× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Burhan SÜMERTAŞ

Yardımcı Doçent Dr. Burhan SÜMERTAŞ

Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 6222
E-Posta bsumer55@gmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2015 -

Bildiriler

 1. Ulusal, Tam Metin Bildiri, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarındaki Ayet Meallerinin Anlaşılabilirliğini Etkileyen Üslup Sorunu, Sümertaş Burhan, Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye

Deneyimler

 1. Mıllı Egıtım Bakanlıgı, Öğretmen, Kamu, 1995 - 2010

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Arapça-I Türkçe 3
2016-2017 Tefsir-I Türkçe 2
2015-2016 KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ-III Türkçe 3
2015-2016 ARAPÇA-I Türkçe 3
2015-2016 KUR'AN YORUMBİLİM Türkçe 2
2015-2016 HADİS VE SÜNNETE ÇAĞDAŞ YORUMLAR Türkçe 2
2015-2016 HADİS METİNLERİ Türkçe 2
2015-2016 Çağdaş İslam Düşünürleri Türkçe 2
2015-2016 Kur'an'da Ana Temalar Türkçe 2
2014-2015 Arapça-III Türkçe 2
2014-2015 Hz. Muhammed'in Hadis ve Öğretileri Türkçe 2
2014-2015 Arapça-I Türkçe 2
2014-2015 Hadis ve Sünnete Çağdaş Yorumlar Türkçe 2
2014-2015 Özel Öğretim Yöntemleri-II Türkçe 4
2014-2015 Kur'an Yorumbilim Türkçe 2
2014-2015 ARAPÇA-II Türkçe 3
2014-2015 Özel Öğretim Yöntemleri-I Türkçe 4
2014-2015 Tefsir Türkçe 2
2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2014-2015 Öğretmenlik Uygulamaları Türkçe 2
2013-2014 Çağdaş İslam Düşünürleri Türkçe 2
2013-2014 TEFSİR Türkçe 2
2013-2014 Kur'an'da Kıssalar Türkçe 2
2013-2014 Yaşayan Dünya Dinleri Türkçe 2
2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2013-2014 Öğretmenlik Uygulamaları Türkçe 6
2013-2014 Arapça-II Türkçe 3
2012-2013 İslam Tarihi Türkçe 2
2012-2013 Ahlak ve Değerler Eğitimi Türkçe 2
2012-2013 Kur'an'da Kıssalar Türkçe 2
2012-2013 Din Öğretimi Kuramları Türkçe 2
2012-2013 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi-III Türkçe 3
2012-2013 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi-II Türkçe 3
2012-2013 Hz. Muhammed'in Hayatı Türkçe 2

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Bolu, Asos, İsam,
 2. Ulusal, Dergi, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Sivas, ,
 3. Uluslararası, Dergi, The Journal Of Academic Social Science Studies, Türkçe, Fransa, Lorient, Ebsco, Mla, Asos, Araştırmax, Tei, Akademik Dizin, Journal Seek, Research Bıble, İsam, Index Copernıcus, Mendeley,
 4. Ulusal, Dergi, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Denizli, Ulakbim,

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Bşk., Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, , 2015,
 2. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Bşk., Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, , 2013, 2015
 3. Yurt İçi, Türkiye, Dekan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , , 2013, 2014
 4. Yurt İçi, Türkiye, Dekan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , , 2012, 2013

Kitaplar

 1. Ulusal, Kitap Tercümesi, İlk Alfabetik Kur An Sözlüğü, Tümü, Sümertaş Burhan, Türkiye, İzmir, Tibyan Yayıncılık, Türkçe, 2014
 2. Ulusal, Bilimsel Kitap, Tefsir Kaynağı Olarak Buhari Nin El Cami U S Sahih İ, Tümü, Sümertaş Burhan, Türkiye, İzmir, Tibyan Yayıncılık, Türkçe, 2015

Makaleler

 1. Ulusal, Hakemli, Yeni Bir Tefsir Tarihi Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, Ulakbim, Asos Index, Sümertaş Burhan, Marife Bilimsel Birikim, 2004, , 1, Türkçe
 2. Ulusal, Hakemli, Kuranda İletişim Modelleri Allah İnsan Etkileşimi Models Of Communication İn The Quran Divine Human Interaction M Zakyi İbrahim, Ulakbim, Ebsco, Sümertaş Burhan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, 2, 31, Türkçe
 3. Ulusal, Hakemli, Kuranda Cinsiyet Kalıpları Sosyolengüistik Bir Yaklaşım Gender Patterns İn The Quran A Sociolinguistic Approach Ahmad Khalil Aziz, Endekste Taranmıyor, Sümertaş Burhan, İnönü Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisis, 2010, 1, 1, Türkçe
 4. Ulusal, Hakemli, Mâverdî Ve En Nüket Ve L Uyûn Adlı Tefsiri, Ulakbim, Ebsco, Sümertaş Burhan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, 28, 28, Türkçe
 5. Ulusal, Hakemli, Kuranın Mutezili Yorumu, Ulakbim, Sümertaş Burhan, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2011, 11, 1, Türkçe
 6. Ulusal, Hakemli, Eğitim Öğretim İlkeleri, Mla, Asos, Ebsco Host, İsam, Sümertaş Burhan, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012, 1, 2, Türkçe
 7. Ulusal, Hakemli, İlköğrnetim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Kullanılan Ayet Çevirilerinin Anlaşılabilirliği Sorunu, Ulakbim, Ebsco, Sümertaş Burhan, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2011, 11, 3, Türkçe
 8. Ulusal, Hakemli, Kuranda Hıyânet Kavramı, Ulakbim, Ebsco, Sümertaş Burhan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, 31, 31, Türkçe
 9. Ulusal, Hakemli, Mehmed Şerefeddin Yaltkaya Nın 1879 1947 Târîh İ Kur ân I Kerîm İ Üzerine Bir Değerlendirme, Ulakbim, Sümertaş Burhan, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 1, 39, Türkçe
 10. Ulusal, Hakemli, Kavram Çalışmalarına Katkıları Açısından Belli Başlı Kur An Sözlükleri, Ulakbim, Ebsco, Sümertaş Burhan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, 2, 36, Türkçe
 11. Uluslararası, Hakemli, Gaib Zamirinin Mercii Sorununa Müfessirlerin Yaklaşımları Bakara 146 Ayet Örneği, Ulakbım, Ebsco, Doaj, Icaap, Mla, Asos, Amır, Djs, Scientific Common,, Sümertaş Burhan, Turkish Studies Academic Journal, 2014, 9, 2, Türkçe
 12. Uluslararası, Hakemli, Kur An Da Yeminler Bintü Ş Şati Nin Edebi Katkısı Oaths İn The Qur An Bint Al Shati S Literary Contribution, Mla, Ebsco, Asos Tei, Arastirmax, Akademik Dizin, Sümertaş Burhan, The Journal Of Academic Social Science Studies, 2013, 6, 3, Türkçe

Ödüller

 1. Akademik Teşvik Ödülü, Türkiye, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2013, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Akademik Teşvik Ödülü, Türkiye, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2014, Yayın Teşvik Ödülü
 3. Akademik Teşvik Ödülü, Türkiye, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2015, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (yl), 2003 - 2009
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (yl), 1999 - 2002
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1989 - 1994

Projeler

 1. Ulusal, Devam Ediyor, Kur An Surelerinin Muhtevası Soru Cevap Tekniğiyle, Araştırma Projesi, Yönetici, 01.07.2016 -
 2. Ulusal, Tamamlandı, Muhammed Said İn Terceme İ Garibi L Kur Ân Adlı Çevirisinin Osmanlı Türkçesi Nden Latin Harflerine Aktarımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yönetici, 01.06.2013 - 31.12.2013

Üyelikler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu, Üye, 2013 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi Yusufeli Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013 -
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013 -
 4. Artvin Çoruh Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 - 2013