, Editör, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Sözbilir Fikret, Türkçe, 2016

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçe, Türkiye, Balıkesir, Ebscohost, Mla Modern Language Association, Index Copernicus, Asos Index, Türk Eğitim İndeksi, 2016
 2. Uluslararası, Dergi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Türkçe, Türkiye, Gümüşhane, Ebsco; Ulakbim; Cıte Factor, 2016
 3. Uluslararası, Dergi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Kastamonu, Ebsco; Asos; Arastırmax, 2016

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Myo/yüksekokul Müdürü, Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, , , 2017,
 2. Yurt İçi, Türkiye, Fakülte Kurulu Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, , , 2016,
 3. Yurt İçi, Türkiye, Dekan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, , , 2015, 2017

Kitaplar

 1. Uluslararası, Araştırma (tez Hariç) Kitabı, Recent Developments İn Social Sciencesbusiness Administration And Finance, Bölüm(ler), Sözbilir Fikret,yeşil Salih,sarıçiçek Mustafa, Polonya, Bialystok, E-bwn.com, İngilizce, 2017
 2. Uluslararası, Araştırma (tez Hariç) Kitabı, Research On Business, Bölüm(ler), Yeşil Salih,sözbilir Fikret,fırtına Fatih, Amerika Birleşik Devletleri, New York, Peter Lang Edition, İngilizce, 2016
 3. Ulusal, Bilimsel Kitap, Yönetimde Çağdaş Ve Güncel Konular, Bölüm(ler), Büyükbeşe Tuba,sözbilir Fikret, Türkiye, Ankara, Gazi Kitabevi, Türkçe, 2011
 4. Ulusal, Bilimsel Kitap, Tartışılan Boyutlarıyla Küreselleşme, Bölüm(ler), Ayrıçay Yücel,sözbilir Fikret, Türkiye, Ankara, Gazi Kitabevi, Türkçe, 2010

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, The İmpact Of Cultural Intelligence Cq On Cross Cultural Job Satisfaction Ccjs And International Related Performance Irp, Esco, Doaj, Scopus, Index Copernicus International, Tübitak Ulakbim Keşif Arama Motoru, Tübitak Ulusal Toplu Katalog (to-kat), Michigan State University Libraries Catalog, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (university Library Of Regensburg), Sözbilir Fikret,yeşil Salih, International Journal Of Human Sciences, 2016, 13, 1, İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, Bilgi Yönetiminin Rekabetçi Avantaj Üzerindeki Etkisi İso Da Bir Alan Araştırması, Ebsco, Proquest Political Science, International Political Science Abstracts (ıpsa), Worldwide Political Science Abstracts (wpsa), Index Islamicus, Academic Search Complete, Public Affairs Information Service (paıs), Columbia International Affairs Online (cıao), Ibz (ınternational Bibliography Of Periodical Literature On The Humanities And Social Sciences), Ibr (ınternational Bibliography Of Book Reviews Of Scholarly Literature On The Humanities And Social Sciences)., Sözbilir Fikret,yeşil Salih, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016, 18, 1, Türkçe
 3. Uluslararası, Hakemli, The Impact Of Human Resource Practices On Institutional Creativity An Empirical Study, Ebsco Host (business Source Corporate Plus), Proquest, Ulrich’s Web (global Serial Directory), Index Copernicus, Cabell's Directories, Open J Gate, Google Scholar, Sherpa/romeo, Max Perutz Library, Brown University Library, Southren Virginia University Library Resources (journal Finder), Germany Buh Bibliothekssystem Universität Hamburg, Sözbilir Fikret, International Journal Of Academic Research İn Economics And Management Sciences, 2016, 5, 4, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Türkiye De İlk 500 Firma Arasındaki Tekstil İşletmelerinin Kriz Dönemindeki İnsan Kaynakları Politikalarına İlişkin Bir Alan Araştırması, Index Copernıcus, Doaj, Ebsco Host , Asos Index Veri Tabanı, Tübitak-ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı, Sözbilir Fikret,bakan İsmail,eyitmiş Ahmet Melih, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 2015, 11, 26, Türkçe
 5. Uluslararası, Hakemli, Kurumsal Yaratıcılık Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler Açısından Türkiye De Bir Kamu Kurumunda Alan Araştırması, Econlit , Asos Ve Tübitak Ulakbim, Sözbilir Fikret,yeşil Salih, Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, 2015, 33, 4, Türkçe
 6. Uluslararası, Hakemli, Bilişim Teknolojileri Yeterliğinin Bilgi Yönetimi Üzerindeki Etkisi Türkiye De Bir Alan Araştırması, Tübitak, Ulakbim Sbvt; Ebscohost; Asos Index; Ulrichsweb; Directory Of Research Journal Indexing; Index Copernicus; Arastırmax; Akademik Dizin; Scıentıfıc Indexıng Servıc, Sözbilir Fikret,yeşil Salih, Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2015, 13, 3, Türkçe
 7. Uluslararası, Hakemli, Etiksel Davranışlar Ve Etiksel İklimin Mobbing Üzerindeki Etkisi Bir Alan Araştırması, Ebsco Host, Cabells Dırectory, Index Copernıcus, Index Islamıcus, Proquest-worldwide Political Science Abstracts, Sociological Abstract, Ulakbim Sosyal Bilimler Veritanı, Asos Index, Sözbilir Fikret, İş,güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2015, 17, 3, Türkçe
 8. Ulusal, Hakemli, İş Terfi Olanakları Ücret Ve İş Arkadaşlarından Tatminin Yöneticiden Tatmin Üzerindeki Etkileri Bir Alan Araştırması, Ebscohost Publishing, Asos Index, Bakan İsmail,sözbilir Fikret, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013, 3, 6, Türkçe
 9. Ulusal, Hakemli, Dış Kaynak Kullanımına Stratejik Bir Bakış Stratejik Dış Kaynak Kullanımına İlişkin Literatür Çalışması, Asos Index, Bakan İsmail,sözbilir Fikret, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, 8, 1, Türkçe

Ödüller

 1. Takdirname, Türkiye, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2006,
 2. Takdirname, Türkiye, Mahalli İdareler, 2007,
 3. Takdirname, Türkiye, Mahalli İdareler, 2008,

Öğrenim

 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (yl) (tezsiz) (iö), 2008 - 2010
 2. Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 1987 - 1995
 3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (dr), 2010 - 2013

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Bavul Ticaretinde Satış Performansının Öncülleri Sarp Bölgesinde Nicel Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 27.06.2016 - 30.12.2016
 2. Ulusal, Tamamlandı, Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Artvin Balı Algısı Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 27.06.2016 - 30.12.2016
 3. Ulusal, Tamamlandı, İşbaşı Eğitim Uygulamaları Öz Yeterlilik Ve Yenilikçilik Konuları Arasındaki İlişki, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 27.06.2016 - 30.12.2016
 4. Ulusal, Tamamlandı, 2012 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Kahramanmaraş Çalışma Ve İş Kurumu Personeline İstatistik Spss Programının Kullanımı Eğitiminin Verilmesi, Kalkınma Bakanlığı, Proje Koordinatörü, 17.12.2012 - 28.12.2012
 5. Ulusal, Tamamlandı, Bilişim Teknolojileri Bilgi Yönetimi Ve İnovasyon İlişkisi Türkiye De Bir Alan Araştırması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.08.2013 - 13.12.2013

Sertifikalar

 1. Ulusal, Kurs, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 2. Ulusal, Çalışma, Kahramanmaraş Çalışma Ve İş Kurumu Personeline İstatistik (spss) Programının Kullanımı Eğitiminin Verilmesi
 3. Ulusal, Kurs, Ab Hibe Programları Sözleşme Ve Satın Alma Kuralları Semineri
 4. Ulusal, Kurs, Ab Proje Hazırlama Eğitimi
 5. Ulusal, Kurs, İşgücü Piyasası Araştırmaları Eğitimi
 6. Ulusal, Kurs, İletişim Stratejisi Eğitimi
 7. Ulusal, Sertifika, Scopus Ve Science Direct Akademik Veritabanları Eğitimi
 8. Ulusal, Kurs, Spss (statistical Packages For The Social Sciences) Programını Kullanma Eğitimi
 9. Ulusal, Araştırma, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Yönetimi Ve İnovasyon Yönetimi İlişkisi: Türkiye'de Bir Alan Araştırması