× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Ayşegül BAYRAMOĞLU

Doçent Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Ofis
Telefon
E-Posta
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Diyetetik Anabilim Dalı, Doçent, 2015 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2009 - 2015

Bildiriler

 1. Ulusal, Poster, Koroner Arter Hastalığı İle Metilen Tetrahidrofolatredüktazc677t Polimorfizmi Arasında İlişki Var Mı, Urhan Küçük Meral,bayramoğlu Ayşegül,yunus Kucukkaya,abacı Okay,güler Halil İbrahim,arpacı Abdullah,korkmaz Mustafa Çağatay, 14.ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi (uluslararası Katılımlı), , Türkiye
 2. Ulusal, Poster, Tip 2 Diyabet Ve Plazminojen Aktivatör İnhibitör 1 Geninin 4g 5g Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Bayramoğlu Ayşegül,güler Halil İbrahim,umut Tendik,bayramoğlu Gökhan,kurt Hülyam,güneş Hasan Veysi, 14. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi (uluslararası Katılımlı), , Türkiye
 3. Uluslararası, Özet Bildiri, Coronary Artery Disease Cad And Plasminogen Activator Inhibitor 1 Gene Paı 1 4g 5g Polymorphism, Bayramoğlu Gökhan,güler Halil İbrahim,bayramoğlu Ayşegül,urhan Küçük Meral,polat Mustafa,arpacı Abdullah,yunus Kucukkaya,korkmaz Mustafa Çağatay, 3rd International Molecular Biology And Biotechnology Congress, ,
 4. Uluslararası, Özet Bildiri, Relationship Between Paı 1 Gene Variant And Lung Cancer, Bayramoğlu Ayşegül,güneş Hasan Veysi,metintaş Muzaffer,değirmenci İrfan,üstüner Mehmet Cengiz,güler Halil İbrahim,musmul Ahmet, 3rd International Molecular Biology And Biotechnology Congress, ,
 5. Ulusal, Poster, Adıyaman Popülasyonunda Il 6 Gen Varyantları İle Hipertansiyon Arasındaki İlişki, Esin Karaman Kurt,bayramoğlu Ayşegül,güler Halil İbrahim,ercan Süleyman,yunus Küçükkaya,izmirli Müzeyyen,urhan Küçük Meral, 13. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi, , Türkiye
 6. Ulusal, Poster, Koroner Arter Hastalarında Metalloproteinaz 9 Gen Polimorfizm Sıklığı, Urhan Küçük Meral,bayramoğlu Ayşegül,yunus Küçükkaya,oktay Abacı,güler Halil İbrahim,korkmaz Mustafa Çağatay, 13. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi, , Türkiye
 7. Ulusal, Poster, Hipertansiyonlu Hastalarda Anjiotensin Iı Tip 1 Reseptörü A1166c Gen Polimorfizminin Araştırılması, Bayramoğlu Ayşegül,kurt Hülyam,güneş Hasan Veysi,ata Necmi,birdane Alparslan,değirmenci İrfan,dikmen Miriş,üstüner Mehmet Cengiz,çolak Ertuğrul, 13. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi, , Türkiye
 8. Ulusal, Poster, Koroner Arter Hastalığında İnterlökin 6 572 G C Polimorfizmi, Güler Halil İbrahim,bayramoğlu Ayşegül,urhan Küçük Meral,ercan Süleyman,yunus Küçükkaya,korkmaz Mustafa Çağatay, 13. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi, , Türkiye
 9. Ulusal, Poster, Trinitrobenzen Sülfonik Asit Tnbs İle Meydana Getirilmiş Deneysel Kolit Nedenli Oksidatif Stres Hasarına Karşı Gallik Asit İn Koruyucu Rolünün Belirlenmesi, Şentürk Hakan,bayramoğlu Gökhan,canbek Mediha,kanbak Güngör,selin Engür,kazım Kartkaya,bayramoğlu Ayşegül, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, , Türkiye
 10. Ulusal, Poster, Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Hypericum Perforatum Un Olası Koruyucu Etkileri, Bayramoğlu Gökhan,bayramoğlu Ayşegül,selin Engür,şentürk Hakan,öztürk Nilgün, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, , Türkiye
 11. Ulusal, Poster, Sıçan Karaciğerinde İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Gallik Asit İn Olası Koruyucu Etkileri, Bayramoğlu Gökhan,kurt Hülyam,bayramoğlu Ayşegül,güneş Hasan Veysi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, , Türkiye
 12. Ulusal, Poster, Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarında Likopenin Olası Koruyucu Etkileri, Bayramoğlu Ayşegül,bayramoğlu Gökhan,uyanoğlu Mustafa,altuner Yılmaz, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, , Türkiye
 13. Ulusal, Poster, Streptozotokin Stz İle İndüklenmiş Tip I Diyabet Modelinde Likopenin Hipoglisemik Etkileri, Ea Bayramoğlu. G Bayramoğlu, H Şentürk, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, , Türkiye
 14. Uluslararası, Sözlü Bildiri, İnfluence Of Smoking On Fertility, Yenilmez Aydın,aydın Erkul,bayramoğlu Ayşegül,metin Kale,değirmenci İrfan, 9th İnternational Mediterranean Congress Of Urology Konferansı, ,
 15. Uluslararası, Sözlü Bildiri, Sperm Dna Analysis With Single Cell Gel Electrophoresis Comet İn Fertile And Infertile Men, Yenilmez Aydın,aydın Erkul,bayramoğlu Ayşegül,metin Kale,değirmenci İrfan, 9th İnternational Mediterranean Congress Of Urology Konferansı, ,
 16. Uluslararası, Poster, Akciğer Kanserli Hastalarda Matriks Metalloproteinaz 2 Geni C1306t Polimorfizmi Ve Plazma Mmp 2 Seviyesi, Bayramoğlu Ayşegül,güneş Hasan Veysi,metintaş Muzaffer,değirmenci İrfan,başaran Ayşe, I. Uluslararası Multidisipliner Kanser Sempozyumu Konferansı, ,
 17. Uluslararası, Poster, The Protective Effect Of Echinacea Extract On Experimental Renal İschemia Reperfusion İnjury İn The Rats, Bayramoğlu Gökhan,kabay Şahin,özden Hilmi,üstüner Mehmet Cengiz,uysal Onur,şentürk Hakan,bayramoğlu Ayşegül,özbayer Cansu,üstüner Derya,canbek Mediha, 10th Congress Of European Association Of Clinical Anatomy Konferansı, ,
 18. Uluslararası, Poster, The Protective Effect Of Gallic Acid On Experimental Renal Ischemia Reperfusion Injury İn The Rats, Canbek Mediha,üstüner Mehmet Cengiz,kabay Şahin,uysal Onur,özden Hilmi,bayramoğlu Gökhan,özbayer Cansu,bayramoğlu Ayşegül,üstüner Derya,değirmenci İrfan, 10th Congress Of European Association Of Clinical Anatomy Konferansı, ,

Deneyimler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Yardımcı Doçent Doktor, Diğer, 2009 -

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 İleri Moleküler Biyoloji Türkçe 3
2016-2017 Kanser Biyolojisi Türkçe 3
2016-2017 İleri Moleküler Genetik Türkçe 3
2016-2017 Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 2
2016-2017 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Türkçe 3
2016-2017 BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Türkçe 2
2016-2017 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Türkçe 2
2016-2017 Seminer Türkçe 3
2016-2017 Bitirme Tezi Türkçe 5
2015-2016 Kanser ve Beslenme Türkçe 2
2015-2016 Biyolojide Özel Konular Türkçe 2
2014-2015 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Türkçe 2
2014-2015 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Türkçe 2
2013-2014 Moleküler Biyoloji Türkçe 3
2012-2013 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Türkçe 2
2012-2013 Moleküler Genetik Türkçe 3
2011-2012 Genetik Türkçe 3
2011-2012 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Türkçe 2
2011-2012 Genetik ve Biyoteknoloji Türkçe 2

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Biomedical Research, İngilizce, , , Scı-expanded, 2016
 2. Uluslararası, Dergi, Allied Academies Journals, İngilizce, , , Scı-expanded, 2016
 3. Uluslararası, Dergi, Journal Of Clinical Pharmacy And Therapeutics, İngilizce, , , Scı-expanded, 2016

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Fakülte Kurulu Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, , , 2015,
 2. Yurt İçi, Türkiye, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, , , 2015,
 3. Yurt İçi, Türkiye, Dekan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, , , 2015,
 4. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Bşk., Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, , 2009, 2010
 5. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, 2009, 2015

Kitaplar

 1. Ulusal, Ders Kitabı, Biyolojide Özel Konular, Bölüm(ler), Bayramoğlu Ayşegül, Türkiye, , Lisans Yayıncılık, Türkçe, 2016

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Mthfr And Mmp 9 Genetic Variants İn Coronary Artery Disease, Ebsco, Urhan Küçük Meral,bayramoğlu Ayşegül,uzun Göçmen Semire,kucukkaya Yunus,abacı Okay,güler Halil İbrahim,arpacı Abdullah,korkmaz Mustafa Çağatay, Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, 2016, 43, 1, Türkçe
 2. Uluslararası, Hakemli, Determination Of The Relationship Between Rs4986790 And Rs4986791 Variants Of Tlr4 Gene And Lung Cancer, Scı-expanded, Kurt Hülyam,özbayer Cansu,bayramoğlu Ayşegül,güneş Hasan Veysi,değirmenci İrfan,öner Kevser Setenay,metintaş Muzaffer, Inflammation, 2016, 39, 1, İngilizce
 3. Uluslararası, Hakemli, Lycopene Partially Reserves Symptoms Of Diabetes İn Rats With Streptozotocin İnduced Diabetes, Sscı, Bayramoğlu Ayşegül,bayramoğlu Gökhan,şentürk Hakan, Journal Of Medicinal Food, 2013, 16, 2, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, The Effect Of Echinacea On Kidney And Liver After Experimental Renal İschemia Reperfusion İnjury İn The Rats, Scı-expanded, Bayramoğlu Gökhan,kabay Şahin,özden Hilmi,üstüner Mehmet Cengiz,uysal Onur,bayramoğlu Ayşegül,şentürk Hakan,güven Gül,özbayer Cansu,kutlu Ali,üstüner Derya,canbek Mediha, African Journal Of Pharmacy And Pharmacology, 2011, 5, 13, İngilizce
 5. Uluslararası, Hakemli, The Effect Of Gallic Acid On Kidney And Liver After Experimental Renal İschemia Reperfusion İnjury İn The Rats, Scı-expanded, Canbek Mediha,üstüner Mehmet Cengiz,kabay Şahin,uysal Onur,özden Hilmi,bayramoğlu Gökhan,şentürk Hakan,özbayer Cansu,bayramoğlu Ayşegül,üstüner Derya,değirmenci İrfan, African Journal Of Pharmacy And Pharmacology, 2011, 5, 8, İngilizce
 6. Uluslararası, Hakemli, The Effects Of Lycopene On Hepatic İschemia Reperfusion İnjury İn Rats, Scı-expanded, Bayramoğlu Gökhan,bayramoğlu Ayşegül,altuner Yılmaz,uyanoğlu Mustafa,çolak Suat, Cytotechnology, 2015, 67, 3, İngilizce
 7. Uluslararası, Hakemli, The Role Of Nod1 Card4 And Nod2 Card15 Genetic Variations İn Lung Cancer Risk, Scı-expanded, Özbayer Cansu,kurt Hülyam,bayramoğlu Ayşegül,güneş Hasan Veysi,metintaş Muzaffer,değirmenci İrfan,öner Kevser Setenay, Inflammation Research, 2015, 64, 10, İngilizce
 8. Uluslararası, Hakemli, Frequency Of Angiotensin Iı Type 1 Receptor Gene Polymorphism İn Turkish Acute Stroke Patients, Sscı, Kurt Hülyam,bayramoğlu Ayşegül,güneş Hasan Veysi,özbabalık Adapınar Belgin Demet,değirmenci İrfan,çolak Ertuğrul,turgut Coşan Didem,bayram Banu,dikmen Miriş, Journal Of Cellular And Molecular Medicine, 2013, 17, 4, İngilizce
 9. Uluslararası, Hakemli, Angiotensin Iı Type 1 Receptor At1 Gene A1166c İs Associated With The Risk Of Hypertension, Scı-expanded, Bayramoğlu Ayşegül,kurt Hülyam,güneş Hasan Veysi,ata Necmi,birdane Alparslan,dikmen Miriş,üstüner Mehmet Cengiz,çolak Ertuğrul,değirmenci İrfan, Genetic Testing And Molecular Biomarkers, 2015, 19, 1, İngilizce
 10. Uluslararası, Hakemli, Preventive Role Of Gallic Acid On Hepatic İschemia And Reperfusion İnjury İn Rats, Scı-expanded, Bayramoğlu Gökhan,kurt Hülyam,bayramoğlu Ayşegül,güneş Hasan Veysi,değirmenci İrfan,çolak Suat, Cytotechnology, 2015, 67, 5, İngilizce
 11. Uluslararası, Hakemli, The Association Of Mmp 9 Enzyme Activity Mmp 9 C1562t Polymorphism And Mmp 2 And 9 And Tımp 1 2 3 And 4 Gene Expression İn Lung Cancer, Scı-expanded, Bayramoğlu Ayşegül,güneş Hasan Veysi,metintaş Muzaffer,değirmenci İrfan,mutlu Fezan,alataş Füsun, Genetic Testing And Molecular Biomarkers, 2009, 13, 5, İngilizce
 12. Uluslararası, Hakemli, Is A Single Nucleotide Polymorphism A Risk Factor For Lung Cancer İn The Matrix Metalloproteinase 2 Promoter, Sscı, Bayramoğlu Ayşegül,güneş Hasan Veysi,metintaş Muzaffer,değirmenci İrfan,akın Azra,kurt Hülyam, Molecular Biology Reports, 2011, 38, 3, İngilizce
 13. Uluslararası, Hakemli, Is There Any Genetic Predisposition Of Mmp 9 Gene C1562t And Mthfr Gene C677t Polymorphisms With Essential Hypertension, Scı-expanded, Bayramoğlu Ayşegül,urhan Küçük Meral,güler Halil İbrahim,abacı Okay,kucukkaya Yunus,çolak Ertuğrul, Cytotechnology, 2015, 67, 1, İngilizce
 14. Uluslararası, Hakemli, Hypertension And Matrix Metalloproteinase 9 Enzyme Activity, Endekste Taranmıyor, Bayramoğlu Ayşegül,urhan Küçük Meral,ercan Süleyman,abacı Okay,güler Halil İbrahim,kucukkaya Yunus,korkmaz Mustafa Çağatay, Journal Of Selçuk University Natural And Applied Science Journal Of Selçuk University Natural And Applied Science Journal Of Selçuk University Natural And Applied Science, 2013, 1, 3, İngilizce
 15. Uluslararası, Hakemli, The Hepatoprotective Effects Of Hypericum Perforatum L On Hepatic İschemia Reperfusion İnjury İn Rats, Scı-expanded, Bayramoğlu Gökhan,bayramoğlu Ayşegül,engür Selin,şentürk Hakan,öztürk Nilgün,çolak Suat, Cytotechnology, 2014, 66, 3, İngilizce
 16. Uluslararası, Hakemli, Carvacrol Partially Reverses Symptoms Of Diabetes İn Stz İnduced Diabetic Rats, Scı-expanded, Bayramoğlu Gökhan,şentürk Hakan,bayramoğlu Ayşegül,uyanoğlu Mustafa,çolak Suat,özmen Yaylacı Ayşe,kolonkaya Dürdane, Cytotechnology, 2014, 66, 2, İngilizce
 17. Uluslararası, Hakemli, Plasminogen Activator Inhibitor 1 And Susceptibility To Lung Cancer A Population Genetics Perspective, Scı-expanded, Bayramoğlu Ayşegül,güneş Hasan Veysi,metintaş Muzaffer,değirmenci İrfan,güler Halil İbrahim,üstüner Derya,musmul Ahmet, Genetic Testing And Molecular Biomarkers, 2014, 18, 8, İngilizce
 18. Uluslararası, Hakemli, Investigation Of Relationship Between Il 6 Gene Variants And Hypertension İn Turkish Population, Sscı, Karaman Esin,urhan Küçük Meral,bayramoğlu Ayşegül,uzun Göçmen Semire,ercan Süleyman,güler Halil İbrahim,kucukkaya Yunus,erden Sema, Cytotechnology, 2015, 67, 6, İngilizce

Ödüller

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Teşvik Ödülü, Türkiye, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2011,
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi Teşvik 2. 'lik Ödülü, Türkiye, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2013,
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Teşvik 4. Lik Ödülü, Türkiye, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2014,

Öğrenim

 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, 2003 - 2007
 2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, 1999 - 2001
 3. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1994 - 1998

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Ade Seviyesi İle Koroner Arter Hastalığı İlişkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.06.2013 - 30.12.2016
 2. Ulusal, Devam Ediyor, Adıyaman Populasyonunda Hipertansif Hastalarda Renin Anjiyotensin Sistemi Gen Polimorfizmlerinin Anti Hipertansif Tedavi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Bap, Araştırmacı, -
 3. Ulusal, Tamamlandı, Tlr4 Nod1 2 Ve Cox 2 Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi, Bap, Araştırmacı, -
 4. Ulusal, Tamamlandı, Koroner Arter Hastalığı Kah İle Plazminojen Aktivatör İnhibitör 1 Geni Pai 1 4g 5g Polimorfizm İlişkisinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.06.2013 - 30.12.2016
 5. Ulusal, Tamamlandı, Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Renin Anjiyotensin Sisteminin Gen Polimorfizmlerinin Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 20.06.2013 - 30.03.2016
 6. Ulusal, Tamamlandı, Plazminojen Aktivatör İnhibitör Paı Geni 4g 5g Polimorfizmi Ve Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Reseptör At1 Geni A1166c Polimorfizminin Diyabetik Nefropati İle Yatkınlığının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 29.05.2012 - 08.04.2015
 7. , Tamamlandı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Devlet Planlama Teşkilatı Dpt Projesi, Diğer, Araştırmacı, -
 8. Ulusal, Tamamlandı, Sıçanlarda Streptozotosin İle İndüklenmiş Diyabet Modelinde Karvakrolün Olası Hipoglisemik Aktiviteleri, Bap, Araştırmacı, -
 9. Ulusal, Tamamlandı, Akciğer Kanserli Hastalarda Matriks Metalloproteinaz 2 Geni C1306t Ve Matriks Metalloproteinaz 9 Geni C1562t Polimorfizmi Matriks Metalloproteinaz 2 9 Ve Doku Inhibitör Metalloproteinazların Ekspresyonu Plazma Matriks Metalloproteinaz 2 9 Konsantrasyonu İlişkisi, Bap, Uzman, -
 10. Ulusal, Tamamlandı, Akciğer Kanseri İle Plazminojen Aktivatör İnhibitör Tip 1 Paı 1 Geni 4g 5g Polimorfizmi İlişkisinin Araştırılması, Bap, Yönetici, -
 11. Ulusal, Tamamlandı, Hipertansiyon İle Matriks Metalloproteinaz 9 Mmp 9 Enzim Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Bap, Yönetici, -

Üyelikler

 1. Tübitak (arbis) Üyeliği, Üye, 2010 -
 2. Biyologlar Derneği (bio-der), Üye, 2005 -
 3. Türkiye Tıbbi Biyoloji Derneği, Üye, 2001 -