× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Arslan BAYRAM

Yardımcı Doçent Dr. Arslan BAYRAM

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
Ofis +90 466 215 1043/2314
Telefon 2314
E-Posta
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Çayağzı Mah. Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi 08000 Artvin/TÜRKİYE

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2015 -

Bildiriler

 1. Ulusal, Özet Bildiri, Türkiye De Okul Yöneticilerini Seçme Sürecinin Değerlerndirilmesi, Yolcu Hüseyin,bayram Arslan, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye
 2. Uluslararası, Özet Bildiri, Economy Polıcy Of Pedagogıcal Formatıon Program, Bayram Arslan,kiraz Zafer,yolcu Hüseyin, International Congress On Education For The Future: Issues And Challenges (ıcefıc 2015), Ankara, Türkiye
 3. Uluslararası, Özet Bildiri, Students Studying At The Faculty Of Education A Class Analysis, Kiraz Zafer,bayram Arslan,bayram Ayşegül Arzu, 5 Th Internatıonal Conference On Crıtıcal Educatıon, Wroclaw, Polonya
 4. Uluslararası, Özet Bildiri, Öğrenci Bakışıyla Öğretmenlik Uzmanlık Gerektirir Mi, Çam Tosun Figen,bayram Arslan, Vı. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Girne, Kktc
 5. Uluslararası, Özet Bildiri, Eğitim Fakültelerinin Bulundukları Kentteki Eğitim Kurumlarına Katkısı: Artvin Örneği, Bayram Arslan,bozkuş Kıvanç,kılıçer Buket, Iv. International Ejer 2017 Congrress, Denizli, Türkiye
 6. Uluslararası, Özet Bildiri, Neoliberal Economy Policies’ Reflection On Education: Privatization Of Education İn Turkey, Bayram Arslan, 26. International Conference On Educational Sciences, Antalya, Türkiye
 7. Uluslararası, Özet Bildiri, Eğitim Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanımının Eğitim Yönetimine Katkısının İncelenmesi Nitel Bir Araştırma, Bayram Arslan, Iıı. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye
 8. Uluslararası, Özet Bildiri, Teachers Vıews On Course Supervısıon Competencıes Of Secondary School Managers, Bayram Arslan, 2. Internatıonal Conference On Lıfelong Educatıon And Leadershıp For All, Lıepajas, Letonya
 9. Uluslararası, Özet Bildiri, Privatization Of Education İn Turkey İn The Context Of Globalization, Bayram.arslan, Bayram.ayşegül Arzu, Iv International Conference On Critical Education, Selanik, Yunanistan
 10. Uluslararası, Özet Bildiri, Eğitimde Teknoloji Kullanımı Ya Da Teknolojinin Eğitimde Kullanımı Fırsatları Arttırma Ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Fatih Projesine Eleştirel Bir Bakış, Yolcu Hüseyin, Bayram.arslan, I St Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Türkiye
 11. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, İlköğretim Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Çatışmayı Yönetme Yeterlikleri Çankaya İlçesi Örneği, Bayram Arslan, Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Kktc
 12. Uluslararası, Özet Bildiri, Student Statisfaction At Education Faculties, Çam Tosun. Figen, Bayram. Arslan, Internationals Conference On Interdisciplinary Research İn Education, Girne, Kktc
 13. Ulusal, Özet Bildiri, Öğrenci Koçluğuna İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Bayburt Örneği, Çam Tosun. Figen, Bayram. Arslan, Özbek. Abdullah, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi., Siirt, Türkiye
 14. Ulusal, Özet Bildiri, Eğitim Fakültelerinde Çalışan Öğretim Üyelerinin İş Doyumu, Çam Tosun Figen. Bayram Arslan, 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, Türkiye

Deneyimler

 1. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Kamu, 1987 - 2015

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 10
2016-2017 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 12
2015-2016 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 12
2015-2016 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Türkçe 8
2015-2016 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 4
2014-2015 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 8

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, İngilizce, Türkiye, Kastamonu, Sscı, 2017
 2. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 26. International Conference On Educational Sciences, Türkçe, Türkiye, Antalya, , 2017
 3. Uluslararası, Dergi, Pegem Eğitim Öğretim Dergisi, Türkçe, Türkiye, Ankara, Escı: Emerging Sources Citation Index, 2017
 4. Ulusal, Dergi, Kalem Uluslararası Eğitim Ve İnsan Bilimleri Dergisi, Türkçe, Türkiye, İstanbul, Tr Dizin, 2017
 5. Ulusal, Dergi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Samsun, Ebsco, 2017
 6. Uluslararası, Dergi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Mersin, Ebsco, 2017
 7. Ulusal, Dergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İngilizce, Türkiye, Edirne, Tr Dizin, 2017
 8. Ulusal, Dergi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Samsun, Ebsco, 2016
 9. Uluslararası, Dergi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Mersin, Ebsco, 2016
 10. Ulusal, Dergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Edirne, Tr Dizin, 2015
 11. Ulusal, Dergi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türkçe, Türkiye, Mersin, Ebsco, 2015
 12. Uluslararası, Dergi, Eurasian Journal Of Educational Research, İngilizce, Türkiye, Ankara, Journals Indexed İn Eric, 2015

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Anabilim Dalı Başkanı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, , , 2015,

Kitaplar

 1. Ulusal, Ders Kitabı, Eğitim Bilimine Giriş, Bölüm(ler), Bayram Arslan, Türkiye, Ankara, Anı Yayıncılık, Türkçe, 2016
 2. Ulusal, Ders Kitabı, Eğitim Bilimine Giriş, Bölüm(ler), Bayram Arslan, Türkiye, Ankara, Anı Yayıncılık, Türkçe, 2015

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Okul Yöneticisi Seçme Sürecini Deneyimleyen Yönetici Adaylarının Sözlü Sınav Yöntemine İlişkin Algıları, Tr Dizin, Yolcu Hüseyin,bayram Arslan, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2015, 3, 3, İngilizce
 2. Uluslararası, Hakemli, Öğrenci Koçluğuna İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri: Bayburt Örneği, Tr Dizin, Çam Tosun Figen,bayram Arslan, Kalem Eğitim Ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2017, 7, 1, Türkçe
 3. Uluslararası, Hakemli, The Adequacy Of Physical Conditions Of Public High Schools İn Turkey According To Their Sizes, Tr Dizin, Karakütük Kasım,tunç Binali,bülbül Tuncer,özdem Güven,taşdan Murat,çelikkaleli Öner,bayram Arslan, Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 2012, 45, 2, İngilizce
 4. Uluslararası, Hakemli, Problems Of Research Assıstants Who Carry On Theır Post Grade Study In Unıversıty They Are Not Employed, Ebsco, Çam Tosun Figen,bayram Arslan, Turkish International Journal Of Special Education And Guidance & Counselling (tıjseg), 2013, 2, 1, İngilizce
 5. Ulusal, Hakemli, Özel Okul Sayıları Ve Kamu Yatırımlarına İlişkin Göstergeler, Endekste Taranmıyor, Bayram Arslan, Eleştirel Pedagoji, 2015, 3, 37, Türkçe
 6. Ulusal, Hakemli, Açık Öğretim Lisesinde Artış Kadın Öğrenciler, Tr Dizin, Çam Tosun Figen,bayram Arslan, Eğitim Bilimtoplum, 2015, 13, 49, Türkçe
 7. Ulusal, Hakemli, Türkiye De İl Özel İdarelerinin Eğitim Yatırım Harcamaları Ve Halkın Eğitim Yatırımlarına Katkısının Çözümlenmesi, Ebsco, Bayram Arslan, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, 8, 19, Türkçe
 8. Uluslararası, Hakemli, Eğitim Sisteminin Eleştirel Pedagoji Perspektifinden Bir Değerlendirmesi, Ebsco, Kesik Fatma,bayram Arslan, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015, 11, 3, Türkçe
 9. Ulusal, Hakemli, Eğitimde Tekonoloji Kullanımı Fatih Projesine Eleştirel Bakış, Tr Dizin, Yolcu Hüseyin,bayram Arslan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016, 16, 4, Türkçe
 10. Uluslararası, Hakemli, Teachers Views On Course Supervision Competencies Of Secondary School Managers, Journals Indexed İn Eric, Bayram Arslan, Universal Journal Of Educational Research, 2016, 4, 12a, İngilizce
 11. Uluslararası, Hakemli, The Effect Of The Context Of Science Pseudoscience Demarcation On The Science Perceptions Of Secondary School Students The Case Of Iridology, Sscı, Karakütük Kasım,tunç Binali,bülbül Tuncer,özdem Güven,taşdan Murat,çelikkaleli Öner,bayram Arslan, Ted Eğitim Ve Bilim, 2014, 39, 171, İngilizce

Öğrenim

 1. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (dr), 2009 - 2014
 2. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması (yl) (tezli), 2006 - 2009
 3. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi Ve Planlaması (yl) (tezsiz), 2001 - 2003
 4. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 1992 - 1996

Projeler

 1. Ulusal, Tamamlandı, Lisans Yi İkseklisans Ve Doktora E İtimi Verilen Egitim Fakültelerindeki Oğretim Elemanlarının Sınıfiçi İletişim Becerilerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 27.04.2016 - 27.12.2016
 2. Ulusal, Tamamlandı, Eğitim Fakültesi Nin Artvin Deki Çeşitli Eğitim Kurumlarına Katkılarının İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 04.05.2015 - 31.12.2015
 3. Ulusal, Tamamlandı, Türkiye Deki Kamu Genel Liseleri İçin En Uygun Optimal Büyüklüğün Belirlenmesi, Tübitak Projesi, Bursiyer, 17.01.2010 - 24.07.2011