× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Ali İLHAN

Yardımcı Doçent Dr. Ali İLHAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 2366
E-Posta aliilhan72@hotmail.com
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, , , Yardımcı Doçent, 2013 -

Bildiriler

 1. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Tahtalı Barajı Korum Havzası (izmir) Kırsal Yerleşmelerinde Yerel Halkın Koruma Algısı, Tutumu Ve Davranışları., Gümüş Nevzat,gülersoy Ali Ekber,ilhan Ali,çelik Mehmet Ali, Geomed 4 Th International Geography Smposium (4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu), ,
 2. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Tahtalı Barajı Koruma Havzası’nda (izmir) Arazi Kullanımı İle Arazi Sınıflandırılması Arasındaki İlişkiler., Gülersoy Ali Ekber,gümüş Nevzat,çelik Mehmet Ali,ilhan Ali, Geomed 4 Th International Geography Smposium (4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu), ,
 3. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Tahtalı Barajı Koruma Havzası’nda (izmir) Arazi Kullanımı İle Arazi Sınıflandırılması Arasındaki İlişkiler., Gülersoy Ali Ekber,gümüş Nevzat,çelik Mehmet Ali,ilhan Ali, Geomed 4 Th International Geography Smposium (4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu), ,
 4. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Gelenekten Modernleşmeye, Tarladan Tiyatroya Bir Dönüşüm Hikâyesi Bademler Köyü (izmir), Gülersoy Ali Ekber,gümüş Nevzat,ilhan Ali, Tücaum Vııı. Coğrafya Sempozyumu, ,

Deneyimler

 1. Milli Eğitim Bakanlığı, Coğrafya Öğretmeni, Diğer, 1996 - 2013
 2. Milli Eğitim Bakanlığı, Coğrafya Öğretmeni, Kamu, 1996 - 2013

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4
2016-2017 ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2
2016-2017 YER BİLİMİ Türkçe 2
2016-2017 GENEL COĞRAFYA Türkçe 2
2016-2017 COĞRAFYADA MATERYAL TANIMA Türkçe 2
2016-2017 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4
2016-2017 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 4
2016-2017 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2016-2017 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2
2015-2016 TURİZM COĞRAFYASI Türkçe 2
2015-2016 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2
2015-2016 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2015-2016 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2
2015-2016 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4
2015-2016 COĞRAFYADA MATERYAL TANIMA Türkçe 2
2015-2016 ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2
2015-2016 GENEL COĞRAFYA Türkçe 2
2015-2016 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4
2015-2016 YER BİLİMİ Türkçe 2
2014-2015 TURİZM COĞRAFYASI Türkçe 2
2014-2015 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2
2014-2015 YER BİLİMİ Türkçe 2
2014-2015 COĞRAFYADA MATERYAL TANIMA Türkçe 2
2014-2015 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2
2014-2015 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2
2014-2015 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4
2014-2015 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4
2014-2015 ENERJİ KAYNAKLARI Türkçe 2
2014-2015 GENEL COĞRAFYA Türkçe 2
2013-2014 Turizm Coğrafyası Türkçe 2
2013-2014 Enerji Kaynakları Türkçe 2
2013-2014 Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkçe 2
2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2013-2014 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Türkçe 2
2013-2014 Coğrafyada Materyal Tanıma Türkçe 2
2013-2014 Yer Bilimi Türkçe 2
2013-2014 Siyasi Coğrafya Türkçe 2
2013-2014 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Türkçe 4
2013-2014 Genel Fiziki Coğrafya Türkçe 4
2013-2014 Genel Coğrafya Türkçe 2

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, Türkçe, Türkiye, , Ebsco, 2017

Kitaplar

 1. Uluslararası, Bilimsel Kitap, Contemporary Studies İn Environment And Tourism, Bölüm(ler), Gümüş Nevzat,gülersoy Ali Ekber,ilhan Ali,çelik Mehmet Ali, İngiltere, , Cambridge Scholars Publishing, İngilizce, 2017
 2. Uluslararası, Bilimsel Kitap, Tourism,environment And Sustainability, Bölüm(ler), Gülersoy Ali Ekber,gümüş Nevzat,ilhan Ali, Bulgaristan, Sofia, Kliment Ohridski University Press, İngilizce, 2015
 3. Ulusal, Ders Kitabı, Genel Coğrafya, Bölüm(ler), İlhan Ali, Türkiye, İstanbul, Lisans Yayıncılık, Türkçe, 2017

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Cehennem Deresi Kanyonu’nun (ardanuç, Artvin) Ekoturizm Potansiyeli, Ebsco, İlhan Ali,çelik Mehmet Ali,gülersoy Ali Ekber,gümüş Nevzat, Turkish Studies, 2017, 12, 3, Türkçe
 2. Uluslararası, Hakemli, Yapılandırmacı Yaklaşım Çerçevesinde Coğrafya Öğretiminde Sorgulama Temelli Öğrenme, Sobiad, Citefactor, İndeks Copernicus,akademic Keys, Asos,, İlhan Ali,gülersoy Ali Ekber,çelik Mehmet Ali, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017, , 43, Türkçe
 3. Ulusal, Hakemli, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Lisans Ders Programı İle Cambridge Üniversitesi Coğrafya Bölümü Lisans Ders Programının Karşılaştırılması, Endekste Taranmıyor, İlhan Ali, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007, , 22, Türkçe
 4. Ulusal, Hakemli, Küreselleşme Ve Öğretim Elemanlarına Göre Türkiye Üniversitelerindeki Coğrafya Bölümlerine Etkisi, Ulrıcsweb, Index Copernıcus Internatıonal, Asos, Nevzat Gümüş, Ali İlhan, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012, , 5, Türkçe
 5. Ulusal, Hakemli, Küreselleşmenin Türkiye Üniversiteleri Coğrafya Öğretmenliği Ve Bölümleri Yapısı Üzerinde Etkisi, Ulakbim, Ulrıch Web, Doaj, Ebsco, Academıc Journals Database, Asos, Araştırmax, Nevzat Gümüş, Ali İlhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013, 15, 1, Türkçe
 6. Uluslararası, Hakemli, Coğrafya Bölümü Ve Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunlarının Mezuniyet Sonrası Karşılaştıkları İstihdam Sorunu, Ulakbim, Ebsco, Doaj, Icaap, Scientific Commons, Mla, Asos, Amır (access To Mideast And Islamic Resources), Journal Directory, Djs (dayang Journal System), Ali İlhan, Ali Ekber Gülersoy, Nevzat Gümüş, Turkishstudies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 2013, 8, 9, Türkçe
 7. Uluslararası, Hakemli, Bir Tersine Göç Örneği Köprücük Köyü Varto Muş, Ulakbim, Ebsco, Doaj, Icaap, Scientific Commons, Mla, Asos, Amır (access To Mideast And Islamic Resources), Journal Directory, Djs (dayang Journal System), Nevzat Gümüş, Ali İlhan, Ali Ekber Gülersoy, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 2013, 8, 6, Türkçe
 8. Ulusal, Hakemli, Coğrafya Dersi Ortaöğretim Başarısını Etkileyen Faktörlerin Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Asos, Akademik Dizin, Araştırmax, Ebsco Host, İlhan Ali, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 2014, , 6, Türkçe
 9. Ulusal, Hakemli, Fiziksel Arazi Degredasyonu, Endekste Taranmıyor, Adnan Semenderoğlu, Ali Ekber Gülersoy, Ali İlhan, Türk Coğrafya Dergisi, 2006, , 47, Türkçe
 10. Ulusal, Hakemli, Kimyasal Ve Biyolojik Arazi Degredasyonu, Endekste Taranmıyor, Adnan Semenderoğlu, Ali İlhan, Ali Ekber Gülersoy, Türk Coğrafya Dergisi, 2005, , 45, Türkçe

Öğrenim

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Öğretmenliği (dr), 2001 - 2010
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Öğretmenliği (yl) (tezli), 1997 - 2001
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 1991 - 1996

Üyelikler

 1. Türk Coğrafya Kurumu, Üye, -
 2. Türk Coğrafya Kurumu, Üye, -
 3. Türk Coğrafya Kurumu, Üye, -