× Web Sitemiz Yenilenmektedir. Aradığınız İçeriği Bulamıyorsanız Eski Web Sitemize Bakabilirsiniz. Eski Web Sitemize Gitmek İçin Lütfen Tıklayınız
ENGLISH | РУССКИЙ
Abdurrahman ŞAHİN

Yardımcı Doçent Dr. Abdurrahman ŞAHİN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Ana Bilim Dalı
Ofis
Telefon 4163
E-Posta asahinn84@gmail.com
Websitesi
Facebook https://www.facebook.com/abdurrahman.sahin.9
Twitter
Adres

Akademik Görevler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, 2016 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2009 - 2016

Bildiriler

 1. Uluslararası, Özet Bildiri, Estimation Of Carbon Sequestration Based On Different Methods: A Case Study Of Ortaköy Forest Planning Unit, Yolasığmaz Hacı Ahmet,çavdar Burak,şahin Abdurrahman,kahriman Aydın, International Conference On Agriculture, Forest, Food Sciences And Technologies, Cappadocia/nevşehir, Türkiye
 2. Uluslararası, Özet Bildiri, The Relationships Between Diameter Stump Height (dst) And Diameter Breast Height (dbh) For Oriental Spruce, Scotspine And Eastern Blacksea Fir İn Artvin Region, Şahin Abdurrahman,kahriman Aydın,göktürk Aşkın, International Conference On Agriculture, Forest, Food Sciences And Technologies, Cappadocia/nevşehir, Türkiye
 3. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, The Statistical Investigation Of Stand Type Discrimination Of Pure Calabrian Pine Forests İn Antalya And Mersin Region Of Turkey, Şahin Abdurrahman,kahriman Aydın,yavuz Mehmet,sönmez Turan, International Forestry Symposium, Kastamonu, Türkiye
 4. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, Effect Of Diameter Tree Age And Tree Height On Bark Thickness For Calabrian Pine İn Turkey, Sönmez Turan,kahriman Aydın,şahin Abdurrahman,yavuz Mehmet, International Human And Natura Sciences: Problems And Solution Seeking Congress, Saraybosna, Bosna Hersek
 5. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, A Bark Thickness Model For Calabrian Pine İn Turkey, Kahriman Aydın,sönmez Turan,şahin Abdurrahman,yavuz Mehmet, 2nd International Conference On Science, Ecology And Technology -2016 (ıconsete'2016), Barcelona, İspanya
 6. Uluslararası, Tam Metin Bildiri, The Change Of Diameter Increment Percentage İn Even Aged And Pure Oriental Spruce Picea Orientalis L Link Stands By Age And Diameter Classes, Sönmez Turan, Karahalil Uzay, Günlü Alkan, Şahin Abdurrahman, International Caucasian Forestry Symposium, ,
 7. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Akseki İbradı Planlama Birimi Orman Amenajman Planının Etçap İle Hazırlanması, Çelik D Ali, Kadıoğulları A İhsan, Şahin Abdurrahman, I. Ulusal Akdeniz Orman Ve Çevre Sempozyumu, , Türkiye
 8. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Türkiye Nin A5 Karesinin Karayosunları Musci Listesi, Şahin Abdurrahman, Ursavaş Serhat, Abay Gökhan, I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 9. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Türkiye Nin A3 Karesinin Karayosunları Musci Listesi, Abay Gökhan, Ursavaş Serhat, Abay Gökhan, I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 10. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Türkiye Nin A1 Karesinin Karayosunları Musci Listesi, Ursavaş Serhat, Şahin Abdurrahman, Abay Gökhan, I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 11. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Türkiye Ve Kanada Nın İlköğretim Ortaöğretim Ve Üniversite Düzeyindeki Öğretim Programlarında Çevre Ve Ormancılık Eğitimiyle İlgili İçeriğin Karşılaştırılması, Yüksel Esin Erdoğan, Şahin Adurrahman, Yüksel Emrah, Metin Mustafa, Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Türkiye
 12. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Saf Doğu Ladini Meşcerelerinde Meşcere Tipi Ayrımının İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Sönmez Turan, Karahalil Uzay, Günlü Alkan, Şahin Abdurrahman, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 13. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Ormancılıkta Kullanılan Büyüme Modelleri, Sönmez Turan, Şahin Abdurrahman, Kadim Nurettin, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 14. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Saf Doğu Ladini Meşcerelerinde Çap Dağılımının Modellenmesi, Sönmez Turan, Günlü Alkan, Karahalil Uzay, Ercanlı İlker, Şahin Abdurrahman, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye
 15. Ulusal, Tam Metin Bildiri, Ekonomik Ekolojik Ve Sosyal İşlevleriyle Artvin İşletme Şefliği Ormanları, Yolasığmaz H Ahmet, Şahin Abdurrahman, Öztürk Atakan, Keleş Sedat, Iıı. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, , Türkiye

Deneyimler

 1. Orman Genel Müdürlüğü, Mühendis (arazi Envanteri), Diğer, 2007 - 2007
 2. Doğa Ormancılık, Mühendis (arazi Envanteri), Diğer, 2008 - 2008
 3. Doğa Ormancılık, Mühendis (arazi Envanteri), Diğer, 2008 - 2008
 4. Karadeniz Teknik Ünviersitesi, Farabi Öğrenci Değişim Programı, Diğer, 2010 - 2011

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler ve Ormancılıkta Kullanımı Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2016-2017 İstatistik Türkçe 3
2016-2017 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2016-2017 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2016-2017 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 3
2016-2017 İstatistik Türkçe 3
2015-2016 İstatistik Türkçe 3
2015-2016 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2015-2016 Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Dendrometri Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Yurt İçi, Türkiye, Bölüm Başkan Yardımcısı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Pr., 2017,

Makaleler

 1. Uluslararası, Hakemli, Antalya Ve Mersin Yöresi Kızılçam Meşcereleri İçin Ağaç Hacim Tabloları, Ulakbim, Kahriman Aydın,sönmez Turan,şahin Abdurrahman, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017, 17, 1, Türkçe
 2. Uluslararası, Hakemli, Mersin Yöresi Saf Kızılçam (pinus Brutia Ten.) Meşcerelerinde Tek Girişli Odun Ürün Çeşitleri Tablosunun Düzenlenmesi, Ulakbim, Şahin Abdurrahman,sönmez Turan,kahriman Aydın, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017, 17, , Türkçe
 3. Uluslararası, Hakemli, The Chorology Of The Turkish Moss Species Of Andreaceae Archidiaceae Aulacomniaceae And Amblystegiaceae Families Review, Endekste Taranmıyor, Abay Gökhan,ursavaş Serhat,şahin Abdurrahman, Gazi Üniversitesi Journal Of Science, 2007, , 20 (3), İngilizce
 4. Ulusal, Hakemli, Eşit Yaşlı Saf Ve Karışık Doğu Ladini Meşcerelerinde Son On Yıllık Çap Artımının İncelenmesi, Endekste Taranmıyor, Sönmez Turan,şahin Abdurrahman, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2008, 9, 1-2, Türkçe
 5. Ulusal, Hakemli, Gürgenli Dağı Karayosunu Musci Florasına Katkılar Bayramören Çankırı Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Endekste Taranmıyor, Şahin Abdurrahman,abay Gökhan, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 10, 2, Türkçe
 6. Uluslararası, Hakemli, Biomass Equations For Calabrian Pine İn The Mediterranean Region Of Turkey, Scı-expanded, Sönmez Turan,kahriman Aydın,şahin Abdurrahman,yavuz Mehmet, Šumarski List, 2016, 1, 11-12, İngilizce
 7. Uluslararası, Hakemli, Aynı Yaşlı Ve Saf Doğu Ladini Picea Orientalis L Link Meşcerelerinde Çap Dağılımının Bonitet Ve Yaş Sınıfları İçin Değerlendirilmesi, Cab Abstract, Sönmez Turan,karahalil Uzay,günlü Alkan,şahin Abdurrahman, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 15, 1, İngilizce

Ödüller

 1. Tev Bölüm/fakülte Birincisi Ödülü, Türkiye, Tev, 2006,
 2. 2016 Yılı Yayın Teşvik Ödülü, Türkiye, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği (dr) (tezli), 2009 -
 2. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, , 2006 - 2009
 3. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 2002 - 2006

Projeler

 1. Ulusal, Devam Ediyor, Doğu Karadeniz Göknarı-doğu Ladini Karışık Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı Ve Gövde Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 21.03.2017 -
 2. Ulusal, Devam Ediyor, Saçinka Orman İşletme Şefliğindeki Saf Doğu Kayını Meşcerelerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Hacimlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 21.03.2017 -
 3. Ulusal, Devam Ediyor, Emprenyeli Ağaç Malzemenin Yapışma Direncinin Yapay Sinir Ağı Ysa Ve Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntemleri İle Modellenmesi Ve Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.06.2016 -
 4. Ulusal, Tamamlandı, Antalya Ve Mersin Yöresi Saf Kızılçam Meşcerelerinde Hasılat Araştırmaları, Tübitak Projesi, Bursiyer, 01.04.2013 - 01.04.2016
 5. Ulusal, Tamamlandı, Antalya Yöresi Kızılçam Meşcerelerinde Bonitet Endeksinin Genelleştirilmiş Cebirsel Fark Yaklaşımı Gada Yöntemi İle Elde Edilen Bonitet Endeks Modellerine Dayalı Polimorfik Yöntem İle Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.07.2012 - 14.07.2015
 6. Ulusal, Tamamlandı, Antalya Yöresindeki Aynı Yaşlı Ve Saf Kızılçam Meşcerelerine İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.07.2012 - 14.07.2015
 7. Ulusal, Tamamlandı, Mersin Yöresi Aynı Yaşlı Ve Saf Kızılçam Meşcerelerinde Bonitete Dayalı Ağaç Hacim Tablolarının Oluşturulması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.07.2012 - 27.05.2015
 8. Ulusal, Tamamlandı, Antalya Yöresi Aynı Yaşlı Ve Saf Kızılçam Meşcerelerinde Toprak Üstü Biyokütlenin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.07.2012 - 27.05.2015
 9. Ulusal, Devam Ediyor, Korunan Orman Alanlarında Karbon Depolama Miktarının Hesaplanması Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.03.2011 -

Sertifikalar

 1. Ulusal, Çalıştay, Artvin İnsanı İçin Orman Ve Ekonomi
 2. Ulusal, Çalıştay, Orman Yangınları Ve Ekosistem İlişkileri Çalıştayı

Üyelikler

 1. Orman Mühendisleri Odası, Üye, 2006 -