× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Esin ERDOĞAN YÜKSEL

Yardımcı Doçent Dr. Esin ERDOĞAN YÜKSEL

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 4174
E-Posta e_sin84@hotmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Yönetimi Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2015 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Yönetimi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2006 - 2015

Bildiriler

 1. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Investigating Changes In Some Soil Properties Depending On Land Use And Depth Layers A Case Study For The Godrahav Creek Watershed In Artvin Turkey, Erdoğan Yüksel Esin, 6th International Conference Of Ecosystems (ıce2016), , Arnavutluk
 2. Uluslararası, Özet Bildiri, Changes Of Some Soil Properties İn Respect To Differences İn Bedrock Aspect Depth And Land Use Types, Erdoğan Yüksel Esin, International Forestry Symposium (ıfs 2016),, Kastamonu, Türkiye
 3. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Erozyon Kontrol Sahalarında Kullanılan Yalancı Akasyanın Robinia Pseudeoacacia L Toprak Özelliklerine Etkisi Artvin Pamukçular Havzası Örneği, Yüksek. T,, Özalp. M,, Yüksek. F,, Erdoğan Yüksel, E, Dehşet, F, İnanlı, E, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 4. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin Merkez Seyitler Köyünde Erozyon Kontrol Amaçlı Yapılan Ağaçlandırma Çalışmasının Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi, Yüksek. F,, Küçük. M,, Erdoğan Yüksel. E,, Güner, S, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 5. Uluslararası, Özet Bildiri, Using Geowepp Interface To Determine Runoff Soil Loss And Sediment Yield Generated From Düz Creek Watershed İn Artvin, Erdoğan Yüksel Esin,özalp Mehmet,yıldırımer Saim, International Forestry Symposium (ıfs 2016), Kastamonu, Türkiye
 6. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Using A Geospatial Interface Geowepp To Predict Soil Loss Runoff And Sediment Yield Of Kokolet Creek Watershed, Erdoğan Yüksel Esin,özalp Mehmet,yıldırımer Saim, 6th International Conference Of Ecosystems (ıce2016), ,
 7. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Environmental And Social Effects Of Both Large Dams And Run Of River Hydroelectric Power Plants Within The Coruh River Watershed İn Artvin Turkey, Özalp Mehmet,yıldırımer Saim,erdoğan Yüksel Esin, New Frontiers İn Environmental And Water Management, Kavala, Yunanistan
 8. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Determination Of Snow Water Equivalent Swe According To Elevation And Its Importance For Water Resources İn Semi Humid Region Of Turkey, Yüksek. T,, Yavuz Özalp. A,, Özalp. M,, Yüksek, F, Erdoğan Yüksel, E,, International Caucasian Forestry Symposium, ,
 9. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Changes On Soil Properties Associated With Soil Depth İn Eroded Areas A Case Study Of Pamukcular Watershed, Özalp Mehmet,turgut Bülent,erdoğan Yüksel Esin,yıldırımer Saim,aksakal Ekrem Lütfi, International Caucasian Forestry Symposium, ,
 10. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Çoruh Nehri Üzerindeki Baraj Projelerinin Neden Olduğu Arazi Kullanım Değişiminin Corine Arazi Örtüsü Ve Meşcere Haritaları Kullanılarak Belirlenmesi, Yıldırımer Saim,özalp Mehmet,erdoğan Yüksel Esin, I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Türkiye
 11. Ulusal, Poster, Cbs Yardımı İle Çoruh Nehri Üzerinde Planlanan Baraj Ve Yol Projelerinin Neden Olacaği Arazi Kullanim Değişiminin Ve Arazi Tahribatinin Belirlenmesi, Mehmet Özalp, Esin Erdoğan Yüksel, Saim Yıldırımer, Iv. Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (uzal-cbs 2012), , Türkiye
 12. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin De Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Neden Olduğu Olacağı Ekolojik Ve Sosyal Sorunlar, Özalp. M,, Kurdoğlu. O,, Erdoğan Yüksel. E,, Yıldırımer, S, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 13. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin İli Seyitler Köyünde Farklı Arazi Yönetim Şekillerinin Ot Verimi Ve Botanik Kompozisyon Üzerine Etkileri, Yüksek. F,, Yüksek. T,, Erdoğan Yüksel. E, Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, , Türkiye
 14. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Artvin Kafkasör Mevkiinde Gençlik Sahası Ve Yaşlı Orman Alanının Bitki Toprak Ve Kuş Faunası Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması, Mıhlı A, Ergül Bozkurt A, Küçük M, Erdoğan Yüksel E, 1. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 15. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Effect Of Vısıtor Actıvıtıes On Topsoıl Hydrophysıcal Propertıes In Two Protected Areas In Northern Blacksea Regıon, Yüksek. T,, Yüksek. F,, Eyüpreisoğlu. M,, Erdoğan Yüksel, E, Sütlü, E, 1st Internatıonal Turkey & Japan Envıronment And Forestry Symposıum, ,
 16. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Türkiye Ve Kanada Nın İlköğretim Ortaöğretim Ve Üniversite Düzeyindeki Öğretim Programlarında Çevre Ve Ormancılık Eğitimiyle İlgili İçeriğin Karşılaştırılması, Erdoğan Yüksel E, Şahin A, Yüksel E, Metin M, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, , Türkiye
 17. Ulusal, Özet Bildiri, Artvin İlindeki Bazı İstilacı Odunsu Bitkilerin Ve Mera Bitkilerinin Peyzaj Kullanım Olanakları Açısından Değerlendirilmesi, Sarı D, Karaşah B, Erdoğan Yüksel E, Ix. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, , Türkiye

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Türkçe, , , , 2016
 2. Ulusal, Dergi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, Türkçe, Türkiye, , , 2017

Kitaplar

 1. Uluslararası, Bilimsel Kitap, Innovations İn Agriculture Biological Engineering, Bölüm(ler), Yüksek Turan,göl Ceyhun,yüksek Filiz,erdoğan Yüksel Esin, , , Appleacademicpress, İngilizce, 2017

Makaleler

 1. Ulusal, Hakemli, Srtm Ve Topoğrafik Harita Verileri Kullanılarak Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, Cab, Yıldırımer Saim,özalp Mehmet,erdoğan Yüksel Esin, Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, 2016, 2, 2, Türkçe
 2. Uluslararası, Hakemli, Investigating Changes In Some Soil Properties Depending On Land Use And Depth Layers A Case Study For The Godrahav Creek Watershed In Artvin Turkey, Escı: Emerging Sources Citation Index, Erdoğan Yüksel Esin, International Journal Of Ecosystems And Ecology Sciences, 2016, 6, 4, İngilizce
 3. Uluslararası, Hakemli, Using A Geospatial Interface Geowepp To Predict Soil Loss Runoff And Sediment Yield Of Kokolet Creek Watershed, Escı: Emerging Sources Citation Index, Erdoğan Yüksel Esin,özalp Mehmet,yıldırımer Saim, International Journal Of Ecosystems And Ecology Sciences, 2016, 6, 3, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Soil Property Changes After Conversion From Forest To Pasture İn Mount Sacinka Artvin Turkey, Sscı, Özalp Mehmet,erdoğan Yüksel Esin,yüksek Turan, Land Degradation&development, 2016, 27, 4, İngilizce
 5. Uluslararası, Hakemli, Büyük Baraj Projeleri Ve Bağlantılı Yol İnşaatları Sonucunda Çoruh Nehri Havzasında Oluşan Arazi Kayıplarının Ve Tahribatlarının Belirlenmesi, Cab, Yıldırımer Saim,özalp Mehmet,erdoğan Yüksel Esin, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 16, 1, İngilizce
 6. Uluslararası, Hakemli, The Effects Of Land Use Changes On Soil Properties The Conversion Of Alder Coppice To Tea Plantations İn The Humid Northern Blacksea Region, Scı-expanded, Yüksek Turan,göl Ceyhun,yüksek Filiz,erdoğan Yüksel Esin, African Journal Of Agricultural Research, 2009, 4, (7), İngilizce
 7. Ulusal, Hakemli, Gülez Yöntemine Göre Kafkasör Kent Ormanının Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Cab Abstract, Tübitak Ulakbim, Yılmaz H,, Karaşah B,, Erdoğan Yüksel E,, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 10, 1, Türkçe

Öğrenim

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 2009 - 2015
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 2007 - 2009
 3. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 2001 - 2005

Projeler

 1. Ulusal, Devam Ediyor, Madencilik Faaliyetleri İle Nehir Tipi Hidrolektrik Santrallerin Murgul Deresi Havzasının Su Kalitesi Ve Rejimi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Ve Bu Parametrelerin Swat Ve Cbs Teknikleri Kullanılarak Modellenmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Bap Kapsamlı Araştırma Projeleri 2015 F10 02 01, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.04.2015 -
 2. Ulusal, Tamamlandı, Godrahav Deresi Havzasında Meydana Gelen Toprak Kaybı Ve Sediment Veriminin Wepp Erozyon Tahmin Modeli Ve Cbs Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi 2011 F10 02 13, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.06.2011 - 14.07.2015