× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Derya SARI

Yardımcı Doçent Dr. Derya SARI

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bitki Materyalı ve Yetiştiriciliği
Ofis 4116
Telefon 4157
E-Posta derya_sr@hotmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2013 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2006 - 2013

Bildiriler

 1. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Hatila Vadisi Milli Parkı Kayalık Habitat Bitkilerinin Peyzaj Tasarımında Kullanım Potansiyelleri, Sarı Derya,acar Cengiz, Vı. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Bitkilendirme Tasarımında Kış Mevsiminde Estetik Amaçlı Kullanılabilecek Bazı Bitkiler, Karaşah Banu,sarı Derya, International Winter Cities Symposium, ,
 3. Uluslararası, Özet Bildiri, A Survey On The Characteristics Effective On The Preference Of Rural Recreation Areas, Sarı Derya, International Association Of Social Science Research (ıassr) Xı. European Conference On Social And Behavioral Sciences, Rome, İtalya
 4. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Domestic Edible Landscaping Plants As Non Wood Forest Products, Sarı Derya, International Forestry Symposium, Kastamonu, Türkiye
 5. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Biyoçeşitlilik Ve Floristik Çeşitlilik Açısından Alpin Alanların Önemi, Sarı Derya, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye
 6. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Green Roofs And Xeriscape Planting That Contribute To Sustainable Urban Green Space, Sarı Derya,karaşah Banu, 17th International Conference On Sustainable Architecture And Urban Design, Kyoto, Japonya
 7. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Landscape Assessment Of The Dam And Motorway Networks That Provide Visual And Recreational Opportunities Case Study Of Artvin Turkey, Karaşah Banu,sarı Derya, 17th International Conference On Sustainable Architecture And Urban Design, Kyoto, Japonya
 8. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kaya Bahçelerinin Peyzaj Mşmarlığında Kullanımı Trabzon Da Süs Bitkileri Kullanılarak Oluşturulan Bir Kaya Bahçesi Önerisi, Sarı Derya, V. Süs Bitkileri Kongresi, Yalova, Türkiye
 9. Ulusal, Poster, Floristik Çeşitliliğin Kentsel Yerleşim Alanlarında İncelenmesi Trabzon Örneği, Sarı Derya, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, , Türkiye
 10. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kentsel Kıyı Alanlarının Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi Trabzon Örneği, Sarı Derya, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 11. Uluslararası, Poster, Landscape Usage Value Of Rocky Plants İn Alpine Habitats, Sarı Derya, 1. International Symposium On Environment And Forestry, ,
 12. Ulusal, Poster, Artvin İlindeki Bazı İstilacı Odunsu Bitkilerin Ve Mera Bitkilerinin Peyzaj Kullanım Olanakları Açısından Değerlendirilmesi, Sarı Derya, Ix. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, , Türkiye
 13. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Green Infrastructure Development İn Urban Areas, Sarı Derya, 4.ınternational Conference On Ecological Protection Of The Planet Earth, ,
 14. Ulusal, Poster, Artvindeki Doğa Koruma Alanları Ve Milli Parkların Rekreasyonel Kaynak Değerlerinin Ortaya Konması, Dery Sarı, Vıı. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, , Türkiye
 15. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kentsel Peyzaj Planlama Ve Tasarım Çalışmalarında Bitkilendirme Tasarımı Stratejileri, Sarı Derya, Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi, , Türkiye
 16. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Dağ Turizmi Ve Zigana Dağı Gümüşhane Turizm Potansiyelinin Ortaya Konulması, Derya Sarı, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Trabzon, Türkiye
 17. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Trabzon Kenti Yerleşim Alanlarının Floristik Çeşitliliğine Katkı Sağlayan Süs Bitkileri, Sarı Derya, Iıı. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, , Türkiye
 18. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Kentsel Biyoçeşitlilik Ve Peyzaj Planlama, Sarı Derya, 1.çevre Ve Ormancılık Şurası, , Türkiye

Deneyimler

 1. Kafkas Üniversitesi Orman Fakültesi, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2006 - 2007

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 PROJE 5 Türkçe 6
2015-2016 Bitki Tanıma ve Değerlendirme 2 Türkçe 3
2015-2016 PROJE 3 Türkçe 6
2014-2015 PROJE 5 Türkçe 6
2014-2015 Bahçe Bitkileri ve Yerörtücüler Türkçe 2
2014-2015 Bitki Tanıma ve Değerlendirme 1 Türkçe 3
2014-2015 Bitki Tanıma ve Değerlendirme 2 Türkçe 3
2014-2015 PROJE 3 Türkçe 6
2014-2015 PROJE 4 Türkçe 6
2014-2015 BİTİRME ÇALIŞMASI Türkçe 4
2014-2015 Doğal Elemanlarla Tasarım Türkçe 2
2014-2015 İÇ MEKAN BİTKİLERİ VE TASARIMI Türkçe 2
2013-2014 proje 3 Türkçe 6
2013-2014 proje 2 Türkçe 6
2013-2014 proje 1 Türkçe 6
2013-2014 proje 4 Türkçe 6
2013-2014 mesleki uygulama-1 Türkçe 2
2013-2014 bitirme çalışması Türkçe 4
2013-2014 iç mekan bitkileri ve tasarımı Türkçe 2
2013-2014 çim alan tesisi Türkçe 2
2013-2014 proje 5 Türkçe 6
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 Bitki Tanıma 2 Türkçe 2
2015-2016 İÇ MEKAN BİTKİLERİ Türkçe 1
2014-2015 Peyzaj Uygulamaları 1 Türkçe 3
2014-2015 İÇ MEKAN BİTKİLERİ Türkçe 3
2014-2015 YER ÖRTÜCÜ BİTKİLER VE PEYZAJDA KULLANIMI Türkçe 2
2014-2015 Bitki Tanıma 2 Türkçe 2
2014-2015 Peyzaj Uygulamaları 2 Türkçe 3
2013-2014 yer örtücü bitkiler ve peyzajda kullanımı Türkçe 2
2013-2014 kesme çiçek yetiştiriciliği Türkçe 2
2013-2014 konut alanlarında çevre düzenleme Türkçe 2
2013-2014 iç mekan bitkileri Türkçe 2

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Artvin, Tr Dizin, 2016
 2. Uluslararası, Dergi, İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarımdergisi, Türkçe, Türkiye, Malatya, Asos İndex, 2016

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Dekan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, , , 2013, 2016
 2. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bitki Materyali Ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı, 2013,

Kitaplar

 1. Uluslararası, Bilimsel Kitap, Environmental Sustainability And Landscape Management, Bölüm(ler), Sarı Derya,acar Cengiz, Bulgaristan, Sofıa, St. Kliment Ohridski University Press, İngilizce, 2016

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Peyzaj Tasarımı, Asos Index, Karaşah Banu,arslan Muhacir Emine Seda,sarı Derya,yaman Yasin Kültiğin, İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 2016, 6, 13, Türkçe
 2. Uluslararası, Hakemli, Alpin Kayalık Habitatlardaki Doğal Bitki Taksonlarının Bitkisel Tasarımlardaki Fonksiyonları Bakımından Değerlendirilmesi, Cab, Oajı, Sarı Derya,acar Cengiz, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 16, 2, Türkçe
 3. Uluslararası, Hakemli, Landscape Assessment Of The Dam And Motorway Networks That Provide Visual And Recreational Opportunities Case Study Of Artvin Turkey, International Science Index, Karaşah Banu,sarı Derya, World Academy Of Science, Engineering And Technology, International Science Index 107, International Journal Of Environmental, Chemical, Ecological, Geological And Geophysical Engineering, 2015, 9, 11, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Hatila Vadisi Milli Parkı Nda Artvin Yer Alan Farklı Vejetasyon Tiplerinin Görsel Değerlendirmesi Üzerine Bir Çalışma, Cab, Oajı, Zr, Sarı Derya,karaşah Banu, Turkish Journal Of Forestry/ Türkiye Ormancılık Dergisi, 2015, 16, 1, İngilizce
 5. Uluslararası, Hakemli, Kentsel Yerleşim Alanlarındaki Bitkilerin Peyzajda Kullanım Tercihleri Açısından Değerlendirilmesi Trabzon Kenti Örneği, Scı-expanded, Sarı Derya, Ekoloji, 2010, 19, 74, İngilizce
 6. Ulusal, Hakemli, Bitkilendirme Tasarımı Eğitiminde Üç Boyutlu Anlatım Tekniklerinin Önemi Ve Değerlendirilmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma, Cab, Oajı, Sarı Derya, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2008, 9, 1-2, Türkçe

Öğrenim

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2006 - 2013
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2002 - 2006

Projeler

 1. Ulusal, Devam Ediyor, Rhamnus Depressa Grubov Ve R Microcarpa Boiss Üzerinde Taksonomik Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Hakemliği, 01.06.2016 -
 2. Ulusal, Tamamlandı, Artvin Yöresinde Bulunan Bazı Doğal Bitki Türlerinin Tespiti Ve Peyzaj Düzenleme Çalışmalarında Kullanılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.07.2012 - 28.09.2016
 3. , Tamamlandı, Trabzon Kenti Konut Ve Site Alanlarının Floristik Çeşitliliği, Diğer, Araştırmacı, -
 4. , Tamamlandı, Kayalık Habitatların Peyzaj Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma Artvin Örneği, Diğer, Araştırmacı, -

Tasarımlar

 1. Uluslararası, Sanatsal Tasarım (bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje), Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Kampüs Alanı Çevre Bitkilendirme Tasarımı Ve Uygulaması, Banu Karaşah,derya Sarı, , Yardımcı Doçent, Artvin Çoruh Üniversitesi, 14.03.2016 - 29.04.2016
 2. Uluslararası, Sanatsal Tasarım (bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje), Borçka Acarlar Myo Binası Çevresi Bitkilendirme Tasarımı Ve Uygulaması, Derya Sarı,banu Karaşah, , Yardımcı Doçent, Artvin Çoruh Üniversitesi, 21.03.2016 - 31.03.2016
 3. Uluslararası, Sanatsal Tasarım (bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje), Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Arıtmatesisi Ve Peyzaj Yapım-seyitler Yerleşkesi Sınırlarının Korunması Yapım İşi, Banu Karaşah,derya Sarı,yasin Kültiğin Yaman, , Yardımcı Doçent, Artvin Çoruh Üniversitesi, 23.06.2015 - 15.01.2016
 4. Uluslararası, Sanatsal Tasarım (bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje), Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlük Binası Önü Bitkilendirme Tasarımı, Derya Sarı,banu Karaşah, , Yardımcı Doçent, Artvin Çoruh Üniversitesi, 02.03.2015 - 30.04.2015

Üyelikler

 1. Tmmob Peyzaj Mimarlığı Odası, Üye, 2008 -